Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Colorado (CO)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 5064)
Colorado (CO)


CHÙA NHƯ LAI
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 936-4630

CHÙA AN BẰNG
Đại Đức Thích Hải Nghiêm
5400 West Kentucky Ave.
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 936-1739

CHÙA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
3607 W. 14th Ave.
Denver, CO 80219 USA
Tel. (303) 922-8591

CHÙA CHÂN NHƯ
Ni Sư Thích Nữ Chân Như
7201 W. Bayaud Place
Lakewood, CO 80226 USA
Tel. (303) 238-5867/935-0496

PHẬT HỌC VIỆN BODHIDHARMA
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319 USA
Tel. (303) 936-7499

QUAN ÂM TỊNH THẤT
Ni Cô Thích Nữ Liên Hoa
1820 W. Colorado Ave.
Colorado Springs, CO 80904 USA
Tel. (719) 442-6866/540-2819

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 10608)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10336)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM