Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

C

Friday, September 17, 201000:00(View: 5689)
C
C
Calm and placid Lặng lẽ
Can comply Tùy thuận
Canopy Lọng
Capacity Căn
Carnelian Ngọc mai khôi
Carry out brahma practices in a flawless manner Tịnh Tu hạnh thanh tịnh
Cary out conversions Độ
Catalyxes Đài hoa (sen)
Causes and conditions Nhân Duyên
Chaff Cám tấm
Champaka flower Hoa Chiêm Bặc
Champala oil Dầu chiêm bặc
Chandalas Chiên đà la(đao phủ); Múa hát (bọn)
Chaotic Loạn
Chief Minister Đại thần
Chief Minister Tể Quan
Chime sound Tiếng linh
Chunda Chu Đà
City of Gaya Thành Già Da
Cleansed of doubt Intention Trừ Nghi Ý
Clear and pure Thanh tịnh
Clothes of the Dharma Y pháp
Clound Freedom Lamp King Vân Tự Tại Đăng Vương
Clound Freedom Vân Tự Tại
Clound Thunder Sound King Vân Lôi Âm Vương
Clound Thunder Sound Vân Lôi Âm
Coarse and shoddy Thô hèn
Come to ... of its own accord ( to) Tự nhiên đến
Comeliness Xinh đẹp
Comfort and reassure An ủi
Compassion Từ (đức)
Completed learning Vô Hoc
Compliantly Tùy thuận
Complying with Thuận
Comprehensive wisdom Nhất thiết trí
Conceive a desire Phát tâm
Conceive a determination Phát tâm
Conceive the desire for enlightenment Phát tâm
Conceive the desire for Bodhi Phát tâm Bồ Đề
Conceive the desire for Phát tâm
Concentration Thiền định
Conch Loa
Conch sound Tiếng ốc
Conditioned, unconditoned Hữu vi, vô vi
Conditionless Samadhi Vô Duyên Tam Muội
Conduct Tấn chỉ
Conjure up a city Hóa làm một cái thành
Conjure up by magic Biến hóa
Conquer and overcome Hàng phục
Consistency Rốt ráo
Consistent or diverse Như hay dị
Constant Exertion Thường Tinh Tấn
Constant Exertion Thường Tinh Tấn
Constantly fixed nature Thường không tánh (pháp) have no
Constellation King Flower Tú Vương Hoa B.T
Constellation King Flower Wisdom Tú Vương Hoa Trí
Constellation of King’s Sport Samadhi Tú Vương Hí Tam Muội
Contemptuous Khinh
Convert (to) Hóa độ
Coral San hô
Correct Law Chánh Pháp
cough in unison Tằng hắng
Countenance Dung nhan
Counterfeit Law Tượng Pháp
Countless multitudes; vô lượng chúng
Covert actions Hạnh kín
Cremate Hỏa thiêu
Crouch Ngồi xổm
Crown Prince Thái Tử
Crystal Moon Ngọc Kha Nguyệt
Curse and revile, curse or defame Chê mắng
Curse or revile Mắng nhiếc
Customs and rules Nghi tắc
Cymbal gong Chụp chả đồng
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8785)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20550)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10043)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44543)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45846)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45361)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24935)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12753)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38123)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13325)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9607)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24627)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26697)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31399)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11806)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41824)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91269)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17547)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13739)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24085)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11613)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30152)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12327)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant