Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quận 1

Sunday, October 10, 201000:00(View: 4567)
Quận 1

QUẬN 1

Là quận nằm tại trung tâm thành phố, với diện tích 7,6 km2, dân số 282.063 người, ở rải rác tại 10 phường.

Quận 1 có 28 tự viện, tịnh thất, niệm Phật Đường, 137 Tăng NI thường trú, tạm trú, gần 100.000 tín đồ Phật tử, 5 đạo tràng và 1 gia đình Phật Tử.

*Những ngôi chùa tiêu biểu:  Linh Sơn (hôi sở Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, 1929 - 1940), Trường Thạnh, Lâm Tế, An Lạc, Phước Hải (Ngọc Hoàng) – Di tích văn hóalịch sử cấp quốc gia, Phụng sơn (chùa Hoa ), Bà Thiên Hâu (Chùa Hoa Cổ thuộc dạng tín ngưỡng dân gian). Chùa di tích lịch sử cách mạng: Vạn Thọ (Văn Phòng BĐDPG Quận 1), Long An, Quảng Hương và Thiên Phước.

*Cơ Sở từ thiện: Chùa Vạn Thọ có lớp học tình thương và phòng thuốc Nam trị bệnh miễn phí; Quảng Thành, Linh SơnBáo Ân có phòng chẩn trị thuốc Nam từ thiện.

Tượng đài Phật tử Quách Thị Trang hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ kỳ thị tôn giáo dưới chính quyền Ngô Đình Diệm đã được tôn tạo tai công viên trước chợ Bến Thành.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận 1 nhiệm kỳ 1 được thành lập năm 1981. Nhiêm kỳ V (1997 - 2002) của BĐDPG hiện nay gồm 9 thành viên, do TT Thích Thanh Sơn làm chánh đại Diện; TT Thích Minh Hiền, phó đai diện; ĐĐ Thích Minh Quang, Thư ký.

(Tư liệu thống kê 1997)

Phường Nguyễn Thái Bình

PHỤNG SƠN

Địa chỉ: 338 – 340 Nguyễn Công Trứ - ĐT : 8.296684

Năm thành lập: 1945

Người sáng lập : Hội Phước Kiến Sài Gòn

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm: Nơi trụ sứ của cố Hòa Thượng Trưởng Hệ phái Hoa Tông

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Tăng Đức Bổn

Các ngày lễ lớn trong năm: 22-2 ÂL, 22-8 ÂL và 16-9 ÂL: Lễ hội ngày Sinh và hiển thánh của Quách Thắng Vương, lễ Tam Tông Vương.

Trụ trì hiện nay: TT Thích Tôn Thật

 

 

Phường Tân Định

 

ĐỨC QUANG

Địa chỉ: 68/282 Trần Quang Khải - ĐT: 8.436061

Năm thành lập: 1964

Người sáng lập : TT Thích Đức Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1997, 1984, 1992

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Đức Quang, NS Thích nữ Như Dụng

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Từ

 

LONG HOA

Địa chỉ: 53 Trần Khánh Dư

Năm thành lập: 1966

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Quản tự: Cư Sĩ Lê Văn Tiến

 

Niệm Phật Đường PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 212/212 Nguyễn Hữu Cảnh

Năm thành lập: 1958

Người sáng lập : Tínđồ Phật Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1965, 1970

Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Niệm Phật Đường QUẢNG THÀNH

Địa chỉ: 212/133 Nguyễn Hữu Cảnh - ĐT: 8.469306

Năm thành lập: 1965

Người sáng lập: HT Thích Nguyên Khánh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nguyên Khánh

Năm trùng tu: 1997

Trụ trì hiện nay: TT Thích Trí Thông

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

TAM BẢO

Địa chỉ: 54/44 Trần Quang Khải - ĐT: 8. 469142

Năm thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Thiện Nguyệt

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Nguyệt

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Từ Hảo

 

VẠN THỌ

Địa chỉ: 212/158 Nguyễn Hữu Cảnh - ĐT: 8.439543

Năm thành lập: 1919

Người sáng lập: Hội Vạn Thọ (Xóm Chùa) và HT Tổ

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1992, 1982, 1990

Đặc điểm: Văn phòng Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 1 – Di tích lịch sử - có lớp học tình thương và phòng thuốc Nam trị bệnh miễn phí – có đạo tràng tu Bát quan trai (khoảng 100 vị ) – Có sinh hoạt của GĐPT Chánh Thọ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: 1950-1981: HT Thích Huệ Nhựt, HT Thích Thiện Tường, HT Thích Bửu Tuyền

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Sơn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-7 Âl giỗ HT Thích Bửu Tuyền, 23-8 ÂL giỗ HT Thích Thiện Tường

 

 

 

Phường Cô Giang

 

LIÊN TÔNG

Địa chỉ: 145 Đề Thám - ĐT: 8.862730

Năm thành lập: 1959

Người sáng lập: Cư sĩ Đoàn Trung Còn (Hội Tịnh độ Cư Sĩ)

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1976

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Ý, HT Thích Hồng Ảnh, TT Thích Tuệ Đức (1960-1987)

Quản tự: ĐĐ Thích Thiện Huệ

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-1 ÂL giỗ Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

 

LINH PHƯỚC

Địa chỉ: Hẻm 100 Cô Giang

Năm thành lập: 1969

Người sáng lập: Tập thể Phật tử Chung Cư Cô Giang xây dựng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Quản tự: Ban Hộ Tự

 

Tổ Đình LINH SƠN

Địa chỉ: 149 Cô Giang - ĐT: 8.368052

Năm thành lập: 1891

Người sáng lập: Tổ Lê Khánh Hoà

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1968, 1997

Đặc điểm: Chùa cổ - Di tích văn hoá – TỪ 1929-1940: Hội sở Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học đầu tiên chấn hưng Phật Giáo Miền Nam – Có đạo tràng tu Bát quan trai gồm 150 Phật Tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhựt Minh

Trụ trì hiện nay: TT Thích Minh Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-2 ÂL hiệp kỵ chư Tổ, 6-3 ÂL giỗ HT Thích Nhựt Minh

 

PHÁP BỬU

Địa chỉ: 245/1 Bến Chương Dương - ĐT: 8.369611

Năm thành lập: HT Thích Đạt Đạo

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1972,1981, 1990

Đặc điểm: Cải gia vi tự - Có đạo tràng tu Bát Quan trai gồm 50 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Đạt Đạo – TT Thích Tắc Tướng

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đồng Hạnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-1 ÂL giỗ HT Thích Đạt Đạo, 1-6 giỗ TT Thích Tắc Tướng

 

NI VIỆN PHÁP HOA

Địa chỉ: 183 Cô Bắc - ĐT: 8.373280

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: Sư Bà Thích nữ Liễu Tánh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Có Ban Hộ niệm

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: 1960 – 1982: Sư Bà Thích nữ Liễu Tánh

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Minh Huệ

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11,12-9 ÂL giỗ Sư Bà Thích Nữ Liễu Tánh

 

Niêm Phật Đường PHÁP THÔNG

Địa chỉ: 187/5/1 Cô Giang

Năm thành lập: 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự: Ông Bảy Trầu

 

THẠNH ĐỨC

Địa chỉ: 233/32 Bến Chương Dương

Năm thành lập: 1953

Người sáng lập : HT Thích Thiện Tòng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1989

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Hưng

 

 

 

Phường Đa Kao

BÁO ÂN

Địa chỉ: 18A/231C Nguyễn Thị Minh Khai - ĐT: 8.233178

Năm thành lập: 1945

Người sáng lập : TT Thích Minh Thạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1958,1996

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Minh Thạnh (1954-1979)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Đức

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-7 ÂL giỗ TT Thích Minh Thạnh

 

PHƯỚC HẢI (NGỌC Hoàng)

Địa chỉ: 73 Mai Thị Lựu - ĐT: 8.203102

Năm thành lập: 1892

Người sáng lập : Lão Sư Lưu Nguyên (Trung Quốc)

Hệ phái : HOA TÔNG

Đặc điểm: Chùa Cổ Hoa Tông – Di tích Văn Hóalịch sử cấp quốc gia

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Thiền Sư Thích Huệ Ân, Thiền sư Thích Tự Quảng

Trụ trì hiện nay: HT Thích Vĩnh Khương

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 9-1 ÂL vía Ngọc Hoàng ( đắc đạo), 10-1 ÂL vía Đất, 6-11 ÂL Ngọc Hoàng Xuất gia (bắt đầu tu)

 

THIỆN HẠNH

Địa chỉ: 16/16C Đinh Tiên Hoàng - ĐT: 8.229889

Năm thành lập: 1964

Người sáng lập : HT Thích Viên Hảo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1981, 1994

Trụ trì hiện nay: HT Thích Viên Hảo

 

Phường Cầu Kho

 

 

PHẬT ẤN

Địa chỉ: TK2/36 Bến Chương Dương - ĐT: 8.364280

Năm thành lập: 1947

Người sáng lập : HT Thích Thành Đạo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thành Đạo, NS Thích nữ Tâm Minh (1947-1990)

Quản tự: Ban Hộ Tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-11 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

THIÊN PHƯỚC

Địa chỉ: 391B Trần Hưng Đạo - ĐT: 8.369579

Năm thành lập: 1957

Người sáng lập : HT Thích Giác QuangCư Sĩ Lê Văn Nam

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1957, 1994,1996

Đặc điểm: Di tích lịch sử

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Quang

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Ấn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường Cầu Ông Lãnh

 

 

 

Niệm Phật Đường LINH QUANG

Địa chỉ: Nguyễn Công Trứ - Khu xóm lập

Năm thành lập: 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự: Ban Hộ Tự

 

THIÊN HẬU (Chùa Bà)

Địa chỉ: 122 Bến Chương Dương - ĐT: 8.212028

Năm thành lập: Thế Kỷ XIX

Người sáng lập : Hội quán Quảng Đông (Trung Quốc)

Năm trùng tu: 1972

Đặc điểm: Chùa Cổ Hoa Tông – thuộc dạng tín ngưỡng dân gian

Quản tự: Ban Quản Tự

Các ngày lễ lớn trong năm: 23-3 ÂL vía Bà Thiên Hậu

 

Tổ Đình TRƯỜNG THẠNH

Địa chỉ: 97 Yersin - ĐT: 8.212084

Năm thành lập: 1916

Người sáng lập : HT Thích Thiện Tòng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1968

Đặc điểm: Có đạo tràng Pháp Hoa gồm 50 Phật tử

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Tòng, HT Thích Quảng Kim (1916-1949)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hạnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-3 ÂL giỗ HT Thiện Tòng, 27-5 ÂL giỗ HT Thích Quảng Kim

 

 

 

Phường Phạm Ngũ Lão

 

AN LẠC

Địa chỉ: 175/15 Phạm Ngũ Lão - ĐT: 8.360481

Năm thành lập: 1970

Người xây dựng: HT Thích Quảng Thạc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Địa chỉ: Có Ban Hộ niệm khoảng 20 vị

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Quảng Thạc (1970-1996)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thanh Tùng

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 7-6 ÂL giỗ Tổ, 6-12 ÂL giỗ H Thích Quảng Thạc

 

PHƯỚC HẬU

Địa chỉ: 120/16 Trần Hưng Đạo - ĐT: 8.376449

Năm thành lập: 1940

Người sáng lập : NT Thích nữ Như Hoa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Đặc điểm: Chùa còn có tên Pagode Hòa Long, Thiên Hậu – Có Ban Hộ niệm khoảng 20 Phật tử

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Năm trùng tu: Thích nữ Như Hoa (1959-1989)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Tịnh

 

 

 

 Phường Bến Thành

 

QUẢNG HƯƠNG

Địa chỉ: 95 bis Lê Thị Riêng - ĐT: 8.252386

Năm thành lập: 1968

Người sáng lập : HT Thích Hiển Pháp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1974

Đặc điểm: Di tích lịch sử

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hiển Pháp, ĐĐ Thích Quảng Đầy (1968-1999)

Trụ trì hiện nay: HT Thích Hiển Pháp

 

 

 

Phường Nguyễn Cư Trinh

 

Tịnh Thất GIÁC HẠNH

Địa chỉ: 165/25 Cống Quỳnh

Năm thành lập: 1956

Người sáng lập: NS Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Giác Hạnh

 

LÂM TẾ

Địa chỉ: 212A Nguyễn Trãi - ĐT:8.334860

Năm thành lập: 1973

Người sáng lập: HT Thích Huyền Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1991

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huyền Minh (1973-1997)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Quảng Hiền

 

LONG AN

Địa chỉ: 106 Nguyễn Văn Cừ - ĐT:8.361106

Năm thành lập: 1905

Người sáng lập : Cư Sĩ Nguyễn Văn Vạng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1948

Đặc điểm: Di tích lịch sử - Có đạo tràng Bát quan trai gồm 30 Phật tử

Chư Vị trụ trì tiền nhiệm: Giáo thọ Thích Thiện Chánh, HT Thích Pháp Nhạc, TT Thích Bửu Thiền (1905-1995)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Tâm Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-8 ÂL hiệp kỵ HT Thích Pháp Nhạc (Chùa Long An) và HT Thích Trí Hưng (Chùa Thiền Lâm)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10600)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10333)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM