Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,610,822

Bài phát nguyện vãng sinh Cực Lạc

Thursday, June 30, 201100:00(View: 22730)
Bài phát nguyện vãng sinh Cực Lạc

BÀI PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH CỰC LẠC 
Tác giả: Đại Sư Tông Khách Ba, sơ tổ Tông Hiền Nhân (Gelugpa), viết năm 1395
Anh ngữ: Robert Thomas hiệu đính - Việt ngữ: Tuệ Uyển

Kính lạy Phật A Di Đà,

blankNhững công hạnh diệu kỳ của Đức Thế Tôn ban cho chúng sinh vinh quang bất tận

Những giáo huấn của Đấng Điều Ngự xua tan nổi kinh khủng của Thần Chết

Đấng Thiện Thệ xem mỗi chúng sinh như đứa con của Ngài với lòng yêu thương liên tục.

Kinh lạy Đức Phật A Di Đà, Đấng Vô Lượng Thọ, Đấng Thiên Nhân Sư

Với lòng kính mến, con sẽ làm thể hiện rõ ràng trong khả năng bậc nhất

Phát lời nguyện này để được vãng sinh về Cực Lạc Thế Giới
Cảnh giới siêu tuyệt diệu kỳ được tán dương

Vô lượng lần bởi những đấng Thánh Chúa Hiền Nhân

Tình trạng của tốt và xấu chướng ngại bởi sương mù của vô minh si ám
Đời sống của uy lực khởi lên từ vũ khí của hận thù

Bao vây bởi ngục tù của luân hồi bởi xích xiềng của tham áidục vọng

Quét vào trong đại dương của vòng sinh tử bởi những dòng sông tiến hóa

Quẳng lên bởi nhiều ngọn sóng của khổ đau của bệnh tật và hư rã.

Nghiền nát bởi sức nặng của những khổ đau ngoài ý muốn,

Cắt xé trong nanh vuốt của những con cá sấu vô tình của Thần Chết.

Đây là lời than khóc khổ đau của con, ngưởi không ai bảo vệ

Con xin tôn kính Đấng Thánh Chúa chứng giám lời nguyện cầu của con.

Đức Phật Phật A Di Đà, Đấng Vô Lượng Quang, Giáo Chủ, người bạn duy nhất của chúng sinh khốn khổ.
Và Đức Bồ Tát Quán Tự Tại

Cùng Đức Đại Thế Chí, với hàng tùy tùng theo các Ngài

Những bậc không bao giờ quên lời hứa nguyện của nhận thức tâm linh siêu việt của các Ngài

Vì lợi ích của chúng con trong vô vàn kiếp sống

Như chúa của loài chim vỗ cánh bay ngang bầu trời

Xin các Ngài hãy đến đây do lòng từ bi yêu thương và những năng lực kỳ vĩ của các Ngài.

Lệ thuộc vào năng lực của sự tập trung kết hợp trên những đại dương của hai chướng ngại (phiền nãosở tri) của chính con và những kẻ khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi con tiếp cận với cái chết, nguyện cho con được nhìn thấy trực tiếp Đức Giáo Chủ A Di Đà vây quanh với hàng Thánh chúng của Ngài như hai đứa con đầy năng lực của Ngài (Quán ÂmThế Chí), và nguyện cho con cảm thấy niềm tin mãnh liệt đến Đấng Chiến Thắng với hàng Thánh chúng.

Nguyện cho con được tự tại với khổ đau day dứt, và cắt xé; và nguyện cho con nhớ lại mà không quên niềm tin và những đối tượng (nguyện cầu), và vì thế vào thời điểm sau khi chết, nương tựa vào năng lực kỳ diệu của tám vị Bồ tát chỉ cho con con đường rõ ràng đi đến Cực Lạc Thế Giới, nguyện cho con hóa sinh trong hoa sen báu trong Thế Giới Cực Lạc như một người với những năng lực thông tuệ trong dòng giống Đại Thừa.

Ngay từ lúc hóa sinh ở đấy, nguyện cho con đạt đến chính tư duy, chính định, tâm linh không điều kiện của giác ngộ, vô tận biện tài, và vô số kho tàng của tuyệt diệu như thế, làm hoan hỉ Đấng Đạo Sư Vô Tỉ A Di Đà và những Đức Phật cùng những Bồ Tát khác trong mười phương, nguyện cho con chân thành vui thích với Thánh giáo của Đại Thừa.

Nguyện cho con thông hiểu những lời dạy của các Ngài một cách trực tiếp, và rồi thì trong mỗi thời khắc tiến tới không có chướng ngại bởi năng lực thần thông vô thượng của Thế Giới Chư Phật, nguyện cho con hoàn toàn đầy đủ năng lực mãnh liệt của Bồ tát

Sau đấy mặc dù được sinh ra trong thế giới tịnh độ, con vẫn với động cơ của khuynh hướng từ bi yêu thương bậc nhất, nguyện cho con hành động một cách chính yếu đến thế giới bất tịnh bởi những phương tiện của những năng lực thần thông không chướng ngại, và tùy thuộc vào sự giáo hóa theo căn cơ mỗi người theo Giáo Pháp tùy theo sự tham gia của người ấy, nguyện cho con khai mở cho người ấy trên con đường tịnh độ được tán dương bởi Đấng Chiến Thắng!

Và bởi hoàn thành một cách nhanh chóng những công hạnh diệu kỳ này, nguyện cho con đạt đến Phật Quả Vô Thượng vì lợi ích của vô lượng chúng sinh.

Khi năng lượng hữu vi của đời sống được phát ra
Nguyện cho con được tận mắt thấy rõ ràng ngay trước mắt con,
Đức Phật A Di Đà vây quanh bởi hải hội thánh chúng của Ngài
Và nguyện cho sự hiện diện của con được tràn đầy với niềm tin và từ bi!

Từ lúc khi cảnh tượng của thân trung ấm khởi lên
Nguyện cho tám vị Bồ Tát chỉ cho con đường chính xác
Và, được sinh ra ở Cực Lạc Quốc Độ, do phát xuất từ đấy
Nguyện cho con hướng dẫn tất cả chúng sinh của thế giới nhiễm ô!

Và trong tất cả những đời sống trước khi đạt đến quả vị giải thoát siêu việt ấy, nguyện cho con chỉ đạt đến hóa thân thuận tiện để thực hành sự học hỏi, suy tư, và thiền quán toàn hảo trên những giáo huấn bằng ngôn ngữthực chứng của Đấng Chiến Thắng!

Nguyện cho những hóa thân như thế không thiếu sự trang nghiêm của bảy điều tuyệt vời của vị trí uy thế!

Và trong tất cả những hoàn cảnh ấy, nguyện cho con đạt đến ký ức của những đời sống và nhớ lại một cách chính xác tất cả những đời sống quá khứ.

Và trong tất cả những đời sống ấy, nguyện cho con chứng nghiệm sự trống rỗng trong tất cả những sự hiện hữu và được thúc đẩy bởi những tư tưởng hấp dẫn bởi sự tuyệt diệu của giải thoát, nguyện cho con từ bỏ thế gian trong những nguyên tắc tín ngưỡng được Đức Thế Tôn giáo hóa trọn lành!

Đã viễn ly, nguyện cho con khám phá tâm linh giác ngộ vĩ đại được hoàn thành một cách căn bản những công hạnh của đạo đức, không bị nhiễm ô bởi những lỗi lầm dù nhỏ nhất, và nguyện cho con trở thành một tu sĩ vững vàng không gì lay chuyển được!

Xa hơn thế, trong tất cả những đời sống ấy, thông hiểu những tiến trình nhiễm ô và tịnh hóa một cách chính xác, nguyện cho con đạt đến sự ghi nhớ toàn hảo để ghi nhớ mà không quên sót tất cả những ngôn từ, nghĩa lý, và phương tiện của giáo huấn, những nhân tố của toàn thiện!

Nguyện cho con đạt đến biện tài thuần khiếtchướng ngại để giáo hóa những chúng sinh khác những gì mà con đã thông hiểu! Hơn thế nữa, trong tất cả những đời sống ấy, nguyện cho con chẳng bao giờ thiếu sự đạt đến những tam muội môn chẳng hạn như “Bước Chân Hùng Lực,” những đôi mắt, và những kiến thức siêu việt như kiến thức của thần thông kỳ diệu.

Nguyện cho con đạt đến tuệ trí trong sáng mà có thể phân biệt một cách chính xác mà không nhầm lẫn đến tình trạng vi tế nhất của những khía cạnh vi tế nhiễm ôthanh khiết.

Nguyện cho con nhanh chóng đạt đến tuệ trí có thể hoàn toàn chấm dứt ngay thời khắc sinh khởi của tất cả những sự không thông hiểu, hiểu lầm lẫn, và tư tưởng nghi ngờ!

Nguyện cho con đạt đên tuệ trí vững vàng mà có thể thâm nhập những ngôn từ những ý nghĩa bí ẩn trong kinh điển mà sự đo lường của chúng không thể được những người khác hiểu nổi.

Tóm lại, nguyện cho con trở nên giống như Mạn Thù Thất Lợi Thánh Thiện người hoàn bị tất cả những hành vi của Bồ Tát qua tuệ trí thiện xảo trong kỷ năng giải thoát nhận thức rõ ràng những ngôn từý nghĩa của những lời giáo huấn, một tuệ trí thoát khỏi tất cả những sai lầm của tuệ trí quyền thừa!

Do thế có thể tìm thấy một cách dễ dàng tuệ trí sâu thẩm, nhanh chóng, trong sáng, và vĩ đại, nguyện cho con đạt đến tính thiện xảo siêu việt trong giải thích, biện luận, và trước tác liên hệ đến tất cả những lời dạy của tất cả những đấng Chiến Thắng, những điều tương ứng đến những nhân tố thể hiện thuận lợi, thanh lọc những triết lý sai lầm, và làm vui lòng bậc thông tuệ!

Xa hơn thế, trong tất cả những đời sống lưu lại tất cả những khái niệm thủ hộ những mục tiêu quan trọng nhất của con và tất cả những cảm giác lười biếng và thiếu can đảm về hành vi đầy năng lực của những vị Bồ Tát, trong khi đạt đến căn bản của trái tim siêu việt đầy quyền năng có thể gánh vác những mục tiêu cho kẻ khác, nguyện cho con trở thành giống như Thánh Quán Tự Tại, người hoàn bị tất cả những hành vi của Bồ Tát qua tâm linh giác ngộ là điều hoàn hảo trong kỷ năng giải thoát!

Hơn thế nữa, nguyện cho con đạt đến căn bản trong những hành vi của Bồ Tát bằng thiện xảo đầy đủ trong kỷ năng giải thoát để chinh phục tất cả tà ma, những kẻ cố chấp, những kẻ đối kháng, trong khi con dấn thân trong những mục tiêu của chính con và những người khác, trở nên giống như Thánh Chúa của Mật Thừa, Kim Cương Thủ!

Trong tất cả những đời sống, nguyện cho con tìm thấy đại giác ngộ qua nổ lực to lớn mà chẳng bao giờ chệch hướng một chốc lát khỏi tầm quan trọng của nhận thức tâm linh để hoàn thiện những hành vi của Bồ Tát, mà năng lượng của các Ngài từ bỏ tất cả những sự lười biếng, và nguyện cho con trở thành như Vô tỉ Vương của dòng Thích Ca!

Nguyện cho con trong tất cả những đời sống giống như Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, có thể chửa lành tất cả những đau đơn của thân thể, lời nói, và tâm thức, chỉ bằng xưng danh hiệu của Ngài, bằng sự chinh phục tất cả những bệnh khổ của tâm thức vả thân thể làm chướng ngại cho việc đạt đến giác ngộ!

Nguyện cho con trong tất cả những đời sống giống như Đấng Chiến Thắng Vô Lượng Thọ, có thể vượt thắng tất cả sự chết không đúng thời chỉ bằng việc xưng danh hiệu của Ngài, qua việc đạt đến căn bản trong việc tự ý kiểm soát tuổi thọ!

Khi một chướng ngại của đời sống tiến đến gần, nguyện cho con nhìn thấy sự nương tựa của con trong sự quán tưởng biểu hiện thân tướng của Đức Phật Vô Lượng Quang, điều thích nghi với Trì giới ba la mật bằng những phương tiện bốn hành vi của Ngài, và nguyện cho tất cả những chướng ngại như vậy được trừ tiệt ngay thời khắc con thấy được thân tướng ấy!

Về phần sự biểu hiện thân tướng của Ngài qua quán tưởng theo việc Trì Giới ba la mật, nguyện cho con nhận thức thân tướng ấy như Đấng Thủ Hộ Vô Lượng Thọ và phát sinh một niềm tin vững chãi chân thật, và bằng năng lực ấy, nguyện cho con không bao giờ quên rằng có việc làm của Đấng Chiến Thắng Vô Lượng Quang một cách công khai như vị thiện tri thức tâm linh trong tất cả những đời sống của con!

Hơn thế nữa, nguyện cho tất cả những thiện hữu trưởng thành tâm linh Đại Thừa, gốc rễ của tất cả những đạo đức của trần gian và siêu việt, hài lòng với con và trông nom con xuyên suốt tất cả những đời sống của con!

Trong khi Ngài quán sát trông nom con, nguyện cho con đạt đến niềm tin không thể lay chuyển trong vị thiện hữu tâm linh ấy, và nguyện cho con chỉ làm vui lòng Ngài qua tất cả những cánh cửa của hành vi! Nguyện cho con không đem đến ngay cả trong một khoảnh khắc làm Ngài không toại ý!

Nguyện cho con không được chỉ dẫn không hoàn toàn bởi tất cả những lời cố vấn và chỉ dạy của vị thiện hữu tâm linh!

Nguyện cho con có thể thông hiểu một cách đúng đắn tất cả những ý nghĩa của những lời giáo huấnhoàn thiện chúng qua thực tập!

Nguyện cho con không bị ảnh hưởng bởi những người bạn không tâm linh và tội lỗi ngay cả trong một khoảnh khắc!

Trong tất cả mọi đời sống, nguyện cho con thực chứng niềm tin vững chắc trong những tác động của tiến hóa, tâm niệm viễn ly, tâm linh giác ngộ, và quan điểm toàn hảo, và nguyện cho con thể nhập không đứt đoạn vào trong sự thể chứng không mệt mõi!

Bất cứ gốc rễ nào của đạo hạnh con đã tạo nên qua thân thể, lời nói, và tâm ý xuyên suốt tất cả những đời sống của con, nguyện cho điều ấy thể hiện như nguyên nhân chỉ vì những mục tiêu cho những người khác và sự giác ngộ thuần khiết!

PRAYER FOR REBIRTH IN SUKHAVATI
Written by the learned Easterner, Tsong Khapa Losang Drakpae Pal, at Dzing-ji Temple, in 1395

Trích từ quyển “Life and Teachings of Tsong Khapa”


HƯỚNG NGUYỆN A DI ĐÀ PHẬT

Kính lạy Phật A Di Đà,

Thật diệu kỳ, 
Kính lạy, Đấng Giác Ngộ của ánh sáng vô tận,Vô Lượng Quang, với Đại sĩ Đại từ bi Quán Thế Âm bên phải và Đại sĩ Đại hùng lực Đại Thế Chí bên trái, chung quanh vô số Phật và Bồ tát. Ở cõi Tịnh độ, hạnh phúcvui sướng diệu kỳ, cõi Cực lạc, ngoài sự tính toán và suy lường. Ngay khi chúng con và những chúng sinh khác giả từ cuộc đời này, xin cho chúng con được vãng sinh trực tiếp về Cực lạc, không có sự chậm trể nào do nguyên nhân của một sự tái sinh nào khác, chỉ vãng sinh Cưc lạc mà thôi. Khi đã ở Cực lạc xin cho chúng con được tận mắt thấy Phật Di Đà, ngay trước mặt. Cầu xin tất cả Phật và Bồ tát trong mười phương gia hộ cho những lời phát nguyện của chúng con được trở thành hiện thực và không có chướng ngại.

Nam mô A Di Đà Phật cùng Quán Âm Thế Chí bồ tát hộ trì!

Tất cả các Đấng Tối Thắng và các hàng quyến thuộc của các Ngài trong muôn phương, hãy thương tưởng chúng con. 

- Chúng con vui mừng trong sự hoàn toàn của hai sự tích tập phứơc và tuệ. Bất cứ đức hạnh gì chúng con đã thu hoạch trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng con xin cúng dường Ba ngôi tôn quý.

- Xin giáo nghĩa của Phật pháp được lan tỏa, truyền bá. Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp cho tất cả chúng sinh

- Xin cho tất cả chúng sinh đạt được Phật quả

- Tập họp tất cả cội nguồn đạo nghiệp của chúng con, xin cho tất cả đều chín muồi trong tất cả chúng con. 

- Xin cho hai sự mờ tối của xúc cảm được tịnh hóa và sự tích tập được hoàn toàn đầy đủ. 

- Xin cho chúng con được sống trường thọ và sự nhận thức liễu ngộ về giáo nghĩa ngày càng tăng tiến.

- Xin cho chúng con được bước lên địa vị của hàng thập địa bồ tát ngay trong kiếp sống này.

Ngay khi từ bỏ kiếp sống này, xin cho chúng con được sinh về Cực lạc, khi ở đấy, xin cho chúng con được sinh trong hoa sen nở và đạt được Phật tính ngay trong thân thể ấy.

Sau khi giác ngộ, và từ khi ấy chúng con xin hướng đạo chúng sinh với những thệ nguyện của chúng con.

Chúng con xin dâng hiến tất cả đạo nghiệp này với sự thành thật nhất trong con đường sẽ làm nó phát triển bội phần hơn, theo khuôn mẫu rạng rở, lẩy lừng, vinh quang, can trường thiết lập bởi Đại tuệ Văn Thù Sư LợiĐại hạnh Phổ Hiền

Thông qua sự gia hộ siêu tuyệt diệu kỳ hiện diện bởi ba thân Phật, sự gia hộ của của sự thật thường hằng bất biết của vạn pháp và sự gia hộ của sự chân thành cầu nguyện Tổ chức Tăng già luôn luôn hòa hiệp, xin cho lời cầu nguyện này được hoàn toàn toại nguyện.

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ tát
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát
Nam Mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp,
chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Phàm tăng chứng minh gia hộ.

Tuệ Uyển chuyển ngữ
Trích dịch từ bài giảng của Tai Situ Rinpoche

Source: thuvienhoasen

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 11505)
Nguyện cầu tất cả các nguy hại và bao động ở mảnh đất tuyết này Nhanh chóng được an dịu và xua tan hoàn toàn Nguyện cầu Bồ đề tâm cao quý tối thượng...
(View: 28571)
Ngài Dudjom Rinpoche sinh năm 1904, trong một gia đình cao quý ở miền Đông Nam Tây Tạng tỉnh Pemako, một trong bốn “vùng đất tiềm ẩn” của Đức Liên Hoa Sinh.
(View: 12884)
Xuyên qua không gianthời gian Chúa tể quyền lực của khẩu và hiện thân của trí tuệ, Đức Văn Thù tôn quý Xin hãy ngự mãi trên bông sen trong tâm con...
(View: 14289)
Đầu tiên cần nhớ lại định nghĩa về nghiệp xấu – bất cứ hành động nào mà kết quả là khổ đau, thông thường là một hành động thúc đẩy bởi sự ngu dốt, gắn bó hay thù ghét.
(View: 16826)
Kính lễ đạo sư! Với lòng sùng mộ đến bậc đạo sư, Tam Bảo vô thượng, Và đức Bổn tôn được chọn, con xin quy y [các ngài]. Để tất thảy chúng sinh, nhiều như hư không vô tận...
(View: 13465)
Việc thực hành Pháp là một vấn đề nghiêm túc và quan trọng, mọi người cần phải nhận ra điều này. Đây là cơ hội quý giá sắp đến, điều mà chưa bao giờ từng đến trước đây.
(View: 12176)
Để hoàn thiện việc thực hànhtrở thành một con người tâm linh chân chính, chúng ta cần có một sự tiếp cận bất bộ phái hay không thiên vị vào các truyền thống Phật giáo.
(View: 11298)
Lịch sử của dòng Sakya bắt nguồn từ các vị trời giáng sinh từ cõi Tịnh Quang trong coi trời Sắc giới đến ngự tại các rặng núi tuyết của Tây Tạnglợi lạc của chúng sinh.
(View: 18081)
Điều làm Phật giáo trở nên đặc biệt, và khác với tất cả những tôn giáo khác, là một sự thật rằng đây là phương pháp giúp ta có thể kết nối được với bản thể của mình.
(View: 21856)
Đức Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö, là hóa thân của ngài Zhadeu Trulshik Rinpoche ở Dzarong, và cũng là hóa thân của đức Kim Cương Thủ và đức Văn Thù.
(View: 8714)
Chìa khóa để khơi dậy sự gia trì là lòng sùng mộ với động lực là sự ăn năn, của những cách thức cũ và từ bỏ luân hồi. Lòng sùng mộ này không chỉ là sự lặp lại đơn thuần...
(View: 23662)
Kim Cương thừa có nhiều phương cách thực hành khác nhau, hàng trăm hàng ngàn bản tôn khác nhau để đấu tranh với sự ô nhiễm nhiều vô kể, thông qua thiền định...
(View: 22371)
Bài giảng này để giúp chúng ta tin tưởng vào cảm giác của mình và tránh bị lạc lối. Bốn điều nhắc nhở ở đây vừa được áp dụng với Pháp cũng như các khía cạnh của cuộc sống...
(View: 20542)
Sự phân tích về cái chết không phải là để trở nên sợ hãi mà là để biết trân quý kiếp sống này, trân quý kiếp người mà qua đó bạn có thể thực hành những pháp tu quan trọng.
(View: 11183)
Một cách căn bản, chúng ta có thể thấu hiểu Bốn Chân Lý Cao Quý trong hai trình độ [trình độ của sự giải thoát tạm thời khỏi khổ đau và trình độ giải thoát thật sự...
(View: 12577)
Các bậc thầy Mật tông tuyên bố rằng, người nào khéo sử dụng năng lực thiên lý truyền tâm thì đều có thể kiểm soát hoàn toàn tinh thần để tập trung tư tưởng...
(View: 18013)
Kyabje Dorzong Rinpoche đời thứ 8 là một trong số những vị Lạt ma đáng để học tập, thực hành theo và được tín nhiệm nhất trong số các vị bổn tôn Phật giáo Tây Tạng...
(View: 9642)
Thọ nhận quán đảnh cũng giống như việc gieo mầm hạt giống trong tâm thức; sau này, khi hội đủ nhân duyên và qua các nỗ lực tu trì, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành Giác ngộ.
(View: 9335)
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, dù khổ đau thế này hay thế khác, dù tiêu cực hay tích cực chúng ta phải nhìn chúng qua lăng kính duyên khởi...
(View: 14538)
Tu tập pháp môn P’howa, tức là pháp môn chuyển di thần thức vào giây phút từ trần, sẽ làm người tu tự tin vào đời sống của mình, vào sự tu tập tâm linh của mình...
(View: 11109)
Lúc bấy giờ Ma-hê-thủ-la Thiên ở nơi thiên thượng cùng các tiên nữ vui vẻ dạo chơi, tấu các âm nhạc. Thoạt nhiên nơi trong búi tóc hóa ra một thiên nữ, dung nhan đoan trang...
(View: 37737)
Lúc bấy giờ, khắp vì lợi ích tất cả chúng sanh, đức Thế tôn nói đà-ra-ni rằng: Na mồ một đà nẫm Ma đế đa na nga đa Bác ra đát dũ đát bán na nẫm...
(View: 40843)
Thật ra sanh tử là do tâm thức vô minh của chúng ta “quán tưởng” ra là có tự tánh, là có thật, như ví dụ “hư không khônghoa đốm mà thấy ra có hoa đốm”.
(View: 10391)
Phật quả đòi hỏi những thành tựu phi thường về thân và tâm. Cho nên, việc truyền những phẩm đức siêu việt này vào trong pho tượng trở nên nổi bật trong những buổi lễ quán đảnh.
(View: 10688)
Nẳng mồ tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm Nẵng mồ nẵng mạc tát phạ một đà mạo địa tát đát-phạ tỳ dược Một đà đạt mạ tăng chi tỳ dược, đát nhĩ dã tha...
(View: 9551)
Là một Đạo sư không bộ phái vĩ đại trong thời hiện đại, Chögyam Trungpa Rinpochay đã diễn tả một cách súc tích rằng Kongtrul đã thay đổi thái độ của các Phật tử...
(View: 34411)
Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ở tại Pháp Giả Ðại Bồ-đề Ðạo tràng thuộc nước Ma-già-đà, vừa thành Chánh giác cùng các Bồ-tát Ma-ha-tát chúng gồm có tám vạn người...
(View: 37566)
"Có đà-ra-ni tên là Túc Mạng Trí. Nếu có chúng sanh nghe đà-ra-ni này mà hay chí tâm thọ trì, thì bao nhiêu nghiệp tội cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt.
(View: 11033)
Karma Dordji quỳ phục dưới chân vị Lạt ma theo nghi thức bái sư, rồi trình bày cho ông ta biết là mình đã được chư thiên đưa đến đây “dưới chân thầy”.
(View: 10105)
Bổn sư, bậc quý báutốt lành nhất, Pháp Vương của mạn đà la, Nơi nương tựa (quy y) duy nhất, trường cửu, không bao giờ vơi cạn, Với lòng đại bi của Ngài, xin hộ trì cho con...
(View: 33384)
Phật dạy đại chúng: “Lúc nào cõi nước không an, tai nạn nổi lên và kẻ nam người nữ bị tai ương biến họa, chỉ thỉnh chúng Tăng như Pháp kiến lập đạo tràng...
(View: 9923)
Sự thậtchúng ta đều rất lười biếng và cần có những lý do hợp lý để khuyến khích mình hành trì Pháp. Nếu không, chúng ta sẽ không có động cơ nào để thực hành bất cứ pháp tu nào.
(View: 31606)
Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như vậy...
(View: 34451)
Trong thể trạng giác ngộ, chúng ta có hai thân Phật được biết như thân hình thể và thân chân thật, tức là sắc thânpháp thân. Sắc thân Phật là thân tự tại...
(View: 9988)
Câu chuyện về mười hai thử thách lớn và mười hai thử thách nhỏ của nhà học giả Narota đã trở thành kinh điển trong giới huyền thuật Tây Tạng...
(View: 31153)
Khi chúng ta thấy những chức năng của luật nhân quả, chúng ta có thể phân biệt hai loại chủ thể trải nghiệm mối quan hệ nhân quả này. Đây là thế giới của thân thể vật lýtâm thức.
(View: 8496)
Truyền thống PG Tây Tạng chia giáo pháp Đức Phật ra ba thời kỳ chuyển pháp luân: thời kỳ đầu, dạy pháp Tứ Diệu Đế; thời kỳ thứ nhì, dạy pháp Tánh Không...
(View: 18020)
Long Thọ cùng với Vô Trước, là hai bậc khai phá vĩ đại của truyền thống Đại thừa. Long Thọ tiếp nối và trao truyền những giáo huấn thậm thâm vi diệu của tính không...
(View: 9109)
Cuộc đời này tựa như giấc mơ và ảo ảnh Đối với những ai không nhận thức được điều này, hãy phát tâm bi mẫn với họ.
(View: 9115)
Khi Đức Dalai Lama học môn tranh luận, Ngài thường xuyên tranh luận với một nhà tranh luận (tsenshab) được chỉ định, và hai vị sẽ tranh luận riêng với nhau.
(View: 8997)
Bạn thực hành các tư tưởng tích cực thật nhiều lần, và khi bạn có thể dần dần loại bỏ các tư tưởng tiêu cực thì điều này sẽ tạo ra các thực chứng.
(View: 10746)
Đàn Thành Khổng Tước Minh Vươngpháp hội, thánh thành, nơi cung thỉnh Chư Phật Bồ Tát giáng lâm, chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần tập hội...
(View: 8437)
Ngài không có bàn thờ, kinh sách, chẳng có gì cả. Ngài đã học thuộc lòng tất cả các kinh sách và bài cầu nguyện trong những năm tu học tại Sera, nên Ngài không cần những thứ này.
(View: 8615)
Khi bạn thực hành Chulen, bạn tự hóa hiện như một bổn tôn, sau đó bạn dùng viên thuốc và quán tưởng rằng bạn đang thọ dụng những tinh túy của ngũ đại, không khí...
(View: 8680)
Tôi đã học ngữ pháp và thơ, rồi tiếng Phạn. Tôi đã học môn nghiên cứu về âm thanh. Có một môn Phạn ngữ khác mà bạn ghép các chữ cái để tạo thành các mật chú.
(View: 8874)
Cần nói đôi lời về nguồn gốc của hai dòng dõi tulkou nổi tiếng nhất: dòng dõi Đạt lai Lạt ma - hóa thân của Bồ tát Quan Âm, và dòng dõi của Ban Thiền Lạt ma...
(View: 25352)
Một cách tự nhiên, cảm xúc có thể tích cựctiêu cực. Tuy nhiên, khi nói về sân hận hay giận dữ, v.v..., chúng ta đang đối phó với những cảm xúc tiêu cực.
(View: 26205)
Chết là một phần của đời sống chúng ta. Cho dù chúng ta thích hay không, nó bắt buộc phải xảy ra. Thay vì tránh nghĩ về điều đó, chúng ta tốt hơn thấu hiểu ý nghĩa của nó.
(View: 30033)
Trong việc phát triển hành xả, chúng ta cần thấu hiểu rằng những cảm xúc tiêu cực như thù hận và dính mắc là không thích đáng và không lành mạnh...
(View: 22244)
Tất cả chư Phật đều là đã từng là chúng sinh, nhờ bước theo đường tu nên mới thành đấng giác ngộ; Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi ô nhiễm...
(View: 7691)
Bất cứ một hoàn cảnh khó khăn nào ta có thể gặp ở trung tâm Phật giáo, nơi thuyết pháp hay trong đời ta nói chung, ta sẽ chuyển hóa nó trong tâm mình.
(View: 26138)
Chúng ta chẳng thể nào mang theo bất kỳ thứ gì khi từ giã thế giới này ngoại trừ nghiệp và những giá trị tâm linh như tình yêu thương, lòng bi mẫntrí tuệ mà ta đã trưởng dưỡng...
(View: 21446)
Tôi nghe như vầy: Một thời đức Bạc-già-phạm ở tại núi Bồ-đạt-lạt-ca, trong cung điện Quán Tự Tại, trong đó có nhiều cây báu như cây ta-la, đam-ma-la...
(View: 19159)
Cái chết theo Tan-tra thừa là một quá trình tan biến tuần tự của thân xác vật chấttâm thức, các hiện tượng tan biến này được phân loại thành nhiều cấp bậc...
(View: 25095)
Phật dạy: “Nếu vị a-xà-lê cùng người tu hành muốn tu hạnh Bồ-đề phần pháp và các món thành tựu, nên đối với pháp của Quán Tự Tại Bồ-tát mà tu tập.
(View: 21280)
Phật-pháp là trí tuệ thực nghiệm dạy chúng ta nhận định được bản chất căn bản của chúng tagiải thoát chúng ta khỏi sự sa đọa thành nạn nhân đối với những huyễn tượng...
(View: 18378)
Số đông quần chúng cần một thời gian dài mới quen thuộc với ý niệm về tái sinh. Tôi cũng đã trải qua nhiều giai đoạn trong tiến trình đưa đến sự xác tín vào tái sinh.
(View: 17983)
Con đường tâm linhchúng ta đang cùng nhau tiến bước có vô số chướng ngại, đầy sỏi đá chông gai, chúng ta cần nắm chắc tay nhau...
(View: 17212)
Các sự gia hộ được nhận qua các luận giảng này về sáu giai đoạn chuyển tiếp giống như một con sông nước dâng cao vào mùa xuân...
(View: 20495)
Đức Phật đã dạy chúng ta những cách sửa soạn bản thân cho sự chết bí ẩn và tận dụng những trạng thái của sự chết để tu tập. Nhiều vị Thầy đã viết sách về đề tài này.
Quảng Cáo Bảo Trợ