Kinh Điển Nam Truyền (Pali)

Saturday, December 25, 201000:00(View: 8589)
Kinh Điển Nam Truyền (Pali)


KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN (PALI)

Xin bấm vào các hình bên dưới để xem các biểu đồ:
kinhdiennamtruyen-01-content

kinhdiennamtruyen-02-contentkinhdiennamtruyen-03-content

lichsukettapkinhdien-01-contentlichsukettapkinhdien-02-content

kinhdiennamtruyen-04-content
Hội Kinh Văn Pali (Định nghĩa)
kinhdiennamtruyen-05-contentkinhdiennamtruyen-06-content
Ngôn ngữ Pali (hình bên trái) / Quy ước trích dẫn kinh Nam Truyền (hình bên phải)
kinhdiennamtruyen-08-contentkinhdiennamtruyen-07-contentkinhdiennamtruyen-09-content
Kinh Pali được khắc trên lá cây Palm (3 hình trên)

Tham khảo:

Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển (Guide to Tipitaka). Gs. U Ko Lay (Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch).
Pāli Canon, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon
Tipitaka: The Pāli Canon, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html

Bình Anson (http://budsas.110mb.com)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM