Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quận Phú Nhuận

Sunday, October 10, 201000:00(View: 4228)
Quận Phú Nhuận

QUẬN PHÚ NHUẬN

Quận Phú Nhuận có 15 Phường, diện tích 5,1 Km2, dân số 202.454 người.

Quận Phú Nhuận là địa bàn cư trú của nhiều vị lãnh đạo T.Ư GHPGVN, Có cơ sở giáo dục Phật Giáo: Viện Nghiên Cứu Phật học, Học Viện PGVN, Hội đồng viên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam đặt tại Thiền Viện Vạn Hạnh; Có cơ sở Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo tại Chùa Pháp Hoa thành lập ngày 10/01/1988, chữa bệnh miễn phí; Tổ Đình Quán Thế Âm, nơi Trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức; Chùa Linh Sơn, Trường học Ni đầu tiên tại miền Nam; Chùa Phú Long thuộc dạng Chùa Làng Cổ xưa. Quận Phú Nhuận có 39 cơ sở Tự Viện (1 Tịnh Thất, 1 Tịnh Xá Khất Sĩ, 1 Chùa Hoa), 147 Tăng Ni thường trú-tạm trú. 65.200 Tín đồ Phật tử. Có 2 đạo tràng, 3 cơ sở từ thiện: Trường Mẫu Giáo Dân Lập Bán Trú Chùa Giác Tâm; Phòng Khám Đông Y và Châm Cứu Chùa Khánh Nam. Các Chùa Hưng Thạnh,Pháp Hoa, Từ Vân, Phổ Quang thuộc dạng Di Tích Lịch SC Thích nữ Sử; Phòng Phát Hành Kinh Sách tại Thiền Viện Vạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Phú Nhuận nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm Kỳ V (1997-2002) do HT Thích Như Niệm làm Chánh Đại Diện; Cố HT Thích Tài Quang, Phó Đại Diện; TT Thích Hạnh Tu, Thư Ký.

(Tư Liệu Thống Kê năm 1997)

 

 

Phường 1

GIÁC TÂM

Địa chỉ : 324B Phan Đình Phùng - ĐT : 8.442901

Năm thành lập : 1958 (Năm 1960 giao cho Hội Phật học Tỉnh Gia Định)

Người sáng lập : Đốc Phủ Trần Văn Hiệp

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962, 2002

Đặc điểm : Có Trường Mẫu Giáo Dân Lập bán trú mầm non Họa Mi 1

(Thành lập năm 1995)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Chánh Quang, HT Thích Từ Hạnh, HT Thích Thiên Hương (1952-1997)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Huệ Từ

 

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 93/4 Cô Giang – ĐT : 8.458088

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : Thầy Thích Chơn Không và Nhóm Phật Tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1972

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Năm 1964 mở Phật học Viện Phổ Quang ; năm 1972 đổi tên là Phật học viện Hải Tràng – Có Đạo Tràng Bát quan trai gồm 200 Phật tửBồ Tát giới gồm 50 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hải Tràng

Viện Chủ : HT Thích Thiện Thông

Tri Sự : TT Thích Thanh Hùng

 

QUANG MINH

Địa chỉ : 215/24/3B Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459190

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Quản tự

 

TỪ VÂN (Chùa Bà Đầm, Chùa Lý Dương Sanh)

Địa chỉ : 62 Phan Xích Long - ĐT : 8.458929

Năm thành lập : 1932

Người sáng lập : Bà Lý Thị ly

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huy

Quản tự : SC Thích nữ Như Nhàn

 

Phường 2

Tịnh Thất BẠCH QUANG

Địa chỉ : 510/SG Cù Lao

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Lễ

 

HẢI ĐỨC

Địa chỉ : 355/4A Cô Giang - ĐT : 8.890220

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : TT Thích Chân Điền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chân Điền, TT Thích Thanh Đăng, TT Thích Thanh Bối

Quản tự : ĐĐ Thích Pháp Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 18-5 ÂL giỗ HT Thích Thanh Bối

 

KIM SƠN

Địa chỉ : 76 Phan Xích Long - ĐT : 9.900127

Năm thành lập : 1908

Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Chan

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Chùa Cổ - Trường Phật học Ni đầu tiên tại miền Nam

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Diệu Tấn, NS Thích nữ Viên Phú, SC Thích nữ Thiện Tường, SC Thích nữ Thiện Phượng

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Bổn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 15-2 ÂL giỗ Tổ Phi Lai và NT Thích nữ Diệu Tấn

 

Tịnh Xá LINH QUANG

Địa chỉ : 241/3 Cô Giang

Năm thành lập : 1959

Người sáng lập : Phật Tử Nguyễn Thị Lá

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Như Quang

 

LONG PHƯỚC

Địa chỉ : 361/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900210

Năm thành lập : 1948

Người sáng lập : Ông Ba Sơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1962

Đặc điểm : Trước đây Chùa còn có tên Long Sơn

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bảo An

Trụ trì hiện nay : TT Thích Phước Lực

 

LONG THÀNH

Địa chỉ : 332/4 Cô Giang - ĐT : 9.901464

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Của

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SB Thích nữ Chánh Ứng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Huệ Hiền

 

LONG VIÊN

Địa chỉ : 441/1 Phan Xích Long - ĐT : 9.900068

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Thích Hồng Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Quang

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Hiền

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 20-10 ÂL giỗ HT Thích Hồng Quang

 

QUÁN ÂM Tu Viện

Địa chỉ : 519/1 Cù Lao - ĐT : 8.435249

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Giác

 

Phường 3

KỲ VIÊN

Địa chỉ : 468/48/3 Nguyễn Kiệm

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : HT Thích Từ Phong (Chùa Giác Hải, quận 6)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Từ Nhẫn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đăng

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-9 ÂL và 5-12 ÂL giỗ Tổ

 

Phường 4

PHÁP HOA

Địa chỉ : 229/24B Thích Quảng Đức - ĐT : 8.441553

Năm thành lập : 1928

Người sáng lập : HT Thích Đạo Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1932, 1980, 1993

Đặc điểm : Di tích lịch sử - Văn Phòng Tuệ Tĩnh Đường Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM - ĐT : 8.423923 – Văn phòng BĐDPG quận Phú Nhuận – Phòng khám bệnh từ thiện miễn phí Thành Phố

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Đạo Thanh

Trụ trì hiện nay : HT Thích NHư Niệm

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 17-5 ÂL giỗ Sư Thích Thiện Chiếu, 15-9 ÂL giỗ HT Thích Đạo Thanh

 

Thiền Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 716 Nguyễn Kiệm - ĐT : 8.450794

Năm thành lập : Sau 1976 – (1990 Xây ĐĐ Thíchựng Cổng Tam Quan)

Người sáng lập : HT Thích Minh Châu

Đặc điểm : Trước năm 1975 có tên là Khoa Ứng dụng Khoa Học xã hội, Chi nhánh của Viện đại học Vạn Hạnh, do HT Thích Minh Châu làm Viện Trưởng. Hiện nay là cơ sở giáo dục Phật Giáo : * Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam - ĐT : 8.448893 - * Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM - ĐT : 8.443416 - * Hội đồng phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam – Có phòng phát hành Kinh Sách

Viện Chủ : HT Thích Minh Châu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Mỗi tháng có 2 kỳ sinh hoạt Bát quan trai – Chủ Nhật hàng tuần có giảng Pháp – Các ngày lễ lớn : Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo…; 21-2 ÂL giỗ tổ Thích Tịnh Khiết

 

Phường 5

GIÁC THÁNH

Địa chỉ : 100/9N Thích Quảng Đức - ĐT : 9.901608

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : SC Thích nữ Diệu Thành

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Diệu Thành

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Đức

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-5 ÂL, 20-7 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh Xá KỲ HOÀN

Địa chỉ : 100/571 Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Phước

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-7 ÂL giỗ HT Thích Giác An

 

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 100/576 Thích Quảng Đức - ĐT : 9.903565

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NS Thích nữ Hạnh Thân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hạnh Thân

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Minh Hạnh

 

Tu Viện PHÁP HỘI

Địa chỉ : 74/3/4A Phan Đăng Lưu - ĐT : 8.459004

Năm thành lập : 1963

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Cử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Quang

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Đạo

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-2 ÂL giỗ vị sáng lập Chùa

 

PHÁP LINH

Địa chỉ : 232A Nguyễn Thượng Hiền

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : Cụ Huy

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Chơn

 

PHƯỚC LÂM

Địa chỉ : 100/606E Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1950

Người sáng lập : Thầy Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Minh Nhật

 

Tổ Đình QUÁN THẾ ÂM

Địa chỉ : 90 Thích Quảng Đức - ĐT : 8.448905

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Một số Sĩ Quan Hải quân Pháp-Việt

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Danh Lam – Ngôi Chùa thứ 31, nơi trú xứ cuối cùng của Bồ Tát Quảng ĐứcLúc đầu, Chùa còn có tên Bạch Lô, Mạnh Lô

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Âm, ĐĐ Thích Minh An, HT Thích Quảng Đức (1948-1962)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thông Bửu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 20-4 ÂL kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

 

THIÊN LONG

Địa chỉ : 68/58A Thích Quảng Đức

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

 

Phường 7

Tịnh Xá CHƠN GIÁC

Địa chỉ : 118/4F Trần Kế Xương - ĐT : 8.415664

Năm thành lập : 1974

Người sáng lập : TT Thích Đồng Tín

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-2 ÂL giỗ HT Thích Đồng Tín

 

DIỆU GIÁC

Địa chỉ : 248/2 Trần Kế Xương - ĐT : 8.417317

Năm thành lập : 1938

Người sáng lập : HT Thích Huệ Chiểu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Thầy Thích Huệ Lực

Quản tự : Sa di Thích Huệ Minh

 

HUÊ NGHIÊM GIẢNG TỰ

Địa chỉ : 187/3 Trần Kế Xương - ĐT : 8.411980

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Thọ Giã

Hệ phái : HOA TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : 1997

Đặc điểm : Kiến trúc theo kiểu Trung Hoa – Có tháp Thập Bát La Hán bằng đá, do họa sĩ Tả Bạch Đạo chạm khắc

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thọ Dã

Quản tự : Ban Hộ Tự - Cư sĩ Lê Văn Cảnh quản lý

Các ngày lễ lớn trong năm : 7-1 ÂL đến 15-1 ÂL : Tam Thiên Phật Sám, 8-4 ÂL và 24-4 ÂL Vạn Phật Sám, tháng 2 – tháng 6 và tháng 9 ÂL vía Quan Âm, tháng 11 ÂL Lương Hoàng Sám

 

KHÁNH NAM PHẬT ĐƯỜNG

Địa chỉ : 30 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.434931

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : Cư sĩ Đạo Thái

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có phòng thuốc Khám bệnh YHDT

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Đạo Thái

Quản tự : Cư sĩ Đinh Phú Tya (Vận Bản)

 

LONG THÀNH

Địa chỉ : 146/1 Nhiêu Tứ - ĐT : 8.410986

Năm thành lập : 1935

Người sáng lập : ĐĐ Thích Hụê Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Huệ Minh, ĐĐ Thích Diệu Thọ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Phẩm

 

VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 34 Phan Tây Hồ

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Độ Lượng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Độ Lượng

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Hòa

 

Phường 8

 

ĐẠI GIÁC

Địa chỉ : 112 Nguyễn Văn Trỗi - ĐT : 8.458886 – 090.64.6062

Năm thành lập : 1962

Người sáng lập : Ông Đỗ Đức Trung

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Huê

 

KỲ QUANG 1

Địa chỉ : 22B Nguyễn Thị Huỳnh - ĐT : 8.475044

Năm thành lập : 1949

Người sáng lập : HT Thích Thiện Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1961

Đặc điểm : Có Cô Nhi Viện Kỳ Quang trước năm 1975

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhựt Tịnh

Quản tự : Sa di ni Thích nữ Diệu Hoa

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-10 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 9

HƯNG THẠNH

Địa chỉ : 429/45 Nguyễn Kiệm - ĐT : 9.902327

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : HT Thích Pháp Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1974

Đặc điểm : Có phòng Châm Cứu từ thiện

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Pháp Chơn

Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác An

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 16-4 ÂL giỗ HT Thích Pháp Chơn

 

Phường 10

 

GIÁC NGẠN

Địa chỉ : 182/28 Lê văn Sĩ - ĐT : 8.453099

Năm thành lập : 1930

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987

Đặc điểm : Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Hào, Thầy Thích Phước Thọ, HT Thích Thanh Long, Thầy Thích Hạnh Huệ (1953-1992)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Quảng Long

 

QUANG MINH

Địa chỉ : 65 Trần Hữu Trang - ĐT : 8.420556

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Tài Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1960, 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tài Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Trí

 

Phường 12

 

PHÚ THẠNH

Địa chỉ : 247 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455397

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Ban Quản tự Hội Đình Phú Thạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1967

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Trí Chơn

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Như Nhựt

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-5 ÂL giỗ TT Thích Trí Chơn, 10-9 ÂL giỗ HT Thích Huệ Chiếu (Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định)

 

Phường 14

GIÁC UYỂN

Địa chỉ : 525/37 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.453330

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : Phật tử địa Phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Đặc điểm : Có đạo tràng Bát quan trai Pháp Hoa gồm 70 Phật tử, Ban Hộ Niệm 876 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Như Mãn, TT Thích Bảo An, ĐĐ Thích Nguyên Tịnh, ĐĐ Thích Quảng Minh

Trụ trì hiện nay : TT Thích Huệ Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 19-1 Âl lễ Chúc thọ Phật tử Trong đạo tràng, 21-1 ÂL giỗ Quốc Sư Phước Huệ, 3-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Thành

 

Phường 15

 

LINH QUANG

Địa chỉ : 40 Duy Tân

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : TT Thích Hải Ấn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1997

Năm trùng tu : TT Thích Hải Ấn

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Viên Quang

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 11-6 ÂL giỗ TT Thích Hải Ấn

 

PHÚ LONG

Địa chỉ : 58 Huỳnh Văn Bánh - ĐT : 8.455298

Năm thành lập : 1804

Người sáng lập : Ông Lê Tự Tài

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1945, 1952, 1998

Đặc điểm : Chùa Cổ làng Phú Nhuận, còn có tên là Chùa Ông Gia Chất, Chùa Bà Cả Đành

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Gia Chất, HT Thích Quảng Phát, HT Thích Thiện Mỹ, HT Thích Thiện Sanh, TT Thích Thiện Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hạnh Thu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 5-3 ÂL giõ Tổ

 

 

Thiền viện THANH MINH

Địa chỉ : 90 Trần Huy Liệu - ĐT : 8.457792

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : TT Thích Thanh Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Thanh Minh, HT Thích Quảng Độ

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Minh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : 8-1 ÂL giỗ Tổ Thích Tâm Đạo, 16-9 ÂL đến 15-10 ÂL lế dâng y, 11-11 ÂL giỗ Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận, 8-12 ÂL giỗ Tổ Vĩnh Nghiêm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10613)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10339)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM