Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Kinh Nghiệm Thiền Quán 45 Ngày Theo Pháp Môn Vipassana Goenka - Phần 1

Wednesday, November 17, 202120:00(View: 1070)
Kinh Nghiệm Thiền Quán 45 Ngày Theo Pháp Môn Vipassana Goenka - Phần 1
Kinh Nghiệm Thiền Quán 45 Ngày Theo Pháp Môn Vipassana Goenka
Phần 1: CHỨNG NGỘ CHÂN LÝ BÁT CHÁNH ĐẠO

Tuệ Từ Panna Metta – Nguyễn Từ Nam

Chánh Niệm Trong Đời Thường

BÁT CHÁNH ĐẠO : CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎI MỌI KHỔ ĐAU : PHƯƠNG PHÁP TU TẬP BÁT CHÁNH ĐẠO VỚI KỸ THUẬT TỨ NIỆM XỨ ĐỂ CÓ CHÁNH KIÊN HIỂU RÕ TỨ DIỆU ĐẾCHỨNG NGỘ NIẾT BÀN


Sau hơn hai mươi năm thực hành thiền Tứ niệm Xứ miên mật , và có những khoảng thời gian dài  tu hạnh đầu đà , nhập thất ngày ăn một bữa, thiền  liên tục từ 1h sáng đến 8h tối , Tôi đã kinh nghiệm  con đường tu tập  mà Đức Phật đã chỉ dẫn giúp chúng ta  giải thoát khỏi mọi khổ đau quá rõ ràng :

Khi người ta đến với Đức Phật và người ta có quá nhiều khổ đau trong cuộc sống, người ta cầu xin sự giúp đỡ của Đức Phật , đó là lý do Đức phật thuyết Tứ diệu đế : bốn nguyên nhân sâu xa của khổ đau,

1 Khổ  đế : sinh lão bệnh tử là khổ đau đến từ bên ngoài,

2 Tập đế : nguyên nhân thật sự của  khổ đau  là đến từ bên trong , từ những tập huấn , những thói quen  lập đi , lập lại   trong quá khứ. Do vô minh, không có chánh kiến, không biết các tư tưởng, các cảm giác này là vô ngã , vô thường nên luôn phản ứng lại bằng lòng tham hoặc lòng sân chồng chất. Chính tham sân si tồn kho tích lũy trong quá khứ này là nguyên do  sâu xa của khổ đau.

3 Đạo đế : con đường dẫn đến thoát khỏi khổ đau đó là Bát chánh đạo

4 Diệt Đế : tiêu diệt khổ đau,tiệu diệt tham-sân-si, chứng ngộ niết bàn.

Con đường tu tâp dẫn thoát khỏi khổ đau được gọi là Bát chánh đạo, nghĩa là ai tu tập và đi trên con đường này trước sau gì sẽ trở thành 1 vị thánh Sotapana nhập lưu và sau đó Arahan và giải thoát

Bát Chánh đạo gồm 8 phần : Chánh ngữ- Chánh nghiệp-Chánh mạng thuộc về  tu tập Giới, Chánh tinh tấn-Chánh niệm-Chánh Định thuộc về tu tập  Định và Chánh tư duy-Chánh kiến thuộc về tu tập Tuệ. Vậy đi trên con đường Bát chánh Đạotu tập Giới-Định- Tuệ.

Phương pháp duy nhất để tu tập giới -định-tuệ tiến tới giải thoátthoát khỏi khổ đau , chứng ngộ Tứ Diệu Đế gọi là Tứ niệm Xứ .

Đây là con đường duy nhất gồm có 4 chặng mà chúng ta phải tập theo thứ tự  từ thô đến vi tế bắt đầu từ Quán Thân ,bước thứ hai Quán Thọ , bước thứ ba Quán tâm ,bước thứ tư mới Quán  Pháp .

Nhiều tông phái không có công phu thực chiến nên không hiểu Tứ niệm Xứcon đường duy nhất, họ lại hiểu đây là 4 con đường duy nhất nên có trường phái chuyên về Quán Tâm, có trường phái lại quán Pháp trước, có tông phái lại chỉ quán thân mà không quán các đề mục khác…

Có nhiều tông phái lại chủ trương tu bốn trong một , tùy duyên thuận pháp có gì quán đó, hễ hiện tượng nào nổi trội trong thân là quán cái đó.

Phải hiểu rằng nếu chúng ta không đi theo thứ tự từ thô thiển đến vi tế ,olariko cho đến Sukuma theo lời Phật dạy  thì chúng ta không bao giờ đi sâu vào trong  tâm mà chỉ dạo chơi ở bên ngoài và sẽ rất khó lòng thanh lọc tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất

Chẳng hạn chúng ta bắt đầu quán tâmkhông quán hơi thở trước để đạt định , không quán cảm giác trên thân để gội rửa tham sân si thì bốn tâm : TÂM nhận biết đơn thuần Vinnana , tâm so sánh đánh giá Sanna, tâm cảm nhận cảm giác Vedana và tâm phản ứng Sankhara đang dính chùm với nhau thì làm sao quán tâm trong tâm được?

Khi sân biết là tâm đang sân , đang tham lam thì biết tâm đang tham chỉ là ý thức hời hợt bên ngoài không giúp cho sự thanh lọc tâm mà chỉ nhằm mục đích ngăn chặn các ác pháp xuất hiện trong tương lai . Nhưng còn những tham lam , bất tịnh tồn kho làm sao mà thanh lọc chúng đây ? Như vậy quán tâm theo phương pháp này thì cũng đúng theo lời Đức Phật dạy là tránh các điều ác , làm các hạnh lành nhưng các bạn lại bỏ qua phần thanh lọc tâm. Muốn thanh lọc tâm  thì phải quán thọ trước. Khi tâm được thanh lọc khỏi tham sân si thì chúng ta mới đạt đến trình độ quán tâm trong tâm được nghĩa là Tâm Vinnana tách ra và quán ba tâm kia .

Lại nữa nếu chúng ta có gì quán đó thì chúng ta vẫn chỉ quan sát những sự thật thô thiển ở bên ngoài và bỏ mất cơ hội quan sát những hiện tượng vi tế hơn và không bao giờ chúng ta có thể đi sâu vào trong tâm được để thanh lý các bất tịnh tồn kho.

Và đây là sự tu tập đúng đắn  theo trình tự Thân , Thọ , Tâm , Pháp :

Quán thân làm cho định sung mãn giúp cho việc quán thọ dễ dàng hơn. Khi quán thọ và  tiêu trừ tham sân si bằng cách biết chúng là vô thường và giữ vững sự bình tâm thì tâm  được thanh lọc và tâm thanh lọc và định tĩnh thì nó nhận ra ngũ uẫn này là vô thườngvô ngã : thân không phải là một khối chắc đặt mà chỉ là hàng tỷ kalapa sinh ra và diệt đi. Tâm cũng gồm có bốn phần sinh ra và diệt đi : Vinnana nhận thức đơn thuần , Sanna  tâm so sánh, đánh giá, Vedana  tâm nhận biết các cảm giác trên thân và Sankhara  phản ứng.

Do vô minh, khi tâm Sanna so sánh, đánh giá xuất hiện làm sinh các cảm giác trên thân dễ chịu hoặc khó chịu , chúng ta lập tức phản ứng bằng tham lam hoặc ghét bỏ sân hận. Khi chúng ta ngừng tưởng, ngừng suy nghĩ, ngừng đánh giá thì cảm giác không thể xuất hiện, sankhara không thể xuất hiệnchúng ta thanh lọc tâm

Bước thứ ba  khi tâm quân bình xả ly Upekkha tiến bộ thì tâm so sánh Sanna yếu đi, các cảm giác xuất hiện ít đi và sankhara không thể hiện hữu. Tâm thứ nhất  Vinnana nhận biết đơn thuần mạnh lên , tách ra khỏi ba tâm kia và bắt đầu có thể quan sát 3 tâm kia : Sanna, Vedana và Sankhara. Đây là giai đoạn thứ ba : quán tâm trong tâm.

Giai đoạn thứ tư : chứng ngộ các Pháp đều là vô thường , tư tưởng Sanna không đầu không đuôi là vô thường  sinh ra và diệt đi. Cả cái Tâm đang quan sát này Vinnana cũng vô thường, các Cảm giác lạc thọ khổ thọ đều là vô thường sinh ra và diệt đi. Chứng ngộ rằng Nắm bắt,  tham ái cái gì mà vô thường ,biến hoại liên tục thì chỉ sinh ra khổ đau. Sinh ra nhàm chán, kinh sợ các pháp , ly tham dẫn đến giải thoát.

 

Con đường thoát khổ , chứng ngộ niết bàn , thoát khỏi luân hồi của Đức phật quá rõ ràng: tránh các điều ác, làm các việc lành và thanh lọc tâm  bằng cách  tiêu trừ tham sân si tồn kho  thông qua niệm thọ  , biết các cảm giác này là vô thường và giữ vững sự bình tâm . Đó là Chánh pháp.

Mang danh xuất gia mà tối ngày quyên tiền , nhận phong bì , tích trữ tiền bạc , học thuộc lòng tam tạng  kinh điển chỉ lo thuyết pháp , so sánh, chê bai các tông phái khác, tự cao tự mãn cho Tông phái của mình là số một  mà không lo tu tập thì xuất gia được lợi ích gì ?

Không có kinh nghiệm thực chứng , tu hành cho qua loa , không hiểu Tứ niệm xứ , tưởng Tứ niệm xứ là bốn con đường khác nhau nên mạnh ai nấy tu , người thì quán hơi thở , lại còn đếm , tụng niệm ,trì chú, niệm phật,  kẻ thì quán pháp , kẻ quán phồng xẹp, người quán ánh sáng, quán tứ đại ,  người thì quán tâm  nào tâm vô tướng , tâm vô ngã, loạn cào cào làm cho Giao phap chính thống của đức phật bị suy đồibiến hoại. Tất cả pháp môn nào không liên quan đến việc thanh lọc tâm, không liên quan đến việc tiêu trừ tham -sân-si thì không phải là Chánh Pháp của Đức Phật

Chúng ta mang danh là con Phật, là phật tử  thì phải giữ giới, tu tập tứ niệm xứ cho đúng cách, loại bỏ tham-sân-si để chấn hưng giáo pháp giúp cho mọi người thoát khỏi khổ đau , được an lạc thật sự , hạnh phúc thật sự.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 218)
Ở đâu có pháp, ở đó có nhân. Thế giới chúng ta trải nghiệm đến từ tâm, là nhân của nó. Nếu tâm tốt, thế giới sẽ tốt đẹp. Nếu tâm xấu, thế giới sẽ xấu.
(View: 354)
Học giả Sarah Shaw giải thích tại sao chánh niệm phải kết hợp với đạo đức, từ bitrí tuệ - trong Phật giáo và trong cuộc sống.
(View: 316)
Đây là bài cuối cùng trong số ba bài viết về chủ đề được thảo luận trong Hội nghị chuyên đề về “Cảm thọ” (Thọ, Vedanā)...
(View: 340)
Để đánh giá cao thái độ khác biệt trong tư tưởng Phật giáo sơ thời đối với những cảm thọ dễ chịu, bản tường thuật về hành trình giác ngộ của chính Đức Phật đưa ra những chỉ dẫn hữu ích.
(View: 450)
Chánh niệm cho phép chúng ta nhìn thấy ba khía cạnh này của thực tại: vô thường, không toại nguyện (khổ) và chẳng-phải-ta (vô ngã).
(View: 757)
Đức Phật đã dạy các vị Tỳ kheo thực hành thiền như sau, “ Này các Tỷ kheo, các ông nên thực tập để luôn luôn sống trong chánh niệm và tỉnh giác.
(View: 569)
Tại sao chúng ta thiền? Khi được hỏi, những người tu thiền sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau cho việc tu tập thiền.
(View: 739)
Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời giannghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê.
(View: 853)
Ngồi Thiền, ngồi tới lúc trong không có thân tâm, ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng thì mới đạt đến chỗ không có ngã-tướng,
(View: 1273)
Khi chúng ta thực hành chánh niệm mỗi ngày, chúng ta mở ra những điều tuyệt vời của đời sống, điều ấy cho phép chữa lành thế giớinuôi dưỡng chính chúng ta
(View: 2095)
Giả dụ như, có vị nói: Chánh niệmtỉnh thức trong giây phút hiện tại! Nếu lập ngôn như vậy, thì chánh niệm đồng nghĩa với tỉnh thức còn gì?
(View: 976)
Phần lớn hành giả tưởng mình hành Thiền Vipassanā nhưng trên thực tế họ đang hành thiền Định
(View: 797)
Thiền Minh Sát hay còn gọi là thiền Minh Sát Tuệ, tiếng Pāli là Vipassanā, có nghĩa là “Nhìn thấy mọi thứ như nó đang thực sự là”.
(View: 1802)
Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân và tâm.
(View: 1413)
Trước nhất muốn xác định cách tu tập của dòng thiền Trúc Lâm, thì chúng ta ngược dòng lịch sử để dẫn chứng.
(View: 1789)
Thực hành thiền nó giúp đánh thức niềm tin của chúng ta, khôn ngoan và từ bi vốn cần và chúng ta sẵn có.
(View: 8674)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 2054)
Hành thiền không dễ. Nó đòi hỏi thời giannghị lực. Nó cũng đòi hỏi sự kiên định, kỷ luật và đam mê.
(View: 4265)
Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư
(View: 2868)
Bài này dịch từ bài viết năm 2005 nhan đề “Two Styles of Insight Meditation” của Đại sư Bodhi, người đã dịch hầu hết Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh.
(View: 1808)
Tôi muốn nhấn mạnh rằng Thiền, không phải là việc chúng ta chỉ làm khi rảnh rỗi, trái lại Thiền tối cần cho cuộc sống hạnh phúc, an lành của chúng ta.
(View: 2376)
Hôm nay đề tài mà tôi muốn nói với các bạn là tỉnh giác hay hiểu biết sáng suốt trong khi ăn.
(View: 1720)
Sách thuộc loại song ngữ Việt- Anh gồm 95 bài thi kệ thiền, dịch Việt bởi Thiền sư Thích Thanh Từ, Giáo sư Lê Mạnh Thát và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Tác giả dịch sang Anh ngữ với lời ghi chú nơi mỗi bài. Sách đã được phát hành hạn chế tại Việt Namrộng rãi trên mạng Amazon.
(View: 2296)
Nếu như đi bộ là một môn thể dục không tốn tiền và lúc nào cũng có thể tập được thì thiền là một pháp tu không mất thời gian và lúc nào cũng có thể thực tập được.
(View: 2141)
Thiền Định nuôi dưỡng năng lượng để phòng ngừa dịch bệnh, giúp cho bạn có một đời sống Thân khỏe, Tâm an, Trí sáng.
(View: 2608)
Chánh niệm đã trở nên phổ biến trên thế giới trong những năm gần đây, nhưng ở Nhật Bản nó đã ăn sâu vào văn hoá hàng thế kỷ.
(View: 2780)
Không đoạn tận sáu pháp, này các Tỷ-kheo, không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh.
(View: 2240)
Thiền Minh Sát có thể được xem như tiến trình phát triển một số tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm.
(View: 2262)
Dĩ nhiên chẳng ai muốn đau khổmọi người đều cố gắng tìm kiếm hạnh phúc.
(View: 3441)
Đây là bài thuyết pháp đầu tiên của Bồ Đề Đạt Ma tại Trung Hoa. Ngài thuyết giảng ngay tại triều đình của Lương Võ Đế có sự hiện diện của nhà vua và
(View: 4715)
Pháp thiền này không cửa để vào, nhưng vẫn lấy tam học (giới, định, huệ) để lìa tam độc (tham, sân, si).
(View: 3880)
Quá trình hóa giải sự hoang mang bối rối dựa trên việc làm cho tâm chúng ta ổn định và thêm sức mạnh cho tâm. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách thực hành thiền.
(View: 3949)
Thực hành thiền đánh thức niềm tin của chúng ta rằng trí tuệtừ bichúng ta cần đã có sẵn trong chúng ta rồi.
(View: 2371)
Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi là kẻ luôn băn khoăn thao thức. Cuộc đời hình như chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi.
(View: 3452)
Theo truyền thống sách vở, hình như gắn liền với Thiền là trà, chớ không phải cà phê.
(View: 1769)
Chánh niệm là một năng khiếu giúp chúng ta tạo một không gian giữa những cảm xúc / cảm thọ và sự phản hồi của mình.
(View: 1782)
Ngày mới đến với đạo, tôi không có trí để đọc học hay tham cứu các loại kinh luận bình thường, vì vậy tôi chỉ biết nương vào pháp Biết vọng không theo....
(View: 2112)
Trong khi thực hành thiền quán, hành giả thường hay vướng vào năm chướng ngại, mà thuật ngữ Phật học gọi là ngũ triền cái.
(View: 1848)
Sử dụng tư tưởng như một đề mục chánh niệm là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình khi chúng vừa mới khởi lên
(View: 2482)
Stress : có nghĩa là sự dồn nén, cưỡng ép trên cả hai mặt sinh lýtâm lý, một trạng thái căn thẳng thần kinh, gây ra lo âu, sợ sệt và sau cùng là sự suy nhược cơ thể.
(View: 3640)
“Chánh niệm là tỉnh giác, tu tập bằng cách đặc biệt duy trì chú tâm: mục đích tập trung vào hiện tiền và không phán đoán.”
(View: 3465)
Thực tập thiền địnhchánh niệm không những giúp ích cho sức khoẻ chung trong cuộc sống cá nhân mà còn giúp cho cả bác sĩ và bệnh nhân trong việc chữa trị bệnh được hiệu quả hơn.
(View: 3012)
Khi còn là một chú tiểu mới mười sáu tuổi, Thầy tôi đã dạy tôi cách đóng cửa với sự chú tâm một trăm phần trăm.
(View: 4103)
Từ trước đến nay, trên sách báo, tạp chí, trong nhiều băng giảng, cho đến chư vị thiền sư, nhà nghiên cứu đó đây, ai cũng nói đến chánh niệm, và lại nói nhiều cách khác nhau.
(View: 3791)
Sự khác biệt là nhờ thiền mà bạn học hỏi về bản chất của tâm mình, thay vì thế giới giác quan của dục vọngtham ái.
(View: 3442)
Những năm gần đây, danh từ “chánh niệm” được xuất hiện tràn ngập khắp sách vở, báo chí, học thuyết, các khóa học...
(View: 3038)
Thiền là đường lối để thực hiện sự buông bỏ. Khi hành thiền, ta buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài, để có thể vươn đến thế giới an nhiên bên trong.
(View: 6788)
Khi nhìn bức tượng Đức Phật đang ngồi thiền, hình ảnh đó làm tôi cảm thấy rất bình an.
(View: 4548)
Thiền định là một phép luyện tập thật cần thiết giúp phát huy tối đa các phẩm tính tinh thần như tình thương yêu, lòng từ bi và lòng vị tha.
(View: 6559)
Lòng từ bi nhân ái, tiếng Tây Tạng là Tse wa (rtse ba) là một thuật ngữ nói lên tình mẫu tử và nỗi âu lo vô biên của chư Phật đối với mỗi chúng sinh.
(View: 7672)
Đây là một quyển sách khác thường của Đức Đạt-lai Lạt-ma phân tích bản chất của thiền định thật chi tiết và sâu sắc.
(View: 7143)
Luyện tập thiền định có thể làm giảm tình trạng căng thẳng tâm thần, các xúc cảm tiêu cựccải thiện giấc ngủ, các hiệu ứng này có thể tạo ra các tác động tích cực đối với quá trình lão hóa của não bộ.
(View: 3589)
Nếu bạn tinh tấn chánh niệm hàng ngày, bằng cách tích cực hành thiền trong ba mươi phút hay một giờ, và chánh niệm tổng quát vào mọi tác động hàng ngày thì bạn gặt hái nhiều điều tốt đẹp.
(View: 3279)
Chữ “căng thẳng” là dịch sát nghĩa của chữ “stress” trong tiếng Anh. Ai cũng biết rằng căng thẳng là cội nguồn của rất nhiều tai họa.
(View: 7711)
Sống trong thời đại văn minh, con người cần phải học hỏi để theo kịp trào lưu tiến bộ trong nhiều lãnh vực như Y học, Não học, Tâm lý học, Địa chấn học, Thiên văn học, Vũ trụ học v.v
(View: 7308)
Trong số các phương pháp thực hành tâm linh, thiền chánh niệm (còn gọi thiền tỉnh thức, thiền minh sát) là một lựa chọn của số đông người.
(View: 6725)
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét.
(View: 3888)
Trong buổi nói chuyện này, tôi sẽ đặc biệt bàn về cái mà chúng ta vẫn gọi là sự đau khổ cùng với con đường quán niệm nó theo đúng tinh thần của pháp môn Tuệ Quán (Tứ Niệm Xứ).
(View: 7277)
Tu tập tự thân chính là công phu quan trọng nhất trong toàn bộ cái gọi là Phật giáo.
(View: 5914)
Thiền sư Ajaan Fuang Jotiko, sinh năm 1915 tại tỉnh Chanthaburi, Đông nam Thái Lan (gần biên giới Campuchia).
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300