Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Không Còn Chọn Lựa Nào Ngoài Việc Thực Hành Pháp

Wednesday, October 13, 201000:00(View: 6804)
Không Còn Chọn Lựa Nào Ngoài Việc Thực Hành Pháp

KHÔNG CÒN CHỌN LỰA NÀO KHÁC
 
NGOÀI VIỆC THỰC HÀNH PHÁP 
Lama Zopa Rinpoche – Thanh Liên Việt dịch
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM