Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 6811)
Hướng Dẫn Vào Thiền Định Shamatha

HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA
(THIỀN ĐỊNH TĨNH LẶNG)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM