Đạo Sư Minling Khenchen Rinpoche Thứ 9

Tuesday, September 28, 201000:00(View: 4723)
Đạo Sư Minling Khenchen Rinpoche Thứ 9
ĐẠO SƯ MINLING KHENCHEN RINPOCHE THỨ 9
của dòng Ög Min Ogyen Mindrolling
Nguyên tác: “His Eminence the 9th Minling Khenchen Rinpoche
of Ög Min Ogyen Mindrolling” - Việt dịch: Thanh Liên
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ