Kinh Pháp Cú Quyển Hạ (Bắc Truyền - Tạng Hán)

Monday, March 26, 201200:00(View: 7931)
Kinh Pháp Cú Quyển Hạ (Bắc Truyền - Tạng Hán)

KINH PHÁP CÚ
QUYỂN HẠ
(BẮC TRUYỀN – TẠNG HÁN)
ĐTK/ĐCTT, N° 0210
Nguyên tác: Tôn giả Pháp Cứu
Hán dịch: Duy-kì-nan
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

Bản kinh này do Ban phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam giao cho Đại đức Thích Đồng Ngộ dịch quyển thượng và con dịch quyển hạ vào cuối năm 2007. Vì lý do nào đó, quyển kinh được yêu cầu phải dịch gấp, nên quá trình phiên dịch vấp phải nhiều khó khăn, bản dịch do vậy không được như ý. Nay chúng con có hiệu đính lại, và dù rất cố gắng, chắc cũng còn có chỗ chưa thỏa đáng. Giá như có một hội đồng thẩm định, cùng đọc các bản dịch, rồi hiệu đính thì hay biết mấy! Chúng con xin phổ biến bản dịch này để mong được chư tôn đức bổ chính cho.
Thành kính đảnh lễ chư thiện hữu trí thức trong mười phương.
Mùa Phật đản 2553
Thích Nguyên Hùng

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG (PDF)

KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN - QUYỂN HẠ - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

(CÙNG DỊCH GIẢ / TÁC GỈA)

Xem thêm:

KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG - Thích Nhất Hạnh Việt dịchSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant