Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quận 7

Sunday, October 10, 201000:00(View: 3771)
Quận 7

QUẬN 7

Quận 7 là một phần đất của Huyện Nhà Bè (Cũ) và được thành lập tháng 4 năm 1997. Quận 7 gồm 10 Phường, diện tích 35,9 Km2, dân số 98.380 người.

Về Phật Giáo, quận 7 có 17 Cùa, 2 Tịnh Xá, 1 Tịnh Thất và 119 Tăng Ni thường trú – tạm trú. Quận 7 có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí Chùa Long Hoa, Lớp học tình thương Chùa Phước Thiện, 3 đạo tràng Bát quan trai, 1 Gia đình Phật tử, 32.000 tín đồ Phật tử

Những Ngôi Chùa tiêu biểu tại Quận 7:

­ Chùa Giác Huệ (Văn Phòng BĐDPGQ), Chùa Long Hoa Cổ tự ( di tích lịch sử và cơ sở từ thiện), Chùa Định Thành ( điểm ACKH của Chư Ni trong quận tổ chức liên tục trong nhiều năm), Quang Minh. Bửu Quang, Tân Long, Phước Thiện (cơ sở từ thiện xã hội)

Ban đại diện Phật Giáo quận 7 nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động vào ngày 16-5-1997 với 8 thành viên, do HT Thích Viên Giác làm Chánh đại diện; TT Thích Đạt Phước, Phó đại diện; ĐĐ Thích Giải Thắng, Thư Ký

(Tài Liệu Thống Kê Năm 1997)

 

 

Phường Phú Mỹ

 

GIÁC CHƠN

Địa chỉ : 60/6 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2 - ĐT : 7.850179

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : HT Thích Viên Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 2002

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Tiên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-10 giỗ vị khai sơn

 

Tịnh Viện LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 - ĐT : 8.738976

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

 

LONG HOA Cổ Tự

Địa chỉ : 60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1 - ĐT : 8.262581

Năm thành lập : 1902

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1957, 1996

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích lịch sử - Có trường nuôi dạy trẻ mồ côi miễn phí do HT Thích Viên Giác thành lập

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đức Long

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-8 ÂL giỗ HT Thích Đức Long

 

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ : 60/3 Khu Phố 2 - ĐT : 8.730693

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Chơn Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Chơn Phương

 

QUANG MINH

Địa chỉ : 31/1 Liên tỉnh 15, Khu phố 3

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Huệ Tín

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Có đạo tràng từ bi Thủy Sám, Thành lập trên 18 năm

Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-11 ÂL giỗ TT Thích Huệ Tín

 

Phường Tân Thuận Đông

GIÁC HUỆ

Địa chỉ : 5/8 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.720223

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Viên Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG Q.7

Trụ trì hiện nay : HT Thích Viên Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-4 ÂL giỗ HT Thích Giác Quang; 25-5 ÂL giỗ Tổ

 

QUAN ÂM

Địa chỉ : 27/128 ấp 1, Huỳnh Tấn Phát

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh An

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1993

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh An

 

Phường Bình Thuận

THIÊN HOA

Địa chỉ : 34/9D Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1984

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Tánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-5 ÂL giỗ Tổ

 

THIÊN TRÚC

Địa chỉ : 28/19 Huỳnh Tấn Phát - ĐT : 8.733292

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : TT Thích Lãng Huỳnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978, 1994, 1997

Đặc điểm : Hiện Chùa đang nuôi dạy khoảng 40 điệu

Trụ trì hiện nay : TT Thích Lãng Huỳnh

 

Phường Tân Kiểng

BỬU QUANG

Địa chỉ : 39/1 Khu Phố 1, Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.721593

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : HT Thích Quang Lý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1982

Đặc điểm : Có GĐPT gồm 50 đòan sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích An Phổ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giải Thắng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-1 ÂL giỗ TT Thích An Phổ, 19-6 ÂL giỗ HT Thích Quang Lý

 

Tu Viện ĐỊNH THÀNH

Địa chỉ : 12/6 Khu Phố 2 - ĐT : 7.712286

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : HT Thích Nhật Thiện

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1982, 1987, 1998

Đặc điểm : Điểm ACKH hằng năm của Chư Ni trong quận – Có đạo tràng tu Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Nhật Xuân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Mỹ Lệ

 

LINH ĐỨC

Địa chỉ : 22/14 đường số 15

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Minh Ngọc

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Ngọc

 

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ : 60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.722619

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có lớp dạy may miễn phí cho người nghèo

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Diệu Không

Quản tự : SC Thích nữ Huệ Âm

 

TÂN LONG

Địa chỉ : 9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2 - ĐT : 7.712131

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1979

Đặc điểm : Có đạo tràng tu Bát quan trai – Có cơ sở từ thiện Xã Hội

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Ân, TT Thích Tâm Hồng

Trụ trì hiện nay : TT Thích Long Trình

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 26-1 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Ân

 

Phường Tân Thuận Tây

THIÊN ÂN

Địa chỉ : KC2 Liên Tỉnh Lộ 15 - ĐT : 8.721075

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Chánh Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hồng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-10 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

 

TAM BỬU

Địa chỉ : 78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4 - ĐT : 8.720936

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1978

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện Hòa

 

 Phường Tân Qui

PHƯỚC THIỆN

Địa chỉ : 398/9 đường số 3 - ĐT : 8.720398

Năm thành lập : 1982

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngọc Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện – Lớp học tình thương

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngọc Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 2-10 ÂL giỗ Tổ, 18-7 ÂL kỷ niệm ngày thành lập phòng thuốc từ thiện

 

Phường Tân Hưng

KIỀU ĐÀM NI TỰ

Địa chỉ : 83/6 Trần Xuân Soạn - ĐT : 7.710078

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Tuấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm thành lập : 1988

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Tuấn

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Lượng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ Tổ

 

Tịnh Xá NGỌC ÂN

Địa chỉ : 13/20 Trần Xuân Soạn - ĐT : 8.720353

Năm thành lập : 1945

Người sáng lập : SB Thích nữ Hạnh Huệ

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Hệ phái khất sĩ – Chùa Vĩnh Long cũ (1945-1986)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Hạnh Huệ, ĐĐ Thích Tấn Tâm, TT Thích Pháp Tuệ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Cẩm Liên

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 14-2 ÂL giỗ SB Thích nữ Hạnh Huệ

 

Phường Tân Phong

Tịnh Xá NGỌC QUI

Địa chỉ : 288/6 Hương lộ 34 - ĐT : 8.736007

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : TT Thích Giác Thế

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1981

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-2 ÂL giỗ Tổ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10613)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10339)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM