Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

M

Friday, September 17, 201000:00(View: 5516)
M

M

Meager in virtue, with shallow virtue Phước mỏng
Mahakashyapa Ma Ha Ca Diếp
Mahakatyayana Ma Ha Ca Chiên Diên
Mahakaushthila Ma Ha Cau Hy La
Mahamaudgalyayana Đại Mục Kiền Liên
Mahaprajapati Ma Ha Ba Xà Ba Đề
Mahaprajapati Đại Ái Đạo (Dì của Phật) (Gautami Kiều Đàm Di)
Mahasattvas Ma Ha Tát
Mahoragas Ma Hầu La Dà
Maitrayaniputra Di Đà La Ni Tử
Maitreya Di Lặc (BồTát)
Make sport of Chọc ghẹo to
Mallika flower Hoa Mạt Lợi
Manasvin Ma Na Tư
Mandarava Flowers Hoa Mạn Đà La
Mandarava Mạn Đà La (hoa)
Mani jewel Mã não
Manifest effect; recompense Báo (Quả)
Manifesting All Worlds Hiện Nhất Thiết Thế Gian
Manjushaka Mạn Thù Sa
Manjushri Văn Thù Sư Lợi (Bồ Tát)
Many Treasures Đa Bảo
Mass of burgeoning creatures Loài quần manh
Maudgalyayana Mục Kiền Liên
Meager virtue Đức mỏng
Meaning of the true entity of all phenomena Nghĩa thật tướng (Pháp) the
Medecine King Dược Vương
Meditation practice Thiền định
Meditation Thiền định
Memorial tower Tháp miếu
MercyĐức
Merit Phước
Merit, Virtue Phước, đức
Meritorious deeds
Messagers Sứ giả
Meticulous practice Tịnh tu
Mild and gentle in will Ý chí hòa dịu
Million Ức
Mind Delight Ý Lạc
Mind destitude of goodness Tâm không lành
Mind to covet or seek Lòng mong cầu
Minds of wisdom Huệ tâm
Misunderstanding Tối tăm
Monks quarters Tăng phường
Moonlight Nguyệt Quang
Most honored of men Nhân Trung Tôn
Mount Meru Núi Di Lâu
Mount Sumeru Núi Diệu Cao
Mountain Sea Wisdom Unrestricted Power King Sơn Hải Tự Tại Thông Vương
Move, regress, revolve Động, thối, chuyển
Muchilinda Mountains Núi Mục Chân Lân Đà
Muddied age Đời ác trược
Mull Suy lường
Munk Tỳ Kheo
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8789)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20557)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10050)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44555)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45853)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45370)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24944)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12756)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38136)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13332)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9612)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24636)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26706)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31403)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11811)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41855)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91270)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17551)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13741)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24088)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11619)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30156)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12329)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant