Minh Cú Luận (Prasannapadà) - Nguyệt Xứng ̣(candrakìrti) Trích Dịch: Cao Dao

Wednesday, July 21, 201000:00(View: 6654)
Minh Cú Luận (Prasannapadà) - Nguyệt Xứng ̣(candrakìrti) Trích Dịch: Cao Dao
MINH CÚ LUẬN (PRASANNAPADÀ)
LUẬN GIẢI MỆNH ĐỀ SÁNG TỎ

Nguyệt Xứng ̣(Candrakìrti) 
Trích dịch: Cao Dao
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều