Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

California (CA)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 26806)
California (CA)

Chùa Hồng Danh
1129 Bal Harbor Way. San Jose CA 95122
www.hongdanh.org | www.tutam.org
www.facebook.com/tutamcharity
www.facebook.com/HongDanhTemple
(408) 449-5399


Tịnh Xá Minh Đăng Quang

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Ave.
Westminster, CA 92683-9937 USA
Phone: (714)895-1218 Fax: (714) 895-7389

Chùa Trúc Lâm Yên Tử
Thượng Tọa Thích Minh Nguyện
1924 W. 2nd St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 834-0250

Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Minh Trí
4821 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 554-7837

Chùa Huệ Quang
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 530-9249/ (714) 534-2525

Chùa Hoa Nghiêm
Thượng Tọa Thích Pháp Tánh
4524 W. First St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Tel./Fax. (714) 775-6799

Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
12292 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 534-7263 Fax: (714) 537-9491

Chùa Dược Sư
Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 638-4128/ 638-5437

Chùa Pháp Hoa
Thượng Tọa Thích Minh Tồn
10351 Hazard Ave.
Garden Grove, CA 92883 USA
Phone: (714) 775-6476

Chùa Liên Hoa
Thượng Tọa Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 636-7725

Tịnh Thất Hồng Ân
Ni Sư Thích Nữ Diệu Đáo
1740 W. Sallie Lane
Anaheim, CA 92804 USA
Tel. (714) 956-8541 Fax: (714) 891-4604

Viên Âm Tịnh Thất
Cố Thượng Tọa Thích Quảng Thiệp
14431 Flower St.
Garden Grove, CA 92843 USA
Tel. (714) 839-7289

Liên Quốc Thiền Viện
Ni Sư Thích Nữ Nhu Liên
2525 West Hucklebery
Santa Ana, CA 92706 USA
Tel. (714) 554-7936 / 554-8039

Chùa Bảo Quang
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh
Hope and Hazard
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714) 530-2894

Thiền Viện Sùng Nghiêm
Tu Sĩ Thích Nữ Chân Thiền
Tu Sĩ Thích Nữ Chân Diệu
11561 Magnolia St.
Garden Grove, CA 92841 USA
Phone: (714) 638-0118
Website: http://www.sungnghiem.org

Từ Ân Thiền Đường
Hòa Thượng Thích Duy Lực
4310 W. 5th St.
Santa Ana, CA 92703 USA
Phone: (714)265-2357

Am Bồ Đề Lâm
Tỳ Kheo Thích Phước Trí
1017 N. Bazker St.
Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 547-6421

Chùa A Di Đà
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St.
Westminster, CA 92883 USA
(gần Bushard & Westminster)
Tel. (714) 890-0628

Chùa Đại Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Đạo
14471 Titus St.
Westminster, CA 92883 USA
Tel. (714) 893-7586

Chùa Diệu Pháp Liên Hoa
Ni Sư Thích Nữ Pháp Đăng
210 A Shannon St.
Santa Ana, CA 92704 USA
Phone: (714) 839-5907

Chùa Bát Nhã
Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
803 Sulliven St.
Santa Ana, CA 92704 USA
Tel. (714) 571–0473

Chùa Huệ Nghiêm
12742 West St. Garden Grove, CA 92840
(714) 638 5851
Thầy Thích Minh Trí

Chùa Từ Hiếu
Thượng Tọa Thích Vân Đàm
14508 S. Crenshaww Blvd.
Gardena, CA 90249
Phone: (310) 523-4528

Chùa Vĩnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Minh Thông
1476 Reservoir St.
Pomona, CA 91766 USA
Phone: (909) 620-7041

Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Chơn Trí
850 W. Phillips Blvd.
Pomona, CA 91766 USA
Phone: (909) 622-0814/865-1410

Chùa Lạc Việt
Thượng Tọa Thích Trí Sanh
320 E. Philadelphia St.
Pomona, CA 91266
Phone: (909) 627-8822

Chùa Xá Lợi
Cố Thượng Tọa Thích Minh Hạnh
2751 Delmar Ave.
Rosemead, CA 91770
Phone: (818) 572-0389/288-7187

Chùa Khánh Anh
Đại Đức Thích Phước Sung & Đại Đức Thích Từ Hạnh
8802 Guess St.
Rosemead, CA 91770 USA
Tel. (818) 571-2781

Thích Ca Thiền Viện
Hòa Thượng Kim Triệu
15950 Winsters Lane
Riverside, CA 92504 USA
Tel. (909) 780-5249

Chùa Tây Lai
3456 S. Glenmark Dr.
Hacienda Heights, CA 91745
Phone: (818) 961-9697

Chùa Đông Hưng
Đại Đức Thích Minh Đạo
8665 California Ave.
Riverside, CA 92504
Phone: (909) 359-4588

Hội Phật Giáo Linh Sơn
Mr. Trần Văn Của
1007 Ignala St.
Montebello, CA 90640 USA
Phone: (213) 721-1297

Chùa Phật Giáo Việt Nam
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
863 S. Berendo St.
Los Angeles, CA 90005
Phone: (213) 384-9638

Chùa Quan Âm
Ve. Thích Tâm Thành
3033 W. Leeward Ave.
Los Angeles, CA 90005
Phone: (213)386-9289

Phước Huệ Đạo Tràng
Thượng Tọa Thích Phước Bổn
6736 N. Figueroa St.
Los Angeles, CA 90042 USA
Phone: (213) 259-9927

Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Thiện Viên
1238 S. Kenmore Ave.
Los Angeles, CA 90006 USA
Phone: (213) 387-4569

Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát Tự
Hòa Thượng Thích Tuệ Quần
1349-1351 N. Broadway St.
Los Angeles, CA 90012
Phone: (213) 224-8626

Phật Học Viện Quốc Tế
Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm
9250 Columbus Ave.
Sepulveda, CA 91343
Phone: (818) 893-5317

Chùa Phật Tổ
Ni Sư Thích Nữ Chơn Niệm
905 Orange Ave.
Long Beach, CA 90813
Phone: (213) 599-5100

Tu Viện Long Beach
Đại Đức Thích Hằng Trường
3361 E. Ocean Blvd.
Long Beach, CA 90803 USA
Tel. (310) 428-8902

Chùa Viên Thông
Thượng Tọa Thích Thông Niệm
15933 Clark Avenue
Bellflower, CA 90706-4523 USA
Tel. (562) 867-8929

Tịnh Xá Ngọc Thiền
Ni Sư Thích Nữ Liên Chi
3224 W. 135th St.
Hawthorne, CA 90250
Phone: (310) 978-8641

Chùa Bảo Tịnh
Thượng Tọa Thích Nguyên Đạt
2406 Compton Blvd.
Gardena, CA 90249
Phone: (310) 516-1522

Chùa Diệu Pháp
Thượng Tọa Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Garbriel, CA 91776
Phone: (626) 288-5359/Fax: (626) 572-8741
E-mail: thichvienly@yahoo.com

Quan Âm Tịnh Xá
Ven. Thích Giác Minh
11700 Loewer Asuza Rd
El Monte, CA 91732 USA
TEL. (626) 401 9794

Chùa Pháp Hoa
Đại Đức Thích Phước Sung
1212 S. Atlantic Blvd.
Alhambra, CA 91803 USA
Tel./Fax. (818) 458-6241

Tịnh Thất Ngọc Đăng
Sư Cô Thích Nữ Liên Hiếu
2405 W. Jewett St.
San Diego, CA 92111 USA
Tel. (619) 560-4064

Tịnh Xá Vạn Đức
Thượng Tọa Thích Giác Chơn
2504 Comstock St.
San Diego, CA 92111 USA
Phone: (619) 268-9542

Chùa Vạn Hạnh
8617 Fanita St.
Sante, CA 92071
Phone: (619) 448-1144/448-6611

Như Lai Thiền Tự
HT Thích Minh Hồi
3340-3342 Central Ave.
San Diego, CA 92105
Phone: (619) 563-5817

Chùa Phật Đà
HT. Thích Nguyên Siêu
4333 30th street
San Diego, CA 92104 USA
Tele: (619) 283.7655

Tu Viện Pháp Vương
HT. Thích Nguyên Siêu
715 Vista Avenue
Escondido, CA 92026 – USA
Tele: (760) 739-8063

Tu Viện Trúc Vàng
TT. Thích Phụng Sơn
Escondido, CA USA

Minh Đăng Quang Thiền Viện
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
727 Rainbow Crest Rd.
Fallbrơk, CA 92028-99617

Tu Viện Liễu Quán
31130 Chihuahua Valley Dr.
Warner Springs, CA 92086
Phone (909) 767-7332, (310) 516-1522

TU VIỆN LỘC UYỂN
DEER PARK MONASTERY
Address: 2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026
Phone: (760) 291-1003
Fax: (760) 291-1010
E-mail: deerpark@plumvillage.org
Web: www.deerparkmonastery.org

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
6326 Camino Del Rey
Bonsall, CA 92003
Tel. 760-945-5588

Hộ Pháp Tịnh Thất
Ven. Thích Nhuận Đạt
15900 Crenshaw St. G 213
Gardena, CA 90249 USA
Tel. (310) 676-4967

Pháp Duyên Tịnh Xá
Thượng Tọa Thích Giác Lượng
766 S. 2nd St
San Jose, CA 95112 USA
Phone: (408) 295-2436 Fax. (408) 292-3604

Bửu Hoa Thiền Tự
Hòa Thượng Thích Linh Chơn
2946 MaKee Road
San Jose, CA 95127 USA
Tel. (408) 259-8888/ (408) 923-9559

Chùa Giác Minh
Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donhoe St.
El Palo Alto, CA 94303
Phone: (415) 325-7353

Tu Viện Kim Sơn
HT Thích Tịnh Từ
574 Summit Road
Watsonville, CA 95076
Phone: (408) 848-1541

Chùa Đức Viên
Ni Sư Thích Nữ Đàm Lựu
2420 Mc Laughlin Ave.
San Jose, CA 95121
Phone: (408) 993-9158

Chùa Kim Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramento, CA 95825
Phone: (916) 481-8781

Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Creek Road
Sacramento, CA 95829
Phone: (916) 381-4360

Chùa Từ Quang
HT Thích Tịnh Từ
Đại Đức Thích Hạnh Tuấn
243 Duboce Ave.
San Francisco, CA 94103
Tel. (415) 431-1322

Trung Tâm Phật Giáo Hayward
Đại Đức Thích Từ Lực
27878 Caloroga Ave.
Hayward, CA 94545
Phone: (510) 732-0728

Chùa Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
380 S. 22nd St.
San Jose, CA 95116 USA
Phone: (408) 286-8380

Chùa Quảng Đức
Ven. Thích Giác Đạo
3542 Pine Creek Dr.
San Jose, CA 95132 USA
Tel. (408) 272-8533

Chùa Vạn Phật Thánh Thành
Cố Hoà Thượng Tuyên Hóa
2001 Talmage Rd
Talmage, CA 95481
Phone: (707) 462-0939

Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Fermando St.
San Jose, CA 95116 USA
Tel. (408) 729-9042

Như Lai Thiền Viện
Sư Khánh Hỷ Trần Minh Tài
1215 Lucretia Ave.
San Jose, CA 95122 USA
Tel. (408) 294-4536

Niệm Phật Đường Duyên Giác
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave.
San Jose, CA 95116 USA
Phone: (408) 926-9256

Chùa Quang Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Đạt
PO Box 55285
Stockton, CA 95205
Phone: (209) 941-4991 Fax: (209) 941-2513

An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An & Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682 28th St.
Oakland, CA 94609 USA
Tel. (510) 444-5218

Đạo Tràng Tam Bảo
T.T Thích Viên Thành
8237 E. 14th St.
Oakland, CA 94621 USA
Tel. (510) 536-2105/569-7714

Chùa Tam Bảo
Đại Đức Thích Tâm Quang
457 N. Valeria St.
Fresno, CA 93701
Phone: (209) 264-2728

Ưu Đàm Tự Viện
Đại Đức Thích Từ Chơn & Minh Liên
3204 Eucalyptus St.
Marina, CA 93933 USA
Phone: (408) 384-5438

Hội Phật Giáo Hải Nhuận
1311 East 33rd Street
Oakland, CA 94602

Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo

Chủ tịch: Huỳnh Tấn Lê

1612 N. Spurgeon St.

Santa Ana, CA 92701 USA

Tel: 714.836.9242 - 714.838.7451

 

Quán Âm Tịnh Xá
Rev. Thích Minh Bảo
1134 Roberts Avenue
San Jose, CA 95122 USA
Tel: (408) 998-0986
Email:quanamtinhxa@yahoo.com

Aro Ter Lineage
Alameda Practice Group
Founders: Ngak’chang Rinpoche and Khandro Déchen
Web site: www.aroter.org
Email: ogdor@hotmail.com
Tradition: Tibetan, Nyingmapa, Aro Ter lineage

American Buddhist Meditation Temple
2580 Interlake Road, Bradley, CA 93426
Tel: (805) 472-9210, Fax: 472-9210
Tradition: Theravada, Thai, Maha Nikaya

Bay Zen Center
5600-A Snake Road, Oakland, CA 94611
Tel: (510) 482-2533, Fax: (510) 482-9531
Email: info@bayzen.org
Web site: www.bayzen.org
Tradition: Ordinary Mind Zen School (Charlotte Joko Beck)
Contact: Lance Ashdown

Buddhist Churches of America (BCA)
1710 Octavia Street, San Francisco, CA 94109
Tel: (415) 776 5600, Fax: (415) 771 6293
Head: Bishop Hakubun Watanabe
Minister: Rev. Kodo Umezu
Email: bcahq@pacbell.net
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)

Buddhist Church of Oakland
825 Jackson Street, Oakland, CA 94607
Tel: (510) 832 5988, Fax: (510) 832 0709
Minister: Rev. Seigen Yamaoka
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)

Buddhist Church of San Francisco
1881 Pine Street, San Francisco, CA 94109
Contact Person: Chizuko Kakiuchi or Jeff Matsuoka (web)
Tel: (415) 776-3158, Fax: (415)776-0264
Email: jeff@bcsfweb.org
Web site: www.bcsfweb.org
Tradition: Jodo Shinshu (Pureland)
Affiliation: BCA (Buddhist Church of America)
Spiritual Director: Rev. Hiroshi Abiko

Buddhist Church of Stockton
2820 Shimizu Drive, Stockton, CA 95203
Tel: (209) 466 6701, Fax: (209) 469 2811
Minister: Rev. Charles Hasegawa
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Buddhist Center San Francisco
110 Merced Ave., San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661 6467, Fax: (415) 665 2241
Email: SanFrancisco@diamondway-center.org
Web site: www.diamondway.org/sf
Head: Lama Ole Nydahl
Tradiition: Tibetan, Karma Kagyu
Affiliation: Diamond Way Buddhism

Buddhist Center San Luis Obispo
c/o Jeff Foster and Betsy Schwartz
282 Ramona Drive, Pismo Beach, CA 93405
Tel: (805) 544 4036, Fax: (805) 173 3902
Email: SanLuisObispo@diamondway-center.org
Head: Lama Ole Nydahl
Tradiition: Tibetan, Karma Kagyu
Affiliation: Diamond Way Buddhism

Buddhist Temple of Marin
390 Miller Avenue, Mill Valley, CA 94941
Tel: (415) 388 1173
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Buddhist Wisdom Meditation Center Gilroy
Mail: 777 First Street, PMB 522, Gilroy, CA 95020-4918
Tel: (408) 847-1890
Contact person: Laura S.
Email: antique@lighthousewoods.com
Web site: www.lighthousewoods.com/sanctuary.html
Tradition: Non-sectarian, Vipassana, Theravadin, Shambhala

Berkeley Buddhist Temple
2121 Channing Way, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-1356, Fax: (510) 841-1435
Minister: Rev. Seigen Yamaoka
Email: bsangha@pacbell.net
Web site: home.pacbell.net/bsangha
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Berkeley Buddhist Monastery
2304 McKinley Ave, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 848-3440, Fax: (510) 548-4551
Email: paramita@dnai.com
Web site: www.drba.org/bbm.htm
Tradition: Ch’an (Zen)
Affiliation: The City of Ten Thousand Buddhas
Contact: Rev. Heng Sure

Berkeley Buddhist Priory
1358 Marin Avenue, Albany CA 94706
Tel: (510) 528-1876
Email: Prior@BerkeleyBuddhistPriory.org
Web site: www.BerkeleyBuddhistPriory.org
Tradition: Mahayana, Soto Zen
Affiliation: Order of Buddhist Contemplatives
Spiritual Director: Rev. Kinrei Bassis
Teacher: Rev. Kinrei Bassis

Berkeley Shambhala Center
2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-6475
Email: shambhal@pacbell.net
Web site: www.shambhala.org/center/berkeley
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage

Berkeley Zen Center
1931 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 845-2403
Email: bzc@berkeleyzencenter.org
Web site: berkeleyzencenter.org
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)

Buddha Zendo
167 Vernon Street, San Francisco, CA 94132
Tel: (415) 452-3013
Tradition: Tendai Kengyo

Chagdud Gompa
San Francisco Practice Group, San Francisco, CA
Tel: (415) 282-6030
Founder: H. E. Chagdud Tulku
Web site: www.chagdud.org
Tradition: Tibetan, Nyingmapa

Community of Mindful Living – Deer Park Monastery
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291-1003, Fax: (760) 291-1172
Email: deerpark@plumvillage.org
Web site: www.iamhome.org
Tradition: Vietnamese Zen (Thich Nhat Hanh)
Affiliation: Order of Interbeing

Compassion Meditation Center
17327 Meekland Ave., Hayward, CA 94541
Tel: (510) 481-7002
Email: photu@jps.net
Web site: www.compassiontemple.org
Tradition: Vietnamese Zen
Lineage: Ven. Thich Nhat Hanh

Delano Buddhist Church
Delano, CA
Tel: (805) 725 8135
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Dharmadhatu
2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 841-3242
Email: shambhal@pacbell.net
Web site: www.shambhala.org/center/berkeley
Tradition: Tibetan – Kagyu – Lama Chogyam Trungpa

Diamond Way Buddhist Center
110 Merced Avenue, San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661-6467, Fax: (415) 665-2241
Email: dwbc@diamondway.org
Web site: www.diamondway.org
Tradition: Tibetan, Karma Kagyu Lineage

Drukpa Kargyud San Francisco
348 Castro Street, San Francisco, CA 94114
Tel: (415) 255-0470, Fax: (414) 255-2016
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung

Dudul Nagpa Ling
7436 Sea View Place, El Cerrito, CA 94530
Tel: (510) 528-8151
Email: yeshetar@aol.com
Web site: www.kilaya.org
Tradition: Tibetan, Nyingma
Spiritual Director: His Holiness Orgyen Kusum Lingpa

Empty Gate Zen Center
2200 Parker Street, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 845-8565
Email: egzc@emptygatezen.com
Web site: www.emptygatezen.com
Tradition: Korean Zen (Zen Master Seung Sahn)
Affiliation: Kwan Um School of Zen

Enlightened Experience Celebration
410 Albany Ave, #302 Albany, CA 94706
Email: dorje1@mindspring.com
Tradition: Tibetan (FPMT)
Coordinator: Bill Kane

Ewam Choden Tibetan Buddhist Center
254 Cambridge Ave., Kensington, CA 94607
Tel: (510) 527-7363
Email: lamakunga@hotmail.com
Web site: www.ewamchoden.org
Tradition: Tibetan, Sakya Ngor lineage
Spiritual Director: Lama Kunga Thartse Rinpoche

Fresno Betsuin Buddhist Church
1340 Kern Street, Fresno, CA 93706
Tel: (209) 442 4054, Fax: (209) 442 1978
Minister: Rev. Joko Yoshii
Email: betsuin FR@aol.com
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Gold Mountain Sagely Monastery
800 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
Tel: (415) 421-6117, Fax: (415) 788-6001
Email: drbagmm@jps.net
Web site: www.drba.org
Founder: Venerable Master Hsuan Hua
Tradition: Mahayana, Ch’an (Zen)

Green Gulch Zen Center
1601 Shoreline Highway, Sausalito, CA 94965
Tel: (415) 383-3134
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)

Guadelupe Buddhist Church
1072 Olivera Street, Guadalupe, CA 93434|
Tel: (805) 343 1053
Minister: Rev. Jim Yanagihara
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu

Hartford Street Zen Center (Issanji)
57 Hartford Street, San Francisco, CA 94114
Tel: (415) 863-2507
Email: Baizan@yahoo.com
Web site: www.hartfordstreetzen.com
Tradition: Soto zen (Suzuki roshi)
Affiliation: San Francisco Zen Center
Contact Person: Lynne Menefee

Hayward Buddhist Center
27878 Calaroga, Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732-0728, Fax: (510) 732-2731
Email: ttpghw@jps.net
Web site: home.jps.net/~ttpghw
Tradition: Vietnamese Zen
Lineage: Ven. Thich Nhat Hanh

Healing Buddha Center
Segyu Gaden Pelgye Ling
2369 Empire Grade, Santa Cruz, CA 95060
Tel. (831) 423-8700
Email: HBC-scruz@healingbuddha.org
Web site: www.healingbuddha.org
Tradition: Tibetan (Segyu lineage of the Gelug School)

Hung Kar Ling
6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611
Tel: (510) 528-8151
Web site: www.kilaya.org
Tradition: Tibetan, Nyingma
Spiritual Director: His Holiness Orgyen Kusum Lingpa

Insight Meditation Center of the Mid-Peninsula
1205 Hopkins Ave., Redwood City, CA 94062
Tel: (650) 599-3456
Email: info@midpeninsight.org
Web site: www.midpeninsight.org
Tradition: Vipassana
Spiritual Director: Gil Fronsdal
Contact Person: Ines Freedman

Institute for World Religions
& Berkeley Buddhist Monastery
2304 McKinley Avenue, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 848-3440, Fax: (510) 548-4551
Email: paramita@dnai.com
Founder: Venerable Master Hsuan Hua
Tradition: Mahayana, Ch’an (Zen)

International Meditation Center
1331 33rd Avenue, San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 731-1941
Tradition: Theravada (Burmese)

Jewel Heart San Francisco Center
Tel: (415) 248-2656
Web site: www.jewelheart.org
Spiritual Director: Kyabje Gelek Rinpoche
Tradition: Tibetan, Gelupa

Jr. Young Buddhist’s Association of San Francisco
1881 Pine Street, San Francisco, CA 94109
Contact Person: Lika Sasaki (President)
Tel: (415) 776-3158, Fax: (415) 776-0264
Email: minidora24@excite.co.jp
Web site: www.geocities.com/bcsfhome/yba.html
Tradition: Jodo shinshu (Pureland)
Affiliation: Yound Buddhists Association of America
Teachers: Shizuko Siegel

Kagyu Droden Kunchab
1892 Fell Street, San Francisco, CA 94117
Tel: (415) 752-5454
Web site: www.kdk.org
Tradition: Tibetan
Affiliation: Founded by Kalu Rinpoche
Contact: Lama Lodru

Kamtsang Choling USA.
33 Marne Ave, San Francisco, CA 94127
Tel: (415) 661-6467
Email: 74034.1033@compuserve.com
Tradition: Tibetan – Kagyu – Shamar Rinpoche

Kannon Do Zen Meditation Center
292 College Avenue, Mountain View, CA 94040
Tel: (650) 903-1935
Email: howard@howardwade.com
Web site: www.kannondo.org
Tradition: Soto Zen (Suzuki Roshi)

Karma Thegsum Choling
Buddhist Meditation Center
677 Melville Avenue, Palo Alto
Tel: (650) 967-1145
Contact: Katherine Penny
Tradition: Tibetan, Kaygu

Koyasan Shingon Tenchi-ji Temple
Box 3757, Fresno, CA 93650-3757
Tel: (559) 435-0507
Affiliated to: Koyasan Shingon-shu Kongobuji Temple, Japan
Web site: www.shingon.org/sbii/sbii.html
Founders: Rev. Eijun Eidson, Rev. Shoken Harada
Email: beidson@shingon.org
Web site: www.koyasan.org

Lesbian Buddhist Sangha (LBS)
Berkeley, California
Contact Person: Carol Newhouse
Email: Carolnewh@aol.com
Tradition: Vipassana Insight Meditation

Lieu Quan Buddhist Cultural Center
1425 Claton Road, San Jose CA 95127
Tel: (408) 272 5765
Email: thichphapchon@yahoo.com
Web site: www.chualieuquan.com
Tradition: Mahayana, Vietnamese
Spiritual Director: The Most Ven. Thich Hai An
Affiliated to: Tu Dam Pagoda, Hue Vietam
Teacher: Ven. Thich Phap Chon

Lotus Organization
1053 Solano Avenue, Albany, CA 94706
Contact Person: Susan Verby
Tel/Fax: (510) 525 5562
Email: inquiry@thelotus.org
Web site: www.thelotus.org
Affiliation: Tibetan, Western
Teachers: Padma Tenzin Sol / Robin Bello

Mettananda Vihara
4619 Central Ave., Fremont CA 94536
Tel: (510) 795-0405
Tradition: Theravada, Burmese
Vipassana Meditation-Mahasi Method
Spiritual Director: Ashin Dhammapiya
Teachers: Ashin Kawthida & Ashin Nyarnika

Middlebar Monastery
2503 Del Rio Drive, Stockton, CA 95204
Tel: (209) 462-9384
Email: bjames@oco.net
Tradition: Sotozenshu (for American culture and customs)
Affiliation: loose affiliation with Soto Zen in Japan
Spiritual Director: Daino Doki MacDonough, Roshi
Teachers: MacDonough Roshi and Brother James, his disciple.

Mountain Source Sangha
1559 26th Avenue, San Francisco, CA 94122
Contact Person: Stephen Damon
Tel: (415) 681-9172
Email: cleolucky@aol.com
Web site: www.mtsource.org
Tradition: Soto Zen
Affiliation: San Francisco Zen Center
Spiritual Director: Taigen Dan Leighton

Mountain View Buddhist Temple
575 Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043-3102
Tel: (650) 964-9426, Fax: (650) 964-6159
Minister: Jay Shinseki
Email: mvbt@aol.com
Web site: www.bcacoast.org/mtview/announce.html
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Japanese Shinshu Buddhism

Nalandabodhi – Bay Area study Group
105 Palm Ave. #12 San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 422-0002
Email: sjohnston@nalandabodhi.org
Web site: www.nalandabodhi.org
Tradition: Tibetan, Nyingmapa/Kagyu
Contact: Stephanie Johnston

Nyingma Institute
1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709
Tel: (510) 843-6812
Email: Nyingma-Institute@nyingma.org
Web site: www.nyingmainstitute.com
Tradition: Tibetan. Nyingma
Contact: Abbe Blum

Oakland Zendo – Pacific Zen Institute
4033 Broadway, Oakland, CA 94607
Contact Person: David Weinstein
Tel: (510) 531-5779
Web site: www.pacificzen.org
Tradition: Soto/Rinzai
Lineage: Harada/Yasutani
Affiliation: Pacific Zen Institute
Spiritual Director: John Tarrant, Roshi
Teacher: David Weinstein

Oxnard Buddhist Church
Tel: (805) 483 5948, Fax: (805) 483 2353
Minister: Rev. Kakei Nakagawa
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Padma Shedrup Ling
Box 117, Fairfax, CA 94978
Tel: (415) 485-1356
36054 Niles Blvd, Fremont, CA 94536
Tel: (510) 790-2294 or 2296, Fax: (510) 796-9043
Tradition: Theravada (Thai)
Teacher: Phramaha Somchai
Contact: Phramaha Suchart

Palo Alto Buddhist Temple
2751 Louis Road, Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 856 0123, Fax: (415) 856 9130
Minister: Rev. Hiroshi Abiko
Web site: www.sonic.net/~enmanji/
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Palo Alto Shambhala Meditation Group
956 Bonita Avenue
Unit 1 Mountain View, CA 94040
Tel: (650) 938-2356
Email: polard@wenet.net
Web site: www.shambhala.org/center/palo-alto
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage
Director: Henry Polard

Purple Lotus Buddhist School
33615 9th Street, Union City, CA 94587
Tel: (510) 429-8808
Email: webmaster@purplelotus.com
Web site: www.purplelotus.org
Tradition: Mixed (Vajrayana, Pure Land, Taosim)

Purple Lotus Temple
636 San Mateo Ave., #1, San Bruno, CA 94587
Tel: (650) 952-9513, Fax: (650) 952-9567
Email: webmaster@purplelotus.com
Web site: www.purplelotus.org
Tradition: Mixed (Vajrayana, Pure Land, Taoism)

Ratna Shri Sangha
2245 Cabrillo Street #4, San Francisco, CA 94121-3724
Contact: Cindy Chang (415) 386-4619 or
Jeff Beach (415) 386-4619
Email: gyaltsen@earthlink.net c/o Jeff Beach
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung

Ratna Shri Center at Berkeley
Berkeley, California
Tel: (510) 843-2967
Email: RatnaShri@aol.com
Tradition: Tibetan, Kagyu, Drikung
Contact: Ven. Lama Osal Dorje

Rigpa – USA National Headquarters
449 Powell Street, Suite 200 San Francisco, CA 94102
(Walk-in entrance at 521 Sutter Street)
Tel: (415) 392-2055, Fax: (415) 392-2056
Web site: www.rigpa.org
Teachers: Sogyal Rinpoche and H.E. Dzogchen Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingma

Rigpa Center
Berkeley, California
Tel: (510) 644-1858
Founder: Sogyal Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingma (Rigpa)

Sakya Dechen Ling
1709 Myrtle Street, Oakland, CA 94607
Tel: (510) 465-2202
Email: info@sakyadechenling.org
Web site: www.sakyadechenling.org
Tradition: Tibetan, Sakya Lineage
Spiritual Director: Her Eminence Jetsun Kusho Chime Luding
Contact Person: Katherine Pfaff

Sati Center for Buddhist Studies
PO Box 2021, Santa Cruz, CA 95063-2021
Tel: (415) 646-0530
Email: info@sati.org
Web site: www.sati.org
Tradition: Theravada

San Francisco Buddhist Center
37 Bartlett Street, between 21st & 22nd Streets &
between Valencia & Mission Streets (in the Mission)
San Francisco, CA 94110
Tel: (415) 282-2018
Email: amigo@sfbuddhistcenter.org
Web site: www.sfbuddhistcenter.org
Head: SangharakVietFunVietFunVietFunVietFuna, founder of the Western Buddhist Order
Affiliation: Friends of the Western Buddhist Order
Contact: Paramananda, Viveka, Karunadevi, Viradhamma, Khajit, Lisa Cullen

San Francisco Myoshinji Temple
2631 Appian Way, Pinole, CA 94564
Tel: (510) 222-8372
San Francisco Myoshinji Temple
Email: contact@nichirenshoshumyoshinji.org
Web site: nichirenshoshumyoshinji.org
Tradition: Nichiren Shoshu
Affiliation: Head Temple Taisekiji, Japan

San Francisco Shambhala Center
1630 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
Tel: (415) 731-4426
Email: sfshambhala@yahoo.com
Web site: www.shambhala.org/center/san-francisco
Founder: Chögyam Trungpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Kagyü lineage
Directors: Debra Seibel and Bregman

San Francisco Nichiren Buddhist Church
1570 17th Ave., San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 665-4063
Tradition: Nichiren Shu

San Francisco Zen Center
300 Page Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 863-3136
Email: secretary@sfzc.org
Web site: www.sfzc.com
Tradition: Soto Zen – Suzuki Roshi

San Jose Buddhist Church Betsuin
640 N 5th Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 293 9292, Fax: (408) 293 0433
Rinban Masanori Ohata
Minister: Rev. Gerald Sakamoto
Email: sjbc@sjbetsuin.com
Web site: www.sjbetsuin.com
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

San Jose Myokakuji Betsuin
3570 Mona Way, San Jose, CA 95130
Tel: (415) 246-0111, Fax: (415) 246-3543
Tradition: Nichiren Shu
Contact: Bishop Matsuda

San Luis Obispo Buddhist Church
6996 Ontario Road, San Luis Obispo, CA 93405
Tel: (805) 595 2625
Minister: Rev. Jim Yanagihara
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

San Mateo Buddhist Temple
2 S. Claremont Street, San Mateo, CA 94401
Tel: (415) 342 2541, Fax: (415) 342 0576
Minister: Rev. Eijun Kujo
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Sang-ngak-cho-dzong
2508 Eagle Avenue, Alameda, CA 94501
Tel: (510) 865-1394
Tradition: Tibetan, Nyingma

Saraha Buddhist Center
PO Box 12037, San Francisco, CA 94112
Tel: (415) 585-9161, Fax: 585-3161
Web site: www.kampadas.org
Tradition: Tibetan, Kadampa Mahayana Buddhism (NKT).

Saraha Buddhist Center
43 South 14th Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 297-6840, Fax: (408) 97-6840
Tradition: Tibetan, New Kadampa
Affiliation: Manjushri Mahayana Buddhist Centre, Ulverston, UK

Siddhartha’s Intent Western Door
c/o Kathryn Meeske, President
P.O. Box 15566, Fremont, CA 94539
Tel: (213) 739-0246 or (415) 675-0337
Email: siwd_main@hotmail.com
Spiritual Head: Dzongsar Khyentse Rinpoche
Tradition: Tibetan

Sixth Patriarch Zen Center
2584 Martin Luther King Jr. Way, Berkeley, CA 94704
Tel: (510) 486-1762, Fax: 883-0461
Email: sixthpat@zenhall.org
Web site: www.zenhall.org
Tradition: Korean Rinzai Zen
Spiritual Director: Venerable Hyunoong Sunim
Contact Person: Jaguang

Soka Gakkai International – USA
606 Wilshire Blvd., Santa Monica, CA 90401
Tel: (310) 260-8900, Fax: (310) 260-8917
Email: sgi-usa@sgi-usa.org
Web site: www.sgi.org
Tradition: Mahayana
Founder: Nichiren Daishonin

Southern Alameda County Buddhist Church
32975 Alvarado-Niles Road, Union City, CA 945587
Tel: (510) 471 2581, Fax: (510) 489 3556
Minister: Rev. Naoki Kono
Email: sacbc@aol.com
Web site: www.sonic.net/~enmanji
Affiliation: Buddhist Churches of America (BCA)
Tradition: Jodo Shinshu Buddhism

Spirit Rock Meditation Center
5000 Sir Francis Drake Boulevard, Woodacre, CA 94973
Tel: (415) 488-0164, Fax: (415) 488-0170
Email: SRMC@spiritrock.org
Web site: www.spiritrock.org
Tradition: Mixed
Affiliation: Insight Meditation Society (MA)
Teachers: Jack Kornfield, James Baraz, Sylvia Boorstein, Anna Douglas

Theravada Buddhist Society of America / Dhamananda Vihara
17450 S Cabrillo Highway, Hal Moon Bay, CA 94019
Contact Person: U Osadha
Tel/Fax: (650) 726-7604
Email: osadha@tbsa.org
Web site: www.tbsa.org
Tradition: Theravada, Burmese / Mahasi Vipassana
Spiritual Director: U Silananda
Teachers: U Sobhana, U Jotalankara, U Osadha, U Nandisena

Tibetan Nyingma Institute
1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709
Tel: (51) 843-6812
Email: Nyingma-Institute@nyingma.org
Web site: www.nyingmainstitute.com
Tradition: Tibetan (Nyingma)
Contact: Abbe Blum

Tsa Tsa Studio/ Center for Tibetan Sacred Art
Contact: Roberta Raine
4 Joost Ave., San Francisco CA 94131
Tel: (415) 206-0313, Toll-free: 1-877-OM-AH-HUM
Tradition: Tibetan, Gelupa (FPMT)
Spiritual Director: Lama Zopa Rinpoche
Email: tsatsafpmt@aol.com
Web site: www.tsatsastudio.org

Tse Chen Ling
4 Joost Ave., San Francisco CA 94131
Tel: (415) 333-3261, Fax: (415) 333-4851
Tradition: Tibetan, Gelupa (FPMT)
Spiritual Director: Geshe Ngawang Dakpa
Email: tclcenter@aol.com
Web site: www.tsechenling.com
Contact: Lobsang Chokyi

Vajrakilaya Centres:
Dudul Nagpa Ling
7436 Sea View Place, El Cerrito, CA 94530
Hung Kar Ling
6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611
Founder: Orgyen Kusul Lingpa Rinpoche
Tradition: Tibetan, Nyingmapa
Contacts: John & Amy Kriebel – San Raphael, CA
Tel: (510) 528-8151

Viet-American Buddhist Youth Association
Hayward Buddhist Center
27878 Calaroga Avenue, Hayward, CA 94545-4659
Tel: (510) 732 0728, Fax: 732 2731
President: Rev. Thich Tu-Luc
Email: ttuluc@jps.net

Wat Brahmacariyakaram
4485 South Orange Avenue, Fresno, CA 93725
Tel: (559) 264-5644
Tradition: Theravada, Thai

Wat Buddhanusorn
36054 Niles Boulevard, Fremont, CA 94536-1563
Tel: (510) 790-2294, Fax: (510) 796-9043
Email: t_setkorn@hotmail.com
Web site: www.watbuddha.iirt.net
Tradition: Theravada, Thai

Wat Buddhapradeep of San Francisco
310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066
Tel: (650) 615-9528, 615-9688
Fax: (650) 583-8083, 742-6657
Email: wat-thai@wat-thai.com
Web site: www.wat-thai.com
Tradition: Theravada, Thai

Wat Chaobuddha of San Bernardino
3495 Gray Street, San Bernardino, CA 92407
Tel: (909) 880-2762, Fax: 880-2762
Tradition: Theravada, Thai

Wat Mongkolratanaram
(Berkeley Thai Temple)
1911 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Tel: (510) 849-3419, 840-9034, Fax: 845-8150
Abbot: Ajahn Manat
Tradition: Theravada, Thai

Wat Nagara Dhamma
(Wat Nakorntham)
3225 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122
Tel: (415) 665-7566, Fax: (415) 665-9892
Tradition: Theravada

Zen Hospice Project
273 Page Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 863-2910, Fax: 863-1768
Email: mail@zenhospice.org
Web site: www.zenhospice.org
Residential care

Diamond Way Buddhist Center; 110 Merced Ave. San Francisco, CA 94127
Dzogchen Community; Southern California
Sonoma Shambhala Center; PO Box 614, 455 West Napa Street, Suite G Sonoma, CA 95476
——————————————————————————–
Alameda County
Alameda
Aro Ter Lineage; Alameda Practice Group
Sang-ngak-cho-dzong; 2508 Eagle Avenue, Alameda, CA 94501

Albany
Berkeley Buddhist Priory; 1358 Marin Ave., Albany, CA 94706
Community of Mindful Living; 850 Talbot Avenue, Albany, CA 94706
Enlightened Experience Celebration; 410 Albany Ave, #302 Albany, CA 94706

Berkeley
Berkeley Buddhist Monastery; 2304 McKinley Ave, Berkeley, CA 94703
Berkeley Shambhala Center; 2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Berkeley Zen Center; 1931 Russell Street, Berkeley, CA 94703
Dharmadhatu; 2288 Fulton Street, Berkeley, CA 94704
Empty Gate Zen Center; 2200 Parker Street, Berkeley, CA 94703
Nyingma Institute; 1815 Highland Place, Berkeley, CA 94704
Rigpa Center; Berkeley, California
Tibetan Nyingma Meditation Center; 1815 Highland Place, Berkeley, CA 94709.
Wat Mongkolratanaram (Berkeley Thai Temple); 1911 Russell Street, Berkeley, CA 94703

Fremont
Wat Buddhanusorn; 36054 Niles Boulevard, Fremont, CA 94536-1563

Hayward
Bohyunsah: Samantabhadra Zen Center; & The Temple of Universal Virtue; (510) 537-9919
Hayward Buddhist Center; 27878 Calaroga, Hayward, CA 94545
Viet-American Buddhist Youth Association; Hayward Buddhist Center

Oakland
Bay Zen Center; 5600-A Snake Road, Oakland, CA 94611; 510-601-5220 – tel
Hung Kar Ling; 6444 Pine Haven Road, Oakland, CA 94611

——————————————————————————–
Big Sur
San Simeon
Land of Calm Abiding; PO Box 123 San Simeon, California 93452; 866-9644

——————————————————————————–
Butte County
Paradise
Vajrakilaya Centres; Kilaya Pema Chogna Ling; (530) 872-8580

——————————————————————————–
Central Coast
Bradley
American Buddhist Meditation Temple; 2580 Interlake Road, Bradley, CA 93426

Carmel Valley
Tassajara Zen Mountain Center; Tassajara Hotsprings, Carmel Valley, CA 93924

Ojai
Ojai Valley Dharma Ctr; 306 E Matilija St; (805) 646-2102

San Luis Obispo
Buddhist Center – San Luis Obispo; 282 Ramona Drive, San Luis Obispo, CA 93405

Santa Barbara
Chagdud Gompa +; P’huntsog Ling; 805-899-4883
Clear Light Sangha; 1628, Street #4, Santa Barbara, CA 93101
Mahakankala Buddhist Center; 1-B North Alissos Street, Santa Barbara, CA 93103
Rigpa – Santa Barbara; 865 La Milpita, Santa Barbara, CA 93103
Santa Barbara Buddhist Priory; 1115 Tunnel Road, Santa Barbara, CA

——————————————————————————–
Central Valley
Fresno
Koyasan Shingon Tenchi-ji Temple; Box 3757, Fresno, CA 93650-3757
Wat Brahmacariyakaram; 4485 South Orange Avenue, Fresno, CA 93725

North Fork
California Vipassana Center – Dhamma Mahavana; PO Box 1167 North Fork, CA 93643
Dhamma Mahavana; California Vipassana Center

——————————————————————————–
Contra Costa County
El Cerrito
Vajrakilaya Centres:; Dudul Nagpa Ling

——————————————————————————–
Humboldt County
Arcata
Chagdud Gompa; Arcata Practice Group, Arcata, CA

——————————————————————————–
Los Angeles County
Gardena
Gardena Honpoji Betsuin; 15725 Raymond Ave., Gardena, CA 90247; (310) 515-1662

Hacienda Heights
American Young Buddhist Association; PO Box 5248, Hacienda Heights, CA. 91745; 209-826-1196

Long Beach
Wat Buddhavipassana (Vipassana Foundation); 2013 West Hill Street, Long Beach, CA 90810-3409
Wat Samakkidhammaram; 2625 E. 3rd Street, Long Beach, CA 90814

Los Angeles
Buddhist Center – Los Angeles; Tel: (323) 931-1903 Contact: Karin Grillitz
Chagdud Gompa – T’hondup Ling; 3353 Rowena Avenue, Los Angeles CA 90027
Community Meditation Center; 1041 Elden Avenue, Los Angeles, CA 90006
Dharma Vijaya Buddhist Vihara; 1847 Crenshaw Boulevard, Los Angeles, CA 90019
Dharma Zen Center; 1025 South Cloverdale Avenue, Los Angeles, CA 90019
Dharma Zen Ctr; 1025 S Cloverdale Ave; (323) 934-0330
Gay Buddhist Group; PO Box 29750, Los Angeles, CA 90029; (323) 934-0330
HanMaUm SeonWon of LA; 210 N. Catalina Street, Los Angeles, CA
International Buddhist Meditation Center; 928 South New Hampshire Avenue, Los Angeles, CA 90006
Jamgon Ch dling; PO Box 24667 Los Angeles, CA 90024-0667
Jamgon Ch¯dling; PO Box 24667 Los Angeles, CA 90024-0667
Koyasan Buddhist Temple; 342 E. 1st Street, Los Angeles, CA 90012
L.A. Dharma; 1402 Greenfield Avenue, Los Angeles, CA 9002
Los Angeles Shambhala Center; 8218 West Third Street, Los Angeles, CA 90048
Nichiren Shu; 2801 E. 4th Street, Los Angeles, CA 90033
Ordinary Dharma; Los Angeles, CA 902191
Palyul Changchub Dargyeling; 8291 Presson Place, Los Angeles, CA 90069
Rigpa – Los Angeles; Los Angeles, Ca
Rinzai-ji Zen Center; 2505 Cimarron Street, Los Angeles, CA 90018-2020
Unfettered Mind; 11600 Washington Place, Suite 210 Los Angeles, CA 90066
Vajrakilaya Centres; Orgyen Kachod Ling
Zen Center of Los Angeles (ZCLA); 923 South Normandie Avenue, Los Angeles, CA 90006-1301

Maywood
Dhammakaya International Society of California; 5950 Heliotrope Circle, Maywood, CA 90270; (530) 438-2541

North Hollywood
Wat Thai of Los Angeles; 12909 Cantara Street, North Hollywood, CA 91605-1198

Rowland Heights
Vajrakilaya Centres; Dzogchen Pema Nying-Thig Chokor Ling

Santa Monica
Khandakapala Buddhist Center; c/o 2461 Santa Monica Blvd C329, Santa Monica, CA 90404; 310-899-4040
Santa Monica Zen Center; 1001B Colorado Blvd., Santa Monica, CA 90815

Signal Hill
Zen Center of Signal Hill; 2504 E. Willow Street, #107, Signal Hill, CA 90806; 530-994-3774

Sun Valley
Buddhist Meditation Center; 10819 Penrose Street, Sun Valley, CA 91352

Whittier
Dharma Center Book Store; 7007 Greenleaf Ave # 201; (562) 907-5873
Dharma Kai Zen Center; c/o Aikido Ai Dojo, 6727 South Milton Avenue, Whittier, CA 90601; (562) 907-5873
Wat Buddha Lela; 13138 Meyer Road, Whittier, CA 96605

Marin County
Fairfax
Padma Shedrup Ling; Box 117, Fairfax, CA 94978

Mill Valley
Palyul Changchub Dargyeling; PO Box 1514, Mill Valley, CA 94941; (415) 381-4959

Sausalito
Green Gulch Zen Center; 1601 Shoreline Highway, Sausalito, CA 94965; 415-332-6912

Tiburon
International Meditation Center; c/o Joe McCormack; 209-561-7400

Woodacre
Spirit Rock Meditation Center; 5000 Sir Francis Drake Boulevard, Woodacre, CA 94973

Mendocino County
Redwood Valley
Abhayagiri Buddhist Monastery; 16201 Tomki Road, Redwood Valley, CA 95470
Wat Abhayagiri; 16201 Tomki Road, Redwood Valley, CA 95470 = Nth

Talmage
City of Ten Thousand Buddhas; & Dharma Realm Buddhist Association

Napa County
Oakville
Chagdud Gompa – Ati Ling; Post office Box 90 Oakville, CA 94562; (925) 625-4565

Nevada County
Grass Valley
Grass Valley Shambhala Meditation Group; 13700 Sojourners Lane, Grass Valley, CA 95945

Nevada City
Buddhist Group – Nevada City; 12528 Short Circle, Nevada City, CA 95959

Orange County
Huntington Beach
Huntington Beach Zen Center; 5561 Tangiers Drive, Huntington Beach, CA 92647-2041; (714) 843-2642

Laguna Beach
Insight Meditation Society of Orange County; 639 Pearl Street, Laguna Beach, CA 92651; (949) 376-3876

Riverside County
Idyllwild
Karma Mahasiddha Ling; PO Box 1441, Idyllwild, CA 92549
The Skillful Meditation Project; PO Box 1173, Idyllwild, CA 92549-1173

Mountain Center
Zen Mountain Center; PO Box 43, Mountain Center, CA 92561

Sacramento County
Sacramento
Mandala Institute; 3550 Watt Avenue, Sacramento, CA 95821; (916) 393-4299
Northern California Koyasan Temple; 1400 U Street, Sacramento, CA 95818
Sacramento Nichiren Buddhist Church; 5191 24th Street, Sacramento, CA 95822
Wat Posrisattanat; 4845 Riolinda Blve., Sacramento, CA 95838

San Bernardino County
Joshua Tree
Saddhamma Foundation; PO Box 1384, Joshua Tree, CA 92252

Lucerne Valley
Desert Zen Center (Monjuji); 10989 Buena Vista, Lucerne Valley, CA 92356

San Bernardino
Wat Chaobuddha of San Bernardino; 3495 Gray Street, San Bernardino, CA 92407

San Diego County
Escondido
Deer Park Monastery; 2499 Melru Lane, Escondido CA 92026; 760-480-9072
Sunnataram California Meditation Monastery; 9560 West Lilac Road, Escondido, CA 92026
Sunyataram California; 9560 West Lilac Road, Escondido CA 92026
Wat Buddhajakramongkolratanaram; 139 West 11th Ave., Escondido, CA 92025

Lemon Grove
Won Buddhism of San Diego; 8102 Mazer Street, Lemon Grove, CA 91945

San Diego
Buddhist Center – San Diego; 2823 Curie Place, San Diego, CA 92122; (619) 624-0506
Rigpa – San Diego; San Diego, Ca
San Diego Shambhala Meditation Group; 3920 Goldfinch Street, San Diego, CA 92103
Sweetwater Zen Center; 2727 Highland Avenue, San Diego / National City CA 91950
Vajrarupini Buddhist Center; PO Box 420128, San Diego, CA 92142
Wat Lao Navaram Buddhist Monastery; 6691 Manning Street, San Diego, CA 92111

Valley Center
Metta Forest Monastery (Wat Mettavanaram); PO Box 1409, Valley Center, CA 92082

Warner Springs
Manzanita Village / Ordinary Dharma; PO Box 67, Warner Springs, (San Diego), CA 92086

San Francisco County
San Francisco
Buddha Zendo; 167 Vernon Street, San Francisco, CA 94132; (415) 397-2484
Buddhist Center – San Francisco; 110 Merced Ave., San Francisco, CA 94127
Chagdud Gompa; San Francisco Practice Group, San Francisco, CA
Hartford Street Zen Center; 57 Hartford Street, San Francisco, CA 94114
International Meditation Center; 1331 33rd Ave., San Francisco, CA 94122
Jewel Heart San Francisco Center; Tel: (415) 248-2656
Kagyu Droden Kunchab; 1892 Fell Street, San Francisco, CA 94117
Kamtsang Choling USA.; 33 Marne Ave, San Francisco, CA 94127
Nalandabodhi – Bay Area study Group; 105 Palm Ave. #12 San Francisco, CA 94118
Ratnashri Sangha San Francisco; 2104 Hayes Street, San Francisco, CA 94117
Rigpa – USA National Headquarters; 449 Powell Street, Suite 200 San Francisco, CA 94102
San Francisco Buddhist Center; 37 Bartlett Street, between 21st & 22nd Streets &
San Francisco Nichiren Buddhist Church; 1570 17th Ave., San Francisco, CA 94122
San Francisco Shambhala Center; 1630 Taraval Street, San Francisco, CA 94116
San Francisco Zen Center; 300 Page Street, San Francisco, CA
Saraha Buddhist Center; PO Box 12037, San Francisco, CA 94112
Tsa Tsa Studio/Center for Tibetan Sacred Art; 4 Joost Ave., San Francisco, CA 94131
Tse Chen Ling Center for Tibetan Buddhist Studies; 4 Joost Avenue, San Francisco, CA 94131
Wat Nagara Dhamma (Wat Nakorntham); 3225 Lincoln Way, San Francisco, CA 94122
Zen Hospice Project; 273 Page Street, San Francisco, CA 94102

San Mateo County
San Bruno
Purple Lotus Society; 636 San Mateo Ave. #1, San Bruno, CA 94066; 650-244-0605 – tel
Wat Buddhapradeep of San Francisco; 310 Poplar Ave. San Bruno, CA 94066

Woodside
Vajrakilaya Centres; Orgyen Kusum Ling

Santa Clara County
Mountain View
Kannon Do Zen Meditation Center; 292 College Avenue, Mountain View, CA 94040; 415-988-9800
Palo Alto Shambhala Meditation Group; c/o Henry Polard, 956 Bonita Avenue, Unit 1 Mountain View, CA 94040

San Jose
San Jose Myokakuji Betsuin; 3570 Mona Way, San Jose, CA 95130; 707-523-0893 – tel
Saraha Buddhist Center; 43 South 14th Street, San Jose, CA 95112

Santa Clara
Gyalwa Gyatso Buddhist Center; PO Box 1068 Santa Clara, CA 95052; (408) 985-5233

Santa Cruz County
Aptos
Aptos Vajrakilaya Center

Boulder Creek
Vajrapani Institute; PO Box 2130, Boulder Creek, CA 95006

Capitola
Shambala Counseling and Consulting; 4375 Capitola Road; 831-462-4422

Santa Cruz
Healing Buddha Center – Segyu Gaden Pelgye Ling; 2369 Empire Grade
Santa Cruz Zen Center; 113 School Street
Sati Center for Buddhist Studies; PO Box 2021

Soquel
Lama’s Vision for Kids; Tara Day Care Center
Land of Medicine Buddha; 5800 Prescott Road, Soquel, CA 95073
Tara Redwood School; 5810 Prescott Road, Soquel, CA 95073

Sonoma County
Santa Rosa
Sonoma Mountain Zen Center; 6367 Sonoma Mountain Road, Santa Rosa, CA 95404

Sebastopol
Healing Buddha Center – Segyu Gaden Dhargye Ling; PO Box 87, Sebastopol, CA 95473; (707) 823-2663
Sae Taw Win II Dhamma Center in Northern California; 7415 Hayden Ave, Sebastopol, CA 95472

Yolo County
Davis
Davis Dharmadhatu, Shambhala Center; 129 E Street, Suite D-2, Davis, CA 95616
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10612)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10338)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM