Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quận Thủ Đức

Sunday, October 10, 201000:00(View: 3690)
Quận Thủ Đức

QUẬN THỦ ĐỨC

Tháng 4/1997, huyên Thủ Đức được chia thành 3 quận mới: quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Quận Thủ Đức nằm ở phía Đông-Bắc Thành phố với diện tích 48 Km2, gồm 12 phường, dân số 119.446 người.

Quận Thủ Đức có 101 cơ sở Tự Viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường với khoảng 606 Tăng Ni thường trú-tạm trú và gần 50.000 Tín đồ Phật tử. Quận Thủ Đức còn là nơi trụ xứ của Chư Tôn Hòa Thượng lãnh đạo Giáo Hội, như: HT Thích Trí Tịnh, đệ nhất Phó Pháp Chủ HĐCM kiêm Chủ Tịch HĐTS GHPGVN ; Cố HT Thích Trí Đức, Thành Viên HĐCM GHPGVN ; HT Thích Huệ Hải, Thành Viên HDCM GHPGVN, Chứng minh BTS Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM; HT Thích Quảng Liên, Chứng minh BTS Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM ; Cố HT Thích Trí Dũng, Thành Viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh miền Vĩnh Nghiêm, Chứng minh BĐDPG quận Thủ Đức ; NT Thích nữ Đạt Lý, Cố Vấn Ni Giới quận Thủ Đức. Quận Thủ Đức có nhiều ngôi Già Lam thuộc ĐĐ Thíchạng cổ xưa, có lớp SCPH đặt Chùa Long Nhiễu dành riêng cho Ni Sinh. Có 22 Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai, 2 GĐPT, 12 phòng thuốc Đông Y từ thiện, 4 phòng phát hành Kinh Sách: Hòa Nam, Nam Thiên Nhất trụ, Tu Viện Quảng Đức, Tịnh Xá Ngọc Thành.

Các Chùa tiêu biểu: Bửu Quang, Huê Nghiêm, Long Nhiễu, Nam Thiên Nhất Trụ, Pháp Trí, Thiền Viện Quảng Đức, Sùng Đức, Thiên Phước, Từ Quang, Vạn ĐứcVạn Hạnh.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức nhiệm kỳ I (1997-2002) chính thức hoạt động từ ngày 1/8/1997 với 12 thành viên do TT Thích Đạt Niệm, Chánh Đại Diện; ĐĐ Thích Hoằng ĐĐ Thích Dự, Phó Đại Diện; ĐĐ Thích Nhật Giác, Thư Ký. Văn phòng Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức đặt tại Chùa Pháp Trí, phường Linh Xuân. 

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

 

 

Quận Thủ Đức

 

 Phường Linh Xuân

 

Tịnh Thất AN HẠNH

Địa chỉ : 20/4 Xuân Hiệp, Khu Phố 3

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : Bà Nguyễn Thị Rỉ (Pháp Danh Diệu An)

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972, 1973

Đặc điểm : Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Huệ

 

Tịnh Thất AN LẠC

Địa chỉ : 40/1 Xuân Hiệp, Khu Phố 1 - ĐT : 8.974031

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Chí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Chí

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

LINH PHƯỚC

Địa chỉ : 39/2 Khu Phố 4 - ĐT : 8.974447

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Thiện Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1967

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Huệ

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Minh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-3 ÂL giỗ HT Thích Thiện Huệ

 

PHÁP TÂM

Địa chỉ : Xuân Hiệp

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : ĐĐ Thích An Tần

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích An Tần

Quản tự : TT Thích Đạt Niệm

 

PHÁP TRÍ (Tu Viện LIỄU ÁI)

Địa chỉ : 52/6B Khu Phố 5 - ĐT : 7.240495

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NT Thích nữ Đạt Nhiễn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1983, 1993

Đặc điểm : Văn Phòng BĐDPG quận Thủ Đức – Phòng truyền thống cách mạnh, nơi tôn thờ hai Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Các Anh hùng, liệt sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Đạt Nhiển (Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng) (1971-1979)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Đạt Niệm

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-1 ÂL giỗ NT Thích nữ Đạt Nhiển, 3-5 ÂL giỗ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cẩm Huê, 29-11 ÂL giỗ Tổ

 

Tu Viện PHƯỚC MINH

Địa chỉ : 52/6C Khu Phố 5 - ĐT : 7.240727

Năm thành lập : 1983

Người sáng lập : HT Thích Phước Từ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Phước Từ (1983-1989)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Hiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 23-11 ÂL giỗ HT Thích Phước Từ

 

QUAN ÂM (Ni) (ĐOÀN HUỲNH PHẬT TỬ)

Địa chỉ : 59/8 Khu Phố 5 - ĐT : 7.240783

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Cư sĩ Đoàn Huỳnh Mai

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1987, 1991, 1995, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Hồng Chưởng, NS Thích nữ Như Minh, ĐĐ Thích Minh Quang (1972-1983)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Mỹ

 

TỪ QUANG

Địa chỉ : 68/5 Khu Phố 1 - ĐT : 8.975342

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : TT Thích Huệ Hải

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Đặc điểm : Có phòng thuốc từ thiện YHDT Cổ Truyền

Trụ trì hiện nay : HT Thích Huệ Hải

 

Phường Linh Trung

 

HÒA QUANG

Địa chỉ : 100/1C Khu Phố 3 - ĐT : 8.964452

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : HT Thích Quảng Liên

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989, 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Chơn Quang, ĐĐ Thích Hạnh Quang (1968-1993)

Đặc điểm : Có đạo Tràng Bát quan trai gồm 60 Phật tử và phòng phát hành Kinh Sách

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-7 ÂL giỗ HT Thích Thông Lợi, 12-8 ÂL giỗ NT Thích nữ Như Minh

 

Tịnh Thất NGỌC HẠNH

Địa chỉ : 30A Khu Phố 5

Năm thành lập : 1994

Người sáng lập : SC Thích nữ Hạnh Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Liên

 

Tịnh Xá NGỌC VÂN

Địa chỉ : 5/75 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 5 - ĐT : 8.973538

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : SB Thích nữ Trí Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Kiến trúc đặc thù Hệ phái Khất Sĩ hình Bát Giác

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Nhiên Liên (1970-1984)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Lan Liên

 

PHÁP BẢO

Địa chỉ : 5/161 Xa Lộ Hà Nội - ĐT : 8.961900

Năm thành lập : 1991

Người sáng lập : HT Thích Tịnh Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Diệu Mỹ

 

Thiền Viện TUỆ QUANG (HUỲNH VÕ)

Địa chỉ : 15 Khu Phố 2 - ĐT : 8.970926

Năm thành lập : 1996

Người sáng lập : Phật tử Huỳnh Thị Nga và Lê Thị Lan

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1998

Đặc điểm : Chùa Tuệ Quang cũ – Năm 1930, Chùa tọa lạc tại 7/11C ấp 4 do Phật tử Minh Trí Xây dựng, năm 1996 bị giải tỏa dời về Địa chỉ hiện nay – Có Đạo Tràng Tu Thiền Huệ Quang

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Hoằng Tuấn, ĐĐ Thích Thiện Chủng, SC Thích nữ Hải Trí, NS Thích nữ Tịnh Châu (1976-1980)

Viện Chủ : HT Thích Thanh Từ

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thông Phổ

 

Phường Linh Chiểu

 

Tịnh Xá NGỌC MINH

Địa chỉ : 40/1 Khu Phố 3 - ĐT : 8.964965

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : TT Thích Giác Phúc

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1995

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Phúc, ĐĐ Thích Giác Để, ĐĐ Thích Minh Bửu, ĐĐ Thích Giác Vĩnh, ĐĐ Thích Minh Duy (1967-1989)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Giác Tùy

Các ngày lễ lớn trong năm : 13-7 ÂL Lễ Dâng Y

 

PHÁP LONG

Địa chỉ : 45/11 Khu Phố 3 - ĐT : 8.963862

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Phước (1970-1989)

Quản tự : SC Thích nữ Tắc Nguyên

 

Phường Linh Tây

 

CỬU THIÊN

Địa chỉ : 449/11 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 4

Năm thành lập : 1875

Người sáng lập : HT Thích Trừng An

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1936

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trừng An, HT Thích Bửu Phước (1975-1993)

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Hỷ

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 25-3 ÂL và 18-10 ÂL giỗ Tổ

 

Tịnh Thất HUYỀN TRANG

Địa chỉ : 221 Kha Vạn Cân, Khu Phố 1 - ĐT : 8.970171

Năm thành lập : 1992

Người sáng lập : TT Thích Thiện Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Trí

 

LINH TIÊN

Địa chỉ : 19/5 Đặng Thị Rành, Khu Phố 4 - ĐT : 8.962505

Năm thành lập : 1773

Người sáng lập : HT Thích Mật Hoằng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1937, 1971, 1986

Đặc điểm : Chùa Cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Thiện Bửu, HT Thích Huệ Quang, HT Thích Thành Đạo, HT Thích Bửu Cảnh, HT Thích Bửu Tín, ĐĐ Thích Thiện Đức (1973-1976)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Đắc

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-9 ÂL giỗ Tổ

 

Ni Viện LONG NHIỄU

Địa chỉ : 10/3 Khu Phố 3 - ĐT : 8.966436

Năm thành lập : 1890

Người sáng lập : Thiền Sư Phật Chí-Đức Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Đặc điểm : Chùa Làng – Có lớp SCPH Ni Viện Long Nhiễu

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Đức

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Đạt Lý

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Hàng Tháng có Tổ Chức Lễ Phóng Sanh; 7-7 ÂL giỗ SB Thích nữ Đạt Trung

 

Phường Linh Đông

 

BẢO THẮNG

Địa chỉ : 595 Võ Tánh, Khu Phố 2 - ĐT : 8.968480

Năm thành lập : 1956

Người sáng lập : NS Thích nữ Chơn Thanh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Chơn Thanh (1956-1963)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nghĩa

 

GIÁC TÂM (Ni)

Địa chỉ : 13/7 Khu Phố 6 - ĐT : 8.979536

Năm thành lập : 1956

Người sáng lập : TT Thích Giác Đạo
Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1996, 1998

Đặc điểm : Có tổ Chức Đạo Tràng Tu Bát quan Trai và Ban Hộ Niệm

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Đạo (1956-1963)

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Long

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 2-9 ÂL giỗ Vị sáng lập Chùa

 

GIÁC VIÊN

Địa chỉ : 122/10 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 4

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : HT Thích Tâm Uyên

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Uyên, Thầy Thích Thanh Nhân, SC Thích nữ Như Minh (1960-1987)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Thông

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 12-8 ÂL giỗ Thầy Tổ, 21-10 ÂL giỗ HT Thích Tâm Uyên

 

LINH HIỂN

Địa chỉ : 54/9A Khu Phố 4 - ĐT : 8.970728

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Hồng Ân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1983

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hồng Ân (1954-1995)

Quản tự : ĐĐ Thích Nhựt Thông

 

Tịnh Thất LINH QUANG

Địa chỉ : 206E Khu Phố 1 - ĐT : 7.200566

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : Cư sĩ Hồ Văn Dùng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1990, 1996

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nhật Quang

 

Tịnh Xá LINH QUY

Địa chỉ : 9/3 Khu Phố 8

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : HT Thích Phổ Đạt

Hệ phái : KHẤT SĨ

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

Tịnh Xá NGỌC ĐỨC

Địa chỉ : 283/3 Khu Phố 3 - ĐT : 8.968890

Năm thành lập : 1952

Người sáng lập : NT Thích nữ Huỳnh Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Năm trùng tu : 1983

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Chơn Liên, NS Thích nữ Hậu Liên, NS Thích nữ Ngọc Liên (1970-1980)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mai Liên

Các ngày lễ lớn trong năm : 20-6 ÂL lễ Dâng Y

 

Tịnh Xá NGỌC THÀNH

Địa chỉ : 29/5A Khu Phố 6 - ĐT : 8.960664

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : SC Thích nữ Đăng Liên

Hệ phái : KHẤT SĨ

Đặc điểm : Cơ sở Hội từ thiện Phật Giáo quận Thủ Đức – Có Đạo Tràng Bát quan trai – Hàng tuần có tổ Chức thuyết giảng Phật Pháp

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đăng Liên

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Kiến Liên

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm : Tháng 6 ÂL lễ Dâng Y, 26-9 ÂL lễ Sinh Nhật Tổ Khất Sĩ

 

PHỔ QUANG

Địa chỉ : 80/7 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 3 - ĐT : 8.967949

Năm thành lập : 1961

Người sáng lập : ĐĐ Thích Thiện Lương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1968, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Thiện Lương, SC Thích nữ Diệu Nguyệt (1961-1990)

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Thiện An

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 3-12 ÂL giỗ ĐĐ Thích Thiện Lương

 

QUAN ÂM

Địa chỉ : 14/4 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6 - ĐT : 8.970544

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : Phật tử Nhâm Hoàng Ngã

Hệ phái : HOA TÔNG

Năm trùng tu : 1993, 1995, 1997

Quản tự tiền nhiệm : Cư sĩ Nhâm Hoàng Ngã, Cư sĩ Ngô Long Khánh, SC Thích nữ Bích Liên

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Truyền Chánh

 

Tịnh Thất TỪ THUYỀN

Địa chỉ : 7A/12 Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 -ĐT : 8.970695

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Từ Hương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1985

Đặc điểm : Có Ban Hộ Niệm

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Từ Hương

 

VIÊN DUNG

Địa chỉ : 302 Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 - ĐT : 8.970499

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : TT Thích Minh Phát

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Minh Phát

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Cảnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 19-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát

 

VÔ ƯU

Địa chỉ : 8/6A Kha Vạn Cân, Khu Phố 8 - ĐT : 8.964576

Năm thành lập : 1978

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993, 1991, 1995

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 8-2 ÂL giỗ ĐĐ Thích Chúc Phúc, 8-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Chúc Duyên

 

Phường Hiệp Bình Phước

 

BỬU LIÊN

Địa chỉ : 112B quốc lộ 1

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : HT Thích Pháp Độ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Di tích lịch sử Cách Mạng

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

BỬU PHƯỚC

Địa chỉ : 2/16 Khu Phố 5 - ĐT : 8.870642

Năm thành lập : 1947

Người sáng lập : HT Thích Bửu Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Bửu Trí

Trụ trì hiện nay : HT Thích Thiện Thông

 

LIÊN PHƯỚC

Địa chỉ : 20/9 Khu Phố 3 - ĐT : 7.269860

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : Phật tử Hồ Văn Chơi

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Cải Gia Vi Tự

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Thọ

 

MINH CHÂU

Địa chỉ : 49A Khu Phố 1

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

QUAN ÂM

Địa chỉ : 38A Khu Phố 1 - ĐT : 8.971121

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : NS Thích nữ Huệ Căn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

Tịnh Thất THIÊN ĐỨC

Địa chỉ : 172 Khu Phố 1

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Nhân

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1988

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Nhân

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

TRỊNH TƯỜNG

Địa chỉ : 116A Khu Phố 1

Năm thành lập : Thế Kỷ XIX

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Chùa Làng

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Lợi

 

Phường Hiệp Bình Chánh

 

Địa chỉ : 83/4 Khu Phố 9 - ĐT : 7.269827

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : ĐĐ Thích Trí Lành

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Trí Lành

 

Tịnh Thất MINH GIÁC

Địa chỉ : 247B/1 đường Liên Phường, Khu Phố 7

Năm thành lập : 191

Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Giác Trí

 

Tịnh Xá NGỌC TRIỆU

Địa chỉ : 74/2 Quốc Lộ 13, Khu Phố 2 - ĐT : 8.871972

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : ĐĐ Thích Giác Giao

Hệ phái : KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Giác Giao, ĐĐ Thích Giác Pháp (1970-1995)

Quản tự : ĐĐ Thích Giác Xuân

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1, 2-2 ÂL lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng

 

Tịnh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 84/4 Khu Phố 9

Năm thành lập : 1974

Người sáng lập : Huỳnh Thị Dấm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Diệu Kiểm

 

Tịnh Thất THÊN ĐỨC

Địa chỉ : 22A/3 Khu Phố 5 - ĐT : 7.266120

Năm thành lập : 1992

Người sáng lập : ĐĐ Thích Minh Truyền

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : ĐĐ Thích Minh Truyền

 

THIÊN GIANG

Địa chỉ : 1/1 Khu Phố 8 - ĐT : 7.266344

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : ĐĐ Thích Huệ Mai

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Huệ Mai

 

THIỀN LÂM

Địa chỉ : 107/2 Khu Phố 6 - ĐT : 8.870290

Năm thành lập : 1955

Người sáng lập : Yết ma Thích Thiện Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1959

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : Yết ma Thích Thiện Trí

Quản tự : ĐĐ Thích Thiện Tấn

 

Tịnh Thất THIỆN LINH

Địa chỉ : 56/1 Khu Phố 8 - ĐT : 7.269779

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Văn Sâm

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Nguyên Ngọc

 

Tịnh Thất TỊNH MAI

Địa chỉ : Bình Triệu

Năm thành lập : 1993

Người sáng lập : Phật tử Nguyễn Thị Diệu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : ĐĐ Thích Minh Truyền

 

VÂN SƠN

Địa chỉ : 61/4 Khu Phố 9 - ĐT : 8.889652

Năm thành lập : 1841

Người sáng lập : HT Thích Trừng Bửu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1930

Đặc điểm : Dạng Chùa Cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trừng Bửu, HT Quảng Công-Tâm Thành, ĐĐ Thích Huệ Trí

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 4-8 ÂL và 27-11 ÂL giỗ Tổ

 

VÂN THANH

Địa chỉ : 130/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 4 - ĐT : 7.269220

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : TT Thích Huệ Thuận

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1980

Trụ trì hiện nay : TT Thích Hụê Thuận

 

ƯU ĐÀM

Địa chỉ : 47/2 Khu Phố 6 - ĐT : 7.269863

Năm thành lập : 1956

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Giới

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Đặc điểm : Có Phòng thuốc từ thiện

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tinh Giới

 

Phường Bình Thọ

 

GIÁC HẠNH

Địa chỉ : 32 Hữu Nghị, tổ 3, Khu Phố 3 - ĐT : 8.962070

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : Phật tử địa phương

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992, 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Chơn Giải, NS Thích nữ Tắc Tuyết (1970-1993)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Ngộ Điểm

 

HUÊ NGHIÊM

Địa chỉ : 204 Đặng Văn Bi, Khu phố 1 - ĐT : 8.963023

Năm thành lập : 1721

Người sáng lập : HT Thiệt Thụy-Tánh Tường, dòng Lâm Tế gia phổ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1921, 1938, 1974, 1990

Đặc điểm : Chùa Cổ - Có Ban hộ niệmđạo tràng tu Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thiệt Thụy-Tánh Tường, HT Tế Lý-Quảng Đức. HT Đạt Lý-Huệ Lưu, HT Thích Hồng Tín, HT Thích Thiện Bửu, TT Thích Khánh Bình, HT Thích Trí Đức (1721-1958)

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-10 ÂL húy kỵ Tổ khai sơn, 2-1 ÂL giỗ Tổ Huệ Lưu

Quản tự : Ban Quản tự

 

NAM THIÊN NHẤT TRỤ

Địa chỉ : 100 Đặng Văn Bi, Khu phố 4 - ĐT : 8.972143 – 8.973840

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : HT Thích Trí Dũng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Danh lam thắng cảnh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Trí Dũng

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thanh Ngọc

 

Phường Trường Thọ

 

BẢO QUANG

Địa chỉ : 112D Quốc Lộ 1, Khu Phố 1

Năm thành lập : 1980

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Chơn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Chơn

 

BỬU HƯƠNG PHẬT TỰ

Địa chỉ : 14/83 tổ 3, khu phố 9 - ĐT : 8.969139

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NS Thích nữ Diệu Thiện

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Diệu Thiện (1968-1978)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhựt Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 29-7 ÂL và 18-2 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

LINH SƠN

Địa chỉ : 2/12 khu Phố 5 - ĐT : 8.871001

Năm thành lập : 1797

Người sáng lập : HT Thích Tâm Giác

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1936

Đặc điểm : Chùa Cổ - Di tích văn hóa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Tâm Giác, HT Thích Gia Thắng, HT Thích Gia Hộ, HT Thích Nhựt Quới, HT Thích Trí Quang

Trụ trì hiện nay : TT Thích Nhựt Chiếu

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-4 ÂL, 26-4 ÂL và 7-9 ÂL giỗ tổ

 

LỘC UYỂN

Địa chỉ : 16/95 Khu phố 9

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : TT Thích Giác Ngỡi

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : TT Thích Giác Ngỡi (1964-1992)

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 21-6 ÂL giỗ Tổ

 

PHÁP HOA

Địa chỉ : 5/87 Khu Phố 9 - ĐT : 7.200751

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : NT Thích nữ Tắc Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tắc Phước

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 1-4 ÂL giỗ Tổ

 

QUAN ÂM

Địa chỉ : 172 khu Phố 3

Năm thành lập : 1937

Người sáng lập : NS Thích nữ Đạt Định

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1948

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Đạt Định

 

Tu Viện QUẢNG ĐỨC

Địa chỉ : 2 Đặng Văn Bi, Khu phố 6 - ĐT : 8.960749

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : HT Thích Quảng Liên

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Có tổ chức Bát quan trai, Ban hộ niệm, Ban Dược Sư, Ban từ thiện Xã hội, Gia đình Phật tử - Các ngày lễ lớn của Phật Giáo trong năm đều có tổ chức thuyết pháp

Trụ trì hiện nay : HT Thích Quảng Liên

 

SÙNG ĐỨC

Địa chỉ : 12/14 khu Phố 6 - ĐT : 8.962544

Năm thành lập : 1806

Người sáng lập : Dân làng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Chùa cổ - Di tích văn hóa – Có Ban hộ niệm gồm 50 Phật tử - có phòng khám bệnh từ thiện và lớp phổ cập cấp I tình thương

Năm trùng tu : 1967

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Đoan, HT Thích Từ Chơn, HT Thích Chánh Niệm, HT Thích Chánh Chân, HT Thích Tịnh Nhãn, HT Thích Chánh Trì, HT Thích Thiện Bảo, HT Thích Minh Lương, TT Thích Thiện Hụê

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Mỹ Thuận

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 10-12 ÂL hiệp kỵ Chư Tổ

 

Tổ Đình THIÊN PHƯỚC

Địa chỉ : 37/217 Khu Phố 8 - ĐT : 8.960215

Năm thành lập : Thế Kỷ XIX

Người sáng lập : Thiền Sư Tiên Huệ-Tịnh Nhãn, đời thứ 37 dòng LâmTế

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Di tích cổ, lúc đầu là Am Của Mục Đồng, sau được gọi là Chùa Cát vì Chùa được dựng ở vùng Gò Cát

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Quảng Khai, HT Thích Minh Cảnh, HT Thích Trí Nghĩa, HT Thích Huệ Cẩn, HT Thích Trừng Chơn, HT Thích Thiện Quới, HT Thích Thiện Khánh, HT Thích Thiện Ngọc

Trụ trì hiện nay : TT Thích Thiện Tấn

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 24-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Ngọc

 

Phường Bình Chiểu

 

Tổ Đình BỬU QUANG

Địa chỉ : 75 Khu Phố 3 - ĐT : 8.893244

Năm thành lập : 1933

Người sáng lập : HT Thích Thiện Luật và HT Thích Hộ Tông

Hệ phái : NAM TÔNG

Năm trùng tu : 1981, 1996

Đặc điểm : Ngôi Chùa đầu tiên của Hệ phái Nam Tông

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Hộ Tông, HT Thích Ấn Lâm, HT Thích Hộ Luật, HT Thích Pháp Tịnh, ĐĐ Thích Thiện Quang, ĐĐ Thích Sán Nhiên (1933-1991)

Quản tự : Ban Quản tự

Các ngày lễ lớn trong năm : Có truyền thọ Bát quan trai 8 ngày trong tháng cho Phật tử - Lễ hội theo truyền thống Phật tử Nam Tông : Rằm tháng Giêng. Phật hứa Ma Vương nhập Niết BànPhật Đản, Phật thành đạo

 

CAO LAO

Địa chỉ : 9 Khu Phố 1

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : Hội đồng Hương Cao Lao tương tế

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

THANH HÒA

Địa chỉ : 27/4 Gò Dưa

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : Hội Thanh Hòa tương tế

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Ban Đại Diện Phật Giáo quận Thủ Đức quản lý

 

Phường Tam Phú

 

Tịnh Thất AN LẠC

Địa chỉ : 56/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 - ĐT : 7.200116

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Tường

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1972

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Tường

 

Tịnh Thất BÁO ÂN

Địa chỉ : 60/4 Tô Ngọc Vân, Khu phố 5

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Minh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Tín

 

Tịnh Thất CHÁNH TÂM

Địa chỉ : 93/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.971344

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn

 

CHÂU HƯNG

Địa chỉ : 43/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 - ĐT : 8.979576

Năm thành lập : 1844

Người sáng lập : HT Thích Huệ Nhị

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1961

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : HT Thích Huệ Nhị, HT Thích Minh Quý, HT Thích Thiện Hải, HT Thích Đồng Lượng, HT Thích Bửu Phước, HT Thích Thiện Chánh, HT Thích Đạt Hảo, HT Thích Đạt Đồng (1844-4978)

Trụ trì hiện nay : TT Thích Tắc Lãnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 9-8 ÂL giỗ HT Thích Đạt Hảo, 15-9 ÂL giỗ TT Thích Đạt Đồng

 

Tịnh Thất CHƠN HẠNH

Địa chỉ : 33B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.979665

Năm thành lập : 1996

Người sáng lập : SC Thích nữ Chúc Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Chúc Huệ

 

Tịnh Thất ĐÀM DI

Địa chỉ : 90/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hạnhư

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1971, 1975

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

 

HUỆ QUANG (PHÁP HÒA)

Địa chỉ : 57/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1987

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Nguyệt

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989, 1993, 1995

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Nguyệt

 

Tịnh Thất HUÊ QUANG

Địa chỉ : 65/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.971109

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : Tín đồ Phật tử

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : SC Thích nữ Tâm Thuận

 

Thiền Viện LĂNG NGHIÊM

Địa chỉ : 63 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1962

Người sáng lập : NT Thích nữ Viên Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Viên Phước, ĐĐ Thích Hoằng Chơn

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Vi

 

Tịnh Thất LỘC UYỂN

Địa chỉ : 96/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1981

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1989

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Châu

 

Tịnh Thất NHƯ Ý

Địa chỉ : 64/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : SC Thích nữ Ngộ Đạo

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Ngộ Đạo

Trụ trì hiện nay : ĐĐ Thích Hoằng Tuyền

 

Tịnh Thất NIỆM PHẬT

Địa chỉ : 60/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1

Năm thành lập : 1960

Người sáng lập : SC Thích nữ Đồng Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1970

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Đồng Phước

 

Tinh Thất PHÁP HIỀN

Địa chỉ : 262A/6 Khu Phố 2 - ĐT : 8.870253

Năm thành lập : 1997

Người sáng lập : SC Thích nữ Hạnh Như

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Hạnh Như

 

Tịnh Thất PHÁP NHẪN

Địa chỉ : 62/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Tắc Đăng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tắc Đăng

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tắc Huỳnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 30-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh Thất PHÁP HƯNG

Địa chỉ : 97/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.970422

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Hòa

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : SC Thích nữ Tắc Hòa (1966-1990)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Ngọc

 

PHỔ MINH

Địa chỉ : 66/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.977268

Năm thành lập : 1969

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1970

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ (1959-1984)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hạnh

 

Tịnh Thất PHƯỚC HẬU

Địa chỉ : 64/4 Tô Ngọc Vân, khu Phố 5

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : SC Thích nữ Như Hậu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Hậu

 

Tinh Thất QUAN ÂM

Địa chỉ : 98/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1972

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhứt

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Nhứt

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Trí

 

Tịnh Thất TÂM LẠC

Địa chỉ : 99B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1997

Người sáng lập : Cư sĩ Ngọc Phước

Hệ phái : BẮC TÔNG

Quản tự : Cư sĩ Ngọc Phước

 

Tịnh Thất THANH QUANG

Địa chỉ : 67/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Hoàng

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Hoàng (1968-1989)

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Như Quý

 

Tu Viện TỊNH Ý

Địa chỉ : 61/5 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 1 - ĐT : 8.977303

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : NT Thích nữ Tịnh Ý

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1966

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Tịnh Ý (Viên tịch)

 

TRÚC VIÊN

Địa chỉ : 104/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1968

Người sáng lập : NT Thích nữ Chơn Trí

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : NT Thích nữ Chơn Trí

 

VẠN ĐỨC

Địa chỉ : 23/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.962388

Năm thành lập : 1954

Người sáng lập : HT Thích Trí Tịnh, Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật HĐCM, Chủ Tịch HĐTS GHPGVN

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1964

Đặc điểm : Danh lam – Chùa có tổ Chức Đạo tràng tu Bát quan traiĐạo tràng Pháp Hoa

Viện Chủ : HT Thích Trí Tịnh

 

Ni Viện VẠN HẠNH

Địa chỉ : 25/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.961857

Năm thành lập : 1955

Người sáng lập : NT Thích nữ Đồng Chánh

Năm trùng tu : 1960, 1972, 1990

Hệ phái : BẮC TÔNG

Đặc điểm : Mỗi tháng có tổ chức tụng Kinh Pháp Hoa

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NT Thích nữ Đồng Chánh

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Giác Trung

Các ngày kỵ giỗ trong năm : 6-3 ÂL giỗ NT Thích nữ Đồng Chánh

 

Tinh Thất VẠN HUỆ

Địa chỉ : 91/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.971249

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Huệ

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1994

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Như Huệ

Quản tự : SC Thích nữ An Mỹ

 

Tịnh Thất VẠN LIÊN

Địa chỉ : 92/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : NS Thích nữ Đồng Chánh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Đồng Chánh

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Đức

 

Tịnh Thất VẠN NHẪN

Địa chỉ : 93/4B Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5

Năm thành lập : 1965

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn

Hệ phái : BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : NS Thích nữ Tịnh Nhẫn (1972-1994)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Thân

 

Tịnh Thất VẠN NGHIÊM

Địa chỉ : 58B/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.965869

Năm thành lập : 1988

Người sáng lập : NS Thích nữ Tịnh Châu

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1995

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Tịnh Châu

 

VẠN QUANG

Địa chỉ : 22/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.964038

Năm thành lập : 1964

Người sáng lập : NS Thích nữ Như Quang

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1992

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Quang

 

Tịnh Thất VẠN THIỀN

Địa chỉ : 99/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5 - ĐT : 8.970003

Năm thành lập : 1967

Người sáng lập : SC Thích nữ Thanh Hường

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Thanh Hường

 

Tịnh Thất VẠN THÔNG

Địa chỉ : 50/4 Tô Ngọc Vân, Khu Phố 5, Phú Châu - ĐT : 8.977244

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : SC Thích nữ Tắc Hạnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay : SC Thích nữ Tắc Hạnh

 

Phường Tam Bình

 

Tu Viện VIÊN GIÁC

Địa chỉ : 160/4 Khu Phố 4

Năm thành lập : 1966

Người sáng lập : ĐĐ Thích Hồng Tịnh

Hệ phái : BẮC TÔNG

Năm trùng tu : 1993

Chư vị trụ trì tiền nhiệm : ĐĐ Thích Hồng Tịnh, SC Thích nữ Như Ngộ (1966-1980)

Trụ trì hiện nay : NS Thích nữ Như Huyền

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10613)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10339)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM