Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
16,055,135
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Thông Báo V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ VII

Thursday, September 26, 201300:00(View: 6467)
Thông Báo V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ VII

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA CỔ LÂM
3503 S. Graham St Seattle WA, 98118

---oOo---

 

BAN TỔ CHỨC
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN VII

Phật lịch: 2557 Dương lịch: 2013

logo600

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
Đại Giới Đàn Huyền Quang
Kỷ Niệm Ba Mươi Năm Thành Lập Chùa Cổ Lâm

 

Kính gởi : Chư tôn Trưởng lão, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tại Hải ngoại,

Quý Đồng hương, Đồng bào thiện nam tín nữ Phật tử

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch quý Ngài !
Kính thưa quý Phật tử !

Sau khi Đức Phật nhập diệt tại rừng Sala , Chánh pháp của Ngài được gìn giữtruyền thừa bởi đoàn thể Tăng già mà khởi đầu từ Sơ tổ Ca Diếp; từ đó mạng mạch Phật giáo được truyền bá đi khắp thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam trải qua hơn hai mươi lăm thế kỷ bởi Chư lịch đại Tổ sư, đem ánh sáng giác ngộ, giải thoát khổ đau đến cho nhân loại , chúng sanh khắp hoàn vũ.

Vai tròsứ mạng của tập thể Tăng già đối với sự tồn vong của Phật pháp thật vô cùng quan trọng. Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại ở khắp các châu lục, Chư Tăng ni thuộc nhiều Hệ phái, Tông môn, Giáo hội thì việc ngồi lại với nhau trong tinh thần hòa hợp của bản thể Tăng giàhết sức cần thiết. Trưởng tử Như Lai hòa hợp để có một hướng đi, một phương thức duy trì và phát triển Phật pháp thì sự hoằng pháp lợi sanh thuận tiện và dễ dàng hơn, ngược lại, mỗi cá nhân sinh hoạt trong riêng rẽ, dù tài cao đến đâu cũng không thể gánh vác tất cả Phật sự, do vậy cần phải có sự sinh hoạt của Tăng đoàn.

Ngày lễ Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư, ngày Chư Tăng Ni ở khắp các Châu lục, không phân biệt Tông môn, Pháp phái, Giáo hội…cùng quy tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh của lịch đại Tổ sư, tuyên đọc lại “Bảy pháp bất thoái” của Phật dạy…đồng thời cũng học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của quý Ngài, để xây dựng hành trang cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn, nói khác đi, làm sao trọn vẹn được hạnh nguyện xuất gia, hạnh nguyện Bồ tát đạo.Vì lẽ đó, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn rất cần thiết cho đoàn thể Tăng già

Trong bảy năm qua, Chư Tăng hải ngoại tổ chức Lễ Hiệp Kỵ cũng chỉ là sự nối tiếp, noi gương việc làm của thầy tổ, của chư vị Tổ sư đã làm trong quá khứ, chứ không phải việc làm sáng tạo nơi hải ngoại

Năm nay Chùa Cổ Lâm hân hạnh được Chư tôn Thiền đức trong ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn lần thứ VI tại Chùa Pháp Hoa, Úc Đại Lợi, trao trọng trách tổ chức Lễ Hiệp Kỵ - Về Nguồn lần thứ VII tại Chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ quốc.

Thừa lệnh Tăng sai, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Chùa Cổ Lâm chúng tôi thông báo, kính mời quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử và kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni hoan hỷ quang lâm về Chùa Cổ Lâm tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ VII và Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm thành lập Chùa Cổ Lâm, được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013. Nhân thắng duyên quý báu chư Trưởng Lão Tăng Già cao hội này, Chùa Cổ Lâm có tổ chức Đại Giới Đàn Huyền Quang, truyền trao giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Thập ThiệnBồ Tát Giới cho đàn hậu học nối tiếp ngọn đèn Cháp Pháp của Như Lai.

Để Phật sự trọng đại này được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm thỉnh cầu Chư tôn thiền đức khắp Châu lục từ bi gia tâm hộ niệmtrợ lực cho chúng con, đồng thời chúng tôi kêu gọi quý Phật tử, quý Đồng hương gần xa hoan hỷ phát tâm yểm trợ tinh thần cũng như vật chất để Ban Tổ Chức có đủ điều kiện hoàn thành viên mãn trọng trách này

Sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trong ba ngày Lễ Hiệp Kỵ là một vinh dự lớn lao cho Ban Tổ Chức đồng thời cũng nói lên tinh thần hòa hợp của Tăng đoàn, trong giới Phật tử không phân biệt tông môn, pháp phái...là hạnh phúc lớn cho toàn thể Tăng tín đồ Phật giáo.

Kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành.

Chúc quý Đồng hương Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM, Ban Tổ Chức

Trưởng ban

(Ấn ký)

Sa môn Thích Nguyên An

hoa-van200

 

Xem thêm:

1. Hình ảnh Cung An Chức Sự & Hội Luận Tăng Ni Ngày Về Nguồn VII

2. Hình ảnh Lễ Tụng Giới Bồ Tát - Hội Thảo - Giới Đàn Truyền Bồ Tát Giới

3. Hình ảnh Lễ Khai Mạc

4. Hình ảnh Lễ Hiệp Kỵ Chính Thức

5. Thơ: Về Nguồn

6. Bài Thuyết Trình: Bồ Tát Thích Quảng Đức - Ngọn Lửa Từ Bi Và Trái Tim Bất Diệt

 

bo_tat_tung_gioi__43_

ban-to-chuc-760

cung-an-chuc-su-760

chuong-trinh-760

 

NGÀY VỀ NGUỒN - LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN THỨ VIITiếp nối sinh hoạt “Ngày Về Nguồn” của 6 lần trước kể từ năm 2007, phụng hành quyết nghị của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại trong Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn Lần Thứ VI, tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu, ngày 18 tháng 11 năm 2012, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) gửi Thông Bạch vào 04/2013 : “Ngày lễ Hiệp kỵ lịch đại Tổ sư, ngày Chư Tăng Ni ở khắp các Châu lục, không phân biệt Tông môn, Pháp phái, Giáo hội…cùng quy tụ về một nơi để tưởng niệm công hạnh của lịch đại Tổ sư, tuyên đọc lại “Bảy pháp bất thoái” của Phật dạy…đồng thời cũng học hỏi những hạnh nguyện xả thân vì Đạo của quý Ngài, để xây dựng hành trang cho cá nhân và tập thể Tăng đoàn, nói khác đi, làm sao trọn vẹn được hạnh nguyện xuất gia, hạnh nguyện Bồ tát đạo.Vì lẽ đó, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn rất cần thiết cho đoàn thể Tăng già…

Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Chùa Cổ Lâm chúng tôi thông báo, kính mời quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử và kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng ni hoan hỷ quang lâm về Chùa Cổ Lâm tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ VII và Lễ Kỷ Niệm Ba Mươi Năm thành lập Chùa Cổ Lâm, được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013. Nhân thắng duyên quý báu chư Trưởng Lão Tăng Già cao hội này, Chùa Cổ Lâm có tổ chức Đại Giới Đàn Huyền Quang, truyền trao giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Thập ThiệnBồ Tát Giới cho đàn hậu học nối tiếp ngọn đèn Cháp Pháp của Như Lai…”

Đáp ứng lời thỉnh mời đó, hàng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp 4 châu và quần chúng Phật tử đồng câu hội về Chùa Cổ Lâm cho Lễ Hội trọng đại này vào những ngày cuối tháng 09/2013. Chùa Cổ Lâm, Seatle, Washington State, Hoa Kỳ vào thời điểm này là điểm đến lý tưởng, không khí trong lành mát mẻ, đôi khi se se lạnh, khuôn viên Già lam rộng rãi, thanh tĩnh, hòa lẫn với thiên nhiên núi đồi, có đủ không giantiện nghi cho các sinh hoạt Lễ Hội diễn ra.

Vào lúc 2giờ 30 phút chiều thứ Sáu, 27/09.2013 (nhằm ngày 23 tháng Tám, Quý Tỵ, PL. 2557), thừa ủy nhiệm của HT. Thích Nguyên An, Trưởng Ban Tổ Chức, TT. Thích Nhật Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) cùng với những nhân sự đại diện cho Ban Tổ Chức và tứ chúng Chùa Cổ Lâm tác bạch trước Đại Tăng, Cung An Chức Sự cho : Đại Giới Đàn Huyền Quang, Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn VII, Lễ Truy Tán Công Hạnh Cố Đại Lão HT. Thích Chí Tín và Lễ Chung Thất Cố ĐLHT Thích Minh Tâm. Mở đầu lời tác bạch, TT. Thích Nhật Trí thưa lại câu chuyện Đức Phật hoan hỷ tán thán về một hội chúng đáng được cung kính, cúng dường, hội họp, hòa hợp, an trú trong thanh tịnh, cho sự tồn tạihưng long của Tăng ĐoànPhật Pháp, rồi cung thỉnh những bậc Tôn Đức vào các vai trò cho Phật Sự, Pháp Sự và Tăng Sự trong 3 ngày Lễ Hội này. Chư Tăng hoan hỷ chấp thuận.

Buổi chiều thứ Sáu 27/09/2013 vằo lúc 3 giờ,HT Thích Nguyên Trí (Hoa Kỳ) và HT. Thích Quảng Ba (Úc Châu) khởi sự bước vào chương trình Hội Luận. HT. Nguyên Trí với vai trò Phó Ban Tổ Chức mở đầu với việc tán thán ý nghĩa lớn lao của Ngày Về Nguồn, ngày trở về nguồn cội Phật Tổ, ngày hội họp, thăm hỏi, chia sẻ, hỗ tương cho nhau. Cho dù có các thế lực tà ma vô minh họ gán đặt, diễn dịch, xuyên tạc nhằm làm tan rã Tăng Đoàn với những dụng ý không tốt đẹp của họ nhưng Tăng Ni Phật Tử vẫn giữ vững sinh hoạt Hiệp Kỵ Tổ Sư, hội họp của chúng ta.

HT. Thích Quảng Ba trình bày về : “Truyền Đăng Tục Diệm”, “Ôn Cố Tri Tân”, ôn lại công hạnh, noi gương chư Tổ và bàn thảo về những công việc mà chư Tăng có thể chung lo. HT. Quảng Ba kiến nghị một số đề tài mà đại chúng có thể cùng nhau thảo luận liên quan vận mệnh Tăng đoàn như là : Định hướng khả thi cho những nỗ lực hành Đạo, hoằng Pháp hải ngoại, Tìm hiểu những khó khăn thử thách, giai đoạn phát triển của Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

HT. Nguyên Trí khuyến khích Tăng Ni trẻ có duyên đến Hoa Kỳ nên dốc sức giai đoạn đầu cho việc học, nhất là ngôn ngữvăn hóa bản xứ, chớ nên vướng vào lo việc xây dựng cơ sở chùa chiền sớm, vì như vậy sẽ bận rộn mà không học hành phát triển vững vàng về lâu về dài được.

HT. Nguyên Siêu, Phó Ban Tổ Chức Lễ Hội Về Nguồn lần VII, khuyến khích Tăng Ni trẻ nêu ý kiến thảo luận với những tình hình thực tế cuộc sống để được chư Tôn Đức chia sẻ kinh nghiệm chỉ giáo cho. Đáp ứng lời kêu gọi chư Tôn Đức, phần thảo luận buổi Hội Thảo I diễn ra sôi nổi, phong phú. Thầy Quảng Định được chỉ định để đại diện Tăng Ni trẻ chia sẻ đầu tiên. Thầy Quảng Định bày tỏ ưu tư về việc duyên các Tăng Ni trẻ được bảo lãnh đến Hoa Kỳ không biết phải làm gì đáp ứng nguyện vọng những người bão lãnh và hội nhập được với cuoôc sống mới. Tự bản thân mỗi tu sỹ trẻ hãy nỗ lực hết mình để tiến triển trong tu tậpcống hiến.

HT Bổn Điền (Úc Châu) lưu ý cách làm sao để nối được nhịp cầu cảm thông hòa nhịp giữa thế hệ Tăng đi trướcTăng Ni trẻ để bổ khuyết, phối hợp nhịp nhàng nhau trong hoạt động Phật sự. Mỗi người phải luôn tự biết : mình là ai và đến hải ngoại để làm gì?

TT. Thích Tâm Thành chia sẻ tâm sự về con đường Thầy đã và đang đi. Thầy đã rất nỗ lực học các trường lớp Hoa Kỳ, vay tiền chính phủ và đi làm thêm để có thể hoàn thành các chương trình học Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sỹ trong thời gian ngắn nhất. Đó là tấm gương chủ động, tự lực dấn thân. Hiện nay, Thượng Toạ Tâm Thành thường đi khắp nơi tổ chức khoá tu học, đặc biệt cho các thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ và các nước.

HT. Quảng Bình ý kiến nhắc nhở về thế hệ kế thừa cho các thế hệ đi trước, ngay cả việc kế thừa các tự viện và hình thành nên Phật Học Viện hun đúc cho nên những tu sỹ vững vàng để tiếp tục đảm đang Phật sự.

Thầy Minh Tuệ nêu lên các vấn đề cho cuộc Hội Thảo : 1) Giáo Hội có đường hướng nào để bồi dưỡng thêm công lực cho Tăng Ni trẻ, đồng thời làm sao phân công, sử dụng năng lực, nguồn nhân lực Tăng Ni trẻ thích hợp, 2) Không phải ai cũng dễ học lại chương trình Cử Nhân, Cao Học,… của Hoa Kỳ... Nếu không đạt điểm xuất sắc, không có học bỗng , họ học chỉ đạt điểm đủ đậu, vậy ai lo giúp tài chánh cho họ học? 3) Nếu 1 Tu Sỹ nào đó gặp những khó khăn về trú xứ, giấy tờ bảo lãnh thì họ nên đi về đâu, đến với ai và ai sẽ sẵn sàng giúp họ.

HT. Quảng Ba giải đáp là nếu có tâm nguyện ý chí tốt, phấn đấu vượt khó rồi cuối cùng sẽ thành tựu, sẽ có Long Thần Hộ Pháp, những người cảm thông, các thế hệ đi trướcPhật tử sẽ ủng hộ, miễn là nỗ lực cho việc chung Đạo Pháp chứ không phải cho danh lợi riêng cá nhân.

Ni Sư Diệu Trạm từ Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc chia sẻ kinh nghiệm làm sao hướng dẫn thế hệ thanh thiếu nhi Phật tử, sinh ở Hải Ngoại làm sao học hỏi biết về Đạo Pháp, tăng trưởng lòng tintrưởng thành trở thành Phật tử thực sự. Người hướng dẫn nên đóng vai trò gần gũi như người Bạn, khêu gợi tinh tò mò học hỏi tử các em để chia sẻ và hướng dẫn từng bước. Cuối giờ Hội Thảo, HT. Quảng Ba đúc kết : thông qua Ngày Về Nguồn, chư Tăng có dịp gặp gỡ chia sẻ với nhau, nối kết tình Huynh Đệ, Tăng Lữ, không phân biệt Giáo Hội, quốc gia, hệ phái,…dần dần chắc mọi người cũng hiểu và không ai nghe những luận điệu xuyên tạc, chụp mũ từ bên ngoài. Hội Thảo giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, phẩm giá và sứ mệnh của người tu sỹ.

Cuộc Hội Luận thứ 2 trong Thứ Sáu (27/09/2013) được tiến hành với hai thuyết trình viên TT Tâm Hòa (Canada) và TT. Tâm Phương (Úc Châu). TT. Tâm Hòa lược qua lịch sử hình thành và diễn tiến của Ngày Về Nguồn. Xuất phát từ năm 2007, Cố HT. Thích Minh Tâm trong giỗ Tổ Liễu Quán đã nêu lên ý tưởng làm sao nhân rộng giỗ Tổ này ra, không chỉ Tổ Liễu Quán mà Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, không hạn chế quốc gia, tông phái, pháp môn, nguồn gốc nào và chính TT. Tâm Hòa là Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn lần thứ I vào các ngày 21, 22 & 23-9-2007 tại Chùa Pháp Vân, Canada.

Những luận điệu đánh phá từ bên ngoài thường tuyên truyền rằng : Về Nguồn là về với thế lực chính trị nào đó Hà Nội, Việt Nam là không có cơ sở, họ cố tình thế tục hoá và làm sai lệch ý nghĩa cao đẹp thiêng liêng của Về Nguồn mà 4 đời Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Cố Hòa Thượng Trí Thủ đã khai thị khuyến khích.

Thượng Tọa cũng giải thích Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đã hình thành thế nào và vai trò của Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại làm gì? Qua đó, 6 Ngày Về Nguồn vừa qua đã diễn tiến ra sao và có những kết quả gì? TT Thích Tâm Hòa nhân dịp này cũng điểm lại những nét son trong cuộc đời và hành hoạt của các bậc Long Tượng Phật Pháp trong thời cận đại : Ngài Thiện Minh, Ngài Trí Thủ, Ngài Huyền Quang.

Tiếp theo HT. Thích Tín Nghĩa và TT. Thích Nhật Tân bổ sung thêm các ý kiến về ý nghĩa và nội dung các Ngày về Nguồn mà Tăng Ni Hải Ngoại đã và đang cử hành.

TT. Thích Tâm Phương tìm hiểu về số lượng các Tông Phái, Giáo Hội đồng tham dự trong Về Nguồn lần thứ VII này và hoan hỷ tán thán ngày càng nhiều hơn nữa số lượng Tu Sỹ và các Giáơ phái khác nhau đồng tham dự. Đặc biệt, Tăng Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ThốngNhất 4 Châu tích cực đến tham dự nhiều nhất, thường xuyên nhất, đồng cam cộng khổ và sẻ chia cho nhau trong suốt các giai đoạn vừa qua. Kết thúc buổi thảo luận, TT Tâm Hòa đọc lại lời Minh của Tổ Đạo An để nhắc nhở cho hàng xuất gia trong chí nguyện phụng sự của mình.

Cũng trong ngày thứ 6 (27/09/2013) song song với sinh hoạt Chư Tăng trong các cuộc Hội Thảo là Tuyển Phật Trường, ngày thìêng liêng quan trọng nhất đánh dấu đưọc tham dự vào Chúng Trung Tôn hàng ngũ Tăng Già thông qua các tiến trình : Khảo Hạch Giới Tử do HT. Thích Tín Nghĩa Chánh Chủ Khảo và TT. Thích Minh Dung Phó Chủ Khảo đảm trách. Ban Giám Khảo khảo hạch về quá trình tu học, rèn luyện, dồi mài kinh luật công phu, chí nguyện xuất gia hành đạo.

Chúng tôi lấy làm tiếc để an ủi những giới tử chưa đủ điều kiện thọ lãnh giới pháp mà mình mong muốn. Hi vọng là quý vị tiếp tục tu học, phấn đấu để các giới đàn năm sau hội đủ diều kiện thọ nhận giới pháp. Dù rất muốn đáp ứng nguyện vọng cao cả của Quý Vị nhưng Ban Tổ Chức không thể nào làm khác hơn được vì cần hội đủ những điều kiện cần thiết tôn trọng giới pháp của Như Lai.

Chúng tôi xin chúc mừng những giới tử đã thông qua được cuộc Khảo Hạch và được tuyển chọn để đăng đàn thọ giới. Kể từ nay quý vị đã xác định chỗ đứng trong Tăng Đoànthừa đương sứ mệnh Phật Tổ giao phó, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh.

Để chuẩn bỉ cho việc tấn đàn truyền trao giới Pháp, HT Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTNHK khuyến phát Bồ Đề Tâm, nói lên ý nghĩa cao quý của việc xuất gia và hành Bồ Tát Đạo. Chư giới tử tiếp thu pháp nhũ của Hòa Thượng trong giò phút thiêng liêng nhất, dọn sửa thân tâm chuẩn bị thọ nhận Giáo Pháp, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự…
Vào lúc 8 giờ đêm thứ 6 ( 27/09/2013) :Lễ Tấn Đàn truyền trao giới pháp được long trọng cử hành với HT Đàn Đầu, Tam Sư, Thất Chứng là Chư Tôn Thạc Đức ưu việt từ 4 Châu Lục. Thật là thắng duyên hy hữu cho các giói thành tựu giới pháp, hội nhập Tăng thân trong ngày Về nguờn sum họp và noi dấu Tổ sư.

Ngày thứ Hai chưong trình là ngày thứ 7 ( 28/09/13) được bắt đầu bằng thời công phu khuya và tụng Bồ Tát Giới. Giói Pháp và sự thanh tịnhđiều kiện tiên quyết cho bản thể, tồn tại và lớn mạnh của Tăng già. Đại chúng vân tập và hành hoạt trong tinh thần tương thân,tương giáo, tương bái, tương sám như lời dạy của chư Phật Tổ, đặc biệt trùng tụng Bồ Tát Giới là kết tinh đại nguyện vững vàng, hành trạng cao vời của bậc xuấtTrần thượng Sỹ trên bước đường cứu khổ độ sanh.

Vào lúc 10 am sáng thứ Bảy (28/09/13) Lễ Khai Mạc Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư –Ngày Về Nguồn 7 chính thức được cử hành

Sau 3 phút mặc niệm, niệm tưởng ân đức Phật tổ, Giác Linh Cố HT Minh Tâm, Chư Thánh Tử Đạo, rải tâm từ đến pháp giới chúng sinh, TT. Thích Minh Dung giói thiệu các phái đoàn Tăng Ni Phật Tử khắp 4 châu đồng câu hội về tham dự Hội Lễ.

HT Thích Nguyên An và HT Thích Nguyên Trí thay mặt Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc bày tỏ ý nghĩa tri ân báo ân Tổ Sư, gặp nhau tình huynh đệ không phân biệt môn phái, quốc gia, giáo hội, đặcbiệt có ýnghĩa :

"Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư không phải là một tổ chức Giáo Hội, mà chỉ là một tập hợp của cộng đồng Tăng già cùng nhau ngồi lại để tri ânbáo ân Đức Phậtlịch đại Tổ Sư, để nhắc nhở hàng Chúng Trung Tôn quay về với bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng Bảo, với nguồi cội của Chánh Pháp, để tạo cơ hội cho Chư Tăng Ni các thế hệ, không phân biệt hệ phái, giáo phái, Giáo Hội tụ họp trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hành Đạo, củng cố đạo tình và làm chỗ nương tựa vững chắc cho tín tâm của quần chúng Phật tử các giới quy hướng trên con đường tu họcphụng sự Phật Pháp...

Hôm nay, cộng đồng Tăng già Việt Nam Hải Ngoại từ các châu lục vân tập về đây trong Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 7không ngoài mục đích thắp sáng bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng già, cùng nhau thực hành sứ mệnh thiêng liêng cao cả là hoằng dương Chánh Pháp, góp phần xây dựng và phát triển con ngườixã hội giữa thời đại nhiễu nhương, thù hận và pháp nhược ma cường..."

Ban Tổ Chức hân hoan chào đón Chư Khách Tăng,quan khách và mong nguyện mọi diễn biến tốt đẹp trong sứ mệnh chung hoằng pháp độ sanh

Sau phần dâng hoa cúng dưòng Tam Bảo của thiếu nhi gia đình Phật Tử chùa Cổ Lâm là Diễn Văn Khai Mạc của HT Thích Thắng Hoan, Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Trưởng Lão Hòa Thượng tán thán sự có mặt của Đại TăngĐại Chúng đánh dấu sự kiện trọng đại trong lịch sử Phật Giáo Vn Hải Ngoại:

"Chúng ta cùng câu hội suy niệm ân đứcchư Tổ Sư, đồng lòng chung sức, bồi dưỡng công lực gìn giữ phát huy, hoằng truyền Chánh Pháp, tiếp nối mạng mạch Tăng già, quang huy Phật Giáo

Có 2 hình ảnh đẹp đó là Chư Tổ Sư mang Phật Giáo Việt Nam

Chư Tổ SưChư Tăng Việt Nam mang Phật Giáo đến các nước ngoài. Tất cả đều với số không, nhưng với đại nguyện, nỗ lực sẽ hiện diện Đạo tràng Phật Pháp nơi nơi.

Hôm nay chúng Tăng gặp nhau, ôn lại gìn giữ truyền thống thiêng liêng, cầu nguyện chư Tổ Sư chứng giám gia hộ Tăng Ni Phật Tử vững tay chèo con thuyền Phật Pháp trong hiện tại và tương lai"

Tiếp theo, HT Thích Tánh Thiệt (Âu Châu) tuyên dọc Bảy Pháp Bất Thối Trong Kinh Du hành, Trường A Hàm để đại chúng đều vâng hành cho sự thanh tịnh hòa hợp hưng thịnh cho chúng xuất gia trong mọi thời đại.

HT Bảo Lạc nêu cảm từ về những tấm gương sáng chói cống hiến xưa và nay để Đạo Phật lưu xuất trên 2600 năm. HT Bảo lạc cũng tán thán công lao khó nhọc của Ban Tổ Chức để đại chúng có được trong các Hội Lễ hôm nay và mong đại chúng cùng sinh hoạthiệu quả thiết thực nhất để báo đáp trùng trùng ân duyên đó

Cuối Lễ Khai Mạcnghi lễ cầu nguyện của Chư Tăng với Chủ Sám HT Phước Thuận cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương thới, Bồ Đề tâm tăng trưởng , Phước Trí trang nghiêm, Ánh Đạo huy hoàng nơi nơi.

Buổi chiều thứ 7 diễn ra với cuộc hội luận sôi nổi về Hành Trạng Bồ Tát Quảng Đức với thuyết trình viên HT Nguyên siêu, đầy cảm xúc, chân tình, sâu sắc, đại chúng tích cực đặt câu hỏi và tham gia thảo luận, tranh th ủ trong thời gian giới hạn cho phép, trải qua 50 năm 1 chặng đường nhìn lại rút ra nhiều bài học thiết thực cho Phật giáo ngày nay
HT Bảo Lạc thuyết trình về Cố HT Khánh Anh (1895-1961), đại thọ Bồ Đề dựng xây nền tảng Phật học Việt Nam, chấn hưng Phật Pháp trong thời cận đại. Đại nguyện, công hạnh cao với của Ngài là tấm gương chói sáng cho mỗi chúng ta trên bước đường dấn thân Phật sự. Lối trình bày dí dỏm, chân tình, sâu sắc cuả HT Bảo Lạc rất có ấn tượng và thu hút thính chúng.

Cuộc Hội Thảo cuối cùng là vào đêm thứ 7 ( 28/09/2013) về Tâm Tình Hội Ngộ định hướng bước đi Tăng Ni nơi Hải Ngoại. Đây là buổi hội thảo thật sôi nổi về các đề tài : trú xứ hải ngoại, học và tu, phương pháp hành Đạo, lá cờ Tổ Quốc và chào cờ trong các Lễ Hội Phật Giáo, đặc biệt sôi nổi để lại nhiều ấn tượng là những thuận lợi khó khăn cho những vị Tăng Ni trẻ trong bước đường hội nhập, tu nhập và hành Đạo nơi hải ngoại cũng như thành lập Phật Học Viện cho Tăng Ni … Những đề tài này rất thiết thực cho sinh hoạt Tăng Ni trong cuộc sống và hành Đạo hàng ngày.

Song song với cuộc Hội Thảo II là phần thuyết pháp của HT Thích Đổng Tuyên cho các Giới Tử chuẩn bị thọ lãnh Bồ Tát giớithập thiện, tiến lên những bước cao xa hơn nữa cho hàng tại gia. Hòa Thượng đã khuyến tấn chí nguyện cao xa,, phật tử với Bồ Tát Hạnh sẽ thừa đương được nhiều trách nhiệm lớn lao, cùng với chư Tăng, hộ trì,hộ pháp,hoàn thiện mình và góp phần hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh, dìu dắt quần mê và những kẻ sơ cơ.

Vào lúc 8 giờ đêm thứ 7 (28/09/2013), Lễ truyền trao Bồ Tát GiớiThập Thiện được cử hành rất trang nghiêm trọng thể tại chánh điện kéo dài đến 3 giớ. Xin chúc mừng cho chư Giới Tử đắc giới Pháp, chúng tôi rất an tâm khi có quý vị bên cạnh chúng tôi trong mọi phật sự như chim có 2 cánh, quý vị thăng hoa hơn nữa trong những phương trời cao rộng.

Chương trình sinh hoạt đặc biệt nhất vẫn là sinh hoạt trong ngày cuối Chủ Nhật 29/09/2013 với lịch sinh hoạt dày và liên tục từ 5 giờ sáng đến tối.

Bắt đầu Ngày Chủ Nhật này là thời Công Phu Sáng và Lạy Thù Ân để tưởng nhớ ân thâm cao dày chư Tổ Sư, Tứ Trọng Ân. Thời Khóa này vẫn thường thực hành mỗi tháng 2 lần trong Thiền Môn thế nhưng thực sự có ý nghĩaấn tượng lớn lao khi cử hành trong Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư để niệm tưởng thâm ân và phụng hành theo gương sáng quý Ngài.

Vì trời mưa không thực hiện được Khất Thực ngoài đường như chương trình nhưng Lễ Cúng Dường Trai Tăng trong trai đường diễn ra rất trang nghiêm hoan hỷ. Đây là cơ hội hy hữu quý báuruộng phước điền lớn mà chư Phật Tử vùng Seatle, Washington có cơ hội đảnh lễ, diện kiếncúng dường chư Tăng bốn châu lục với tấm lòng chí thành chí kính.

Chiều Chủ Nhật 29/09/2013 diễn ra các Lễ : Hiệp Cúng Lịch Đại Tổ Sư, Chung Thất Cố HT. Thích Minh Tâm, nguyên Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, Lễ Tưởng Niệm và Truy Tán Công Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín, Trụ Trì Chùa Long Sơn, Nha Trang, Lễ Bế Mạc Ngày Về Nguồn lần thứ VII.

HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ GHPGVNTNHK, Phó Ban Tổ Chức đọc Diễn Văn Bế Mạc, trong đó Hòa Thượng tán thán công hạnh chư Tôn Đức vì sứ mệnh thiêng liêng cao cả truyền thừa mạng mạch Đạo Phápvân tập về Chùa Cổ Lâm cho Hội Lễ, khiến cho Chánh Pháp lan xa, tứ chúng thấm nhuần ân phước. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng lòng mọi người ấm áp trong tình Đạo bên nhau. Hòa Thượng bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc cũng như mong mỏi lòng hoan hỷ cho những thiếu sót trong tiếp đón và những điều chưa hoàn hảo trong diễn trình Hội Lễ.

Lời tụng niệm trầm bỗng thanh thoát của Chủ Sám HT. Thích Phước Thuận, Ban Kinh Sư, Nhạc Lễ và Đại Chúng hòa âm trong niềm kính tưởng thiết tha, ân tình lắng đọng, tâm nguyện thành khẩn tiếp nối Tông Phong, Truyền Đăng Tục Diệm.TT. Thích Tâm Hòa diễn ngâm lời tưởng niệm Chư Tổ Sư. HT Thích Nguyên Siêu, đại diện Môn Đồ Pháp Quyến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đảnh lễ thâm tạ Đại Tăng cử hành Khóa Lễ.

Trưởng Lão Hòa Thượng Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, HT. Thích Thắng Hoan nói đôi lời tưởng niệm tán thán công hạnh của Cố HT. Thích Minh Tâm dày công hoằng dương, xây dựng Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại và Cố TLHT Thích Chí Tín đã che chở cưu mang bao thế hệ Tăng Sinh đến tu học tại Chùa Long Sơn, nguyện tiếp bước theo Quý Ngài và mong mỏi Đại Chúng đồng hỗ trợ Ngài Kế Vãng Khai Lai báo chư Tổ Ân Đức.

Đại chúng xúc động lặng yên thưởng thức trong hồi tưởng trong khi Sư Cô Lệ Ý ngâm bài thơ Lửa Từ Bi của nhà thơ Vũ Hoàng Chương xưng tụng công hạnh Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng như chư Tổ Sư đã : "dốc lòng vì Đạo hi sinh" dấn thân phụng sự, để Chánh Pháp được bảo tồn và trao truyền đến ngày hôm nay.

HT. Thích Bổn Điền (Úc Châu) đọc Lời Tâm Nguyện của Chư Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đúc kết sau 3 ngày sinh hoạt và Hội Luận trong hòa hợp thanh tịnh vừa qua : nguyện giữ gìn giới thanh tịnh, nuôi dưỡng chí xuất trần, đặt Tăng Đoàn trên cá thể, tụ họp trong hòa hợp nguyện vượt qua mọi gian truân thử thách, , kế thừa sứ mệnh thiêng liêng hoằng Pháp độ sanh.

Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK với Cảm Từ đúc kết, hoan hỷ tán thán công đức HT Thích Nguyên AnTứ Chúng Chùa Cổ Lâm, tất cả các Ban Ngành đã hỗ trợ mọi phương tiện cần thiết cho Lễ Hội Về Nguồn lần này. Hòa Thượng xúc động rơi lệ khi kể lại kỷ niệm với Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm khi hai vị bàn và chọn ngày hôm nay làm Lễ Hội nhưng Ngài đã về Tây không đến đây tham dự như chương trình đã định. Hòa Thượng nhắc lại về tâm nguyện và đường hướng sinh hoạt Tăng Ni và Về Nguồn. Hòa Thượng nhấn mạnh 2 hàng xuất giatại gia cùng nhau hỗ trợ cho nhau trong tu tậpsinh hoạt như 2 cánh giúp chim đại bàng bay cao.

HT. Thích Nguyên Siêu, Phó Ban Tổ Chức Lễ Hội Về Nguồn, đúc kết những thành quả lớn lao đã đạt được xuyên suốt 3 ngày sinh hoạt (27-29/09/2013) : a) biểu tỏ những hình ảnh đẹp, y vàng thanh thoát cho Phật tử thân cận, chiêm cung, đảnh lễ, lãnh thọ Thân, Khẩu, Ý Giáo từ chư Tăng 4 châu lục, qua đó cảm thông nhau, thương nhau, quý nhau, hỗ trợ cho nhau, b) Pháp Thoại và Hội Luận là những mưa Pháp thấm nhuần lợi lạc, chia sẻ kinh nghiệm và hành trang tu học, hành Đạo, c) Tuyển Phật Trường, Các Giới Đàn truyền giới thành tựu viên mãn, bất từ bì quyện suốt nhiều giờ truyền giới của Chư Tôn Đức để đáp ứng khát ngưỡng lớn lao của hàng hậu học, d) Hiệp Kỵ Chư Đại Tổ Sư, Chư Tôn Thạc Đức vừa viên tịch diễn ra trang nghiêm thành kính, báo đáp ân tình, đ) Có những bài học về gương sáng chư Tổ Sư để tiếp nối công hạnh Quý Ngài, e) Thành tựu trú xứ Chùa Cổ Lâm nhờ công đức hàng đầu của HT. Thích Nguyên An suốt 30 năm xây dựng, hiến dâng con tim còn lại của Ngài (sau khi mổ tim) và hiến cúng cơ sở này cho GHPGVNTNHK, cầu nguyện gia bị của Chư Tăng, Phật tử gần xa, cùng với tứ chúng luôn kề vai sát cánh với Ngài trong mọi Phật sự.

Nghi Thức Truyền Trao Trách Nhiệm tổ chức Lễ Hội Về Nguồn lần thứ VIII diễn ra với sự khuyến tấn của HT Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại ý nghĩa truyền trao Y Bát từ xưa cho đến nay trong sứ mệnh hoằng dương Phật Pháp khắp hoàn cầu. Đại diện chư Tôn Đức Hoa Kỳ : HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Nguyên An, HT. Thích Nguyên Trí, HT Thích Nguyên Siêu trao Y Bát và uỷ thác trách nhiệm tổ chức Lễ Hội Về Nguồn tiếp theo. HT Thích Bảo Lạc phát biểu với những nỗi lo làm sao cho chu toàn trách nhiệm trọng đại này, đây là trách nhiệm chung của GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan cùng với Trưởng Ban Tổ Chức là Thầy Trụ Trì Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu và cung thỉnh Chư Tăng Đại Chúng quang lâm tham dự và đồng hỗ trợ cho Phật sự này thành tựu.

TT. Thích Nhật Tân (Úc Châu) thay mặt Ban Tổ Chức tán thán công đức Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Cổ Lâm và tứ chúng tạo mọi duyên lành cho Lễ Hội thành tựu. Thượng Tọa đồng thời tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử gần xa thân lâm phó hội, các hội đoàn thông tin báo chí, ban ngành đã đóng góp hết sức mình. Thượng Toạ cũng xin Chư Tôn Đức và Đại chúng hoan hỷ cho những thiếu sót trong cung đón và tổ chức Lễ. Thượng Tọa cầu nguyện và chúc lành đến toàn thể chư Tôn Đức và Đại Chúng.

Đêm chủ nhật 29/09/2013 là đêm Hội của những niềm vui : Lễ Hội Về Nguồn thành tựu, mừng Chùa Cổ Lâm 30 năm phát triển, mừng Thọ 71 tuổi Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Cổ Lâm. Chư Tăng cũng tham gia văn nghệ đọc thơ tặng, đặc biệtchương trình văn nghệ phong phú với sự tham gia của GĐPT Liễu Quán, các Ca sĩ địa phương, với sự góp mặt của hai danh ca: Giang Tử và Hồ Hoàng Yến. Trời mưa lạnh nhưng mọi người vẫn hào hứng tham dự đến hơn 10 giờ đêm. Có lẽ đây là đêm hoan hỷ nhất của Chùa Cổ Lâm trong suốt 30 năm qua.

Thời gian trôi qua nhanh, 3 ngày Lễ Hội hoàn mãn và mọi người ra về trong hoan hỷ. Trong suốt thời gian Lễ Hội tại Chùa Cổ Lâm, mọi người sinh hoạt với tâm niệm :

"Khắp nơi Phật tử hướng về, quyết tâm xây nhà Giáo hội, báo đền quốc tổ ân sư.

Mười phương tăng ni câu hội, kết thành những đóa tường vân, sáng thêm con đường phụng sự.

Hội hợp trong thanh tịnh, Bàn luận trong tương kính

Thành tựu trong hòa hợp, Ra về trong hoan hỉ."

Có đến rồi có đi, có sum họp rồi có chia tay thế nhưng tất cả những ân tình, kỷ niệm, giọng nói, nụ cười, câu chuyện lúc uống trà, lúc dạo sân chùa, chuông mõ công phu Chùa Cổ Lâm vẫn còn vang vọng trong tâm thức mọi người và thêm hành trang tâm linh cho cuộc sống và hành Đạo. Bậc Xuất Trần Thượng Sỹ là người vừa biết sống một mình, vừa biết khép mình, hài hòa trong Tăng Thân, bởi vì ý nghĩa của Tăng là đoàn thể hòa hợp thanh tịnh cùng tu hành. Đến với nhau, sống với nhau, chia sẻ với nhau, hiểu, thương và hỗ trợ cho nhau, nối kết Tình Pháp Duyên Tăng, "đức chúng như hải" là nguồn tựa vững chắc cho mỗi hành giả trước những khó khăn, thử thách trên hành trình, cho dù mỗi người trên những đoạn đường khác nhau nhưng cùng chí hướng và luôn có sự hộ trì Tam Bảo. Gương sáng người xưa và tâm nguyện chung của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại là nguồn động lực vô biên nâng bước chân hành giả thăng hoa trên mỗi bước đường. Nước rời khỏi đại dương chu du khắp nơi trên mọi kênh lạch, sông ngòi, tưới tẩm cho sự sống nhưng rồi cuối cùng cũng hòa nhập về đại dương. Nguyện cầu cho tất cả thành tựu hành hoạt, năng lực này mang đến cho đời nhiều nội dung Phật chất và những sứ giả Như Lai đi khắp muôn nơi làm tốt Đạo, đẹp Đời để hàn gắn những đổ vỡ, để kết tình anh em, làm vơi những nỗi khổ niềm đau, xoá bỏ chiến tranh, thù hận, xây đắp cho đời thêm chân thiện mỹ, cho Việt Nam với nhân quyền, dân chủ, độc lập, hòa bình, hưng vượng, hạnh phúc, cho thế giới hòa bình, nhơn sinh an lạc. Xa mặt nhưng không cách lòng, chúng ta gặp nhau trong chí hướng chung : phụng sự Đạo Phápchúng sanhchúng ta sẽ gặp nhau trong Ngày Về Nguồn lần thứ VIII tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu vào 10/2014. Nguyện cầu uy linh Lịch Đại Tổ Sư chứng minhgia bị cho tâm nguyệnhành trình mỗi hành giả thăng hoa và thành tựu.

Cali, Chùa Đại Bi Quan Âm, mùa Thu 2013, PL 2557

Thích Minh Tuệ

Reader's Comment
Saturday, September 28, 201307:00
Guest
Chân tam nguyện cầu Mười phương Chư Phật gia bị cho ngày VỀ NGUỒN VII và Đại giới đàn Huyền Quang tại Chùa Cổ Lâm Hoa Kỳ thập toàn viên mãn tốt đẹp. Kính chúc Chư tôn đức giáo phẩm GHPGVNTN hải ngoại Pháp thể khinh an chúng sinh dị độ. Quyết tâm vượt qua các nội ma và ngoại chướng để hoàn thành sứ mệnh Thừa Như Lai sứ hành Như lai sự
Chân thành đê đầu đãnh lễ chư tôn túc

Cựu Như Lai Sứ giả PHÚ LÂU NA II
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 94)
Mùa gợi nhớ, mùa tưởng niệm, mùa tri ân cao cả về một Bậc Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi, Thị Hiện Đản Sanh nơi cõi trần, ngũ trược ác thế, ban pháp mầu vi diệu, cứu khổ độ sanh
(View: 1084)
Thông Báo An Cư 2019 từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 556)
Thông Bạch Phật Đản PL. 2563-2019 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Hỳ
(View: 1435)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 636)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin thay đổi ngày giờ họp đầu năm của Giáo Hội vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại Chùa Bát Nhã
(View: 722)
Thông Bạch Tết Kỷ Hợi 2019 ủa Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 9429)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 551)
Khai Mạc Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn lần thứ 11 tại chùa Khánh Anh thành phố Evry, thủ đô Paris, nước Pháp từ ngày 27/9 đến 01/10/2018
(View: 685)
Đại Hội Thường Niên lần thứ II, nhiệm kỳ III (2016 – 2020), được Hội Đồng Điều Hành triệu tập và tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.
(View: 528)
Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), thuật lại rằng: có thiên tử bạch hỏi đức Phật: làm sao để được vận may (mangala), và Đức Phật dạy cho 38 điều phải làm để được may mắn và một trong những điều ấy là: "Phụng dưỡng cha và mẹ... Là vận may tối thượng."
(View: 629)
Mùa Vu Lan cũng là dịp để chúng ta cùng quán chiếu về ý nghĩa hiếu kính đối với mẹ cha của người Việt trên quê hương mới. Quan niệm và tập quán hiếu kính này khá nhiều khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây.
(View: 2166)
TT Thích Thánh Minh và Đh Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử
(View: 712)
Tường thuật cuộc biểu tình chống dự luật về ba đặc khu và an ninh mạng của chính quyền CSVN do Giáo Hội PGVNTN Âu Châu tổ chức tại công trường Trocadéro, Paris, Pháp Quốc ngày 29.6.2018.
(View: 1473)
Thư Kháng Nghị và Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Úc Châu về hiện tình đất nước và Luật An Ninh Mạng cùng Dự luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Dự Luật Đặc Khu kinh tế)
(View: 1655)
Bản Kháng Nghị Của GHPGVNTN Âu Châu về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
(View: 1451)
Chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng; Một tinh thần Đoàn Kết vững mạnh và tấm lòng yêu Quê Hương Dân Tộc thiết tha của những người con Rồng cháu Lạc.
(View: 1952)
Bản Lên Tiếng về Dự Luật Đơn Vị Hành Chánh - Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(View: 1387)
Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, sẽ cùng tổ chức Trường Hạ Chùa Huệ Quang thời gian: Từ ngày 1-8 tháng 07 năm 2018.
(View: 1513)
Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ tổ chức An Cư Kiết Hạ Từ ngày 18-28/06/2018 tại Phật Học Viện Quốc Tế, North Hills, California
(View: 2193)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(View: 1206)
Thư Cung Thỉnh/Kính Mời Tham Dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2655)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 tại Miles Square Regional Park
(View: 1969)
Thông Bạch Phật Đản PL.2562 - 2018 của Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 1645)
Phật sự trong năm 2018 Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III, An Cư Kiết Hạ, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8
(View: 1194)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm kính gởi lời chúc Tết “an tâm” đến với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và toàn thể chư Thiện nam Tín nữ Phật tử.
(View: 2008)
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 11 sẽ được tổ chức tại đạo tràng chùa Khánh Anh, nước Pháp từ thứ năm, ngày 27/09/2018 đến chủ nhật, ngày 30/09/2018
(View: 1289)
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Hoa Kỳ sẽ cử phái đoàn trực tiếp đến ủy lạo cứu trợ tại các nơi bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong một ngày gần đây
(View: 1460)
Thông Bạch Vu Lan 2017 của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 3942)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 1369)
Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng BTC Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 20/5/2018
(View: 1311)
Đặc biệt Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 năm nay, do NS Nguyên Thiện làm Trưởng BTC, sẽ được tổ chức tại Tp.Chicago thuộc Tiểu Bang Illinois, vào ngày 20 đến 23/7/2017.
(View: 1827)
Bài viết của: HT Thích Nguyên Siêu; Giọng đọc và dựng phim: Thích Hạnh Tuệ; Nhiếp ảnh: Giáo sư Võ Văn Tường
(View: 4785)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 1196)
Quyết Nghị này gồm 11 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 06 giờ chiều ngày 11 tháng 6 năm 2017
(View: 2905)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(View: 1853)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 1280)
Về việc thông tri và kính cung thỉnh/kính mời tham dự Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất, Nhiệm Kỳ III (2016-2020)
(View: 9309)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 2788)
Khoảng 500 chư tôn đức Tăng, Ni cùng với hàng ngàn người... trong 2 ngày 22 và 23/4/2017...
(View: 1457)
Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2561 - 2017 của HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 1234)
Trích yếu: V/v thông tri và kính cung thỉnh và kính mời tham dự các Phật sự quan trọng trong năm 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 1273)
Ngày Tết Đinh Dậu, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin kính chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và quí Thiện Tín vô lượng cát tường.
(View: 1314)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, vào Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017.
(View: 2192)
Do GHPGVNTN các châu lục đồng tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn Ottawa, Canada ngày 07/10/2016
(View: 2365)
Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là cơ hội để người con Phật chúng ta suy nghiệm về con đường thực hiện hiếu đạo trong gia đình...
(View: 5177)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016
(View: 3146)
Được tổ chức tại: Hilton Orange County Costa Mesa - Từ ngày thứ Năm 21 đến ngày chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
(View: 19944)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 5274)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 10160)
GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức Khóa An Cư tại Niệm Phật Đường Fremont, San Jose thành tựu viên mãn
(View: 8712)
Vào ngày 18/6/2016, tại NPĐ Fremont, California, nhân mùa An cư Phật lịch 2560 GHPGVNTN Hoa Kỳ đã tổ chức...
(View: 14089)
Do GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, San Jose từ ngày 13 đến 23/6/2016
(View: 7831)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 1839)
Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu GHPGVNTN gởi Bản Lên Tiếng Về Việc Biển Miền Trung Việt Nam Nhiễm Độc Khiến Cá Chết Hàng Loạt
(View: 14489)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2560 do Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ và các chùa tại địa phương tổ chức vào ngày 01.05.2016 tại Mile Square Park, 16801 Euclid Street, Fountain Valley 92708
(View: 1926)
Đại lễ này được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, 11 Chemin Katimavik, Val-Des-Monts Quebec, J8N 5E1, Canada, trong các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 10/2016.
(View: 5783)
Thông Bạch Phật Đản 2016 - Phật Lịch 2560 của Chánh Văn Phòng HĐCM GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 7168)
Tiệc Chay Gây Quỹ được tổ chức tại nhà hàng Ly's Garden - San Diego ngày 27/3/2016
(View: 3707)
Địa Điểm: Niệm Phật Đường Fremont– 4273 Solar Way, Fremont, CA 94538. Thời gian: 13 đến 23 tháng 6/2016
(View: 2235)
GHPGVNTN Hoa Kỳ tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Nhiệm Kỳ III (2016-2020) tại Niệm Phật Đường Fremont ngày 10, 11, và 12 tháng 6 năm 2016
(View: 2155)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II vào các ngày 10, 11, và 12 tháng 6 năm 2016 tại Niệm Phật Đường Fremont: 4273 Solar Way, Fremont, CA 94538
(View: 2110)
Kính thông tri một số Phật sự quan trọng như sau để chư tôn đức Giáo Phẩm và quý Cư Sĩ thành viên được tường lãm và sắp xếp lịch trình sinh hoạt...
(View: 2206)
Hội Đồng Giáo Phẩm xin gởi đến chư liệt vị những điều tâm huyết của Giáo Hội trong năm 2016.
(View: 8408)
Thời gian: 9 giờ sáng, ngày 5 tháng 3 năm 2016; Địa điểm: Giảng đường Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas.
(View: 2110)
Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu và Phật Giáo Đài Loan cứu trợ Động đất Nepal lần thứ 2
(View: 2497)
Thông Bạch Vu Lan PL. 2559 - DL. 2015 của HT Thích Thắng Hoan - Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 18099)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 3146)
Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL.2559 Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã tấn phong Chư Tôn Đức Tăng Ni đăng lâm phẩm vị Hòa Thượng, Thượng Tọa và Ni Sư
(View: 2943)
Quyết Nghị này gồm 12 điểm đã được toàn thể Đại Hội đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ chiều ngày 15/6/2015 tại Phật Học Viện Quốc Tế
(View: 5713)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ nạn nhân bị động đất tại Nepal
(View: 14078)
Của Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ - HT Thích Thắng Hoan
(View: 1937)
Đại hội do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 5 năm 2015
(View: 2712)
GHPGVNTNHK và các Tự Viện tại Miền Nam California, sẽ tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2559 vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật 15, 16 và 17 tháng 5 năm 2015 tại Mile Square Regional Park
(View: 2171)
Của Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK HT Thích Thắng Hoan
(View: 2045)
Về việc Lễ Húy Nhật chư Tôn Túc Lãnh Đạo Giáo Hội và dự họp đầu năm của Giáo Hội đầu năm 2015
(View: 7388)
Giáo Hội nhận được tin một số chư vị giáo phẩm trong hàng tôn túc của Phật giáo Việt Nam hành đạo tại hải ngoại đang lâm trọng bệnh phải tạm ngưng việc hoằng pháp và thực hiện các phật-sự.
(View: 4449)
Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội, Vượt năm châu bốn biển tụ nhau về, Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề, Tình Pháp lữ không bao giờ suy suyễn...
(View: 5793)
Báo Chánh Pháp số 34, tháng 9 năm 2014, do ĐLHT. Thích Thắng Hoan (CA) và Brodard Chateau, Brodard Restaurant & Bamboo Bistro ủng hộ ấn phí.
(View: 7356)
Cố Liệt Nữ Quách Thị Trang sinh ngày 04 tháng 01 năm 1948 tại tỉnh Thái Bình, Bắc Việt, là một học sinh Phật tử tham gia cuộc vận động đòi quyền bình đẳng tôn giáo và nhân quyền dưới chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
(View: 4524)
Thông Bạch Vu Lan PL. 2558 – 2014 của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HĐGP GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 8942)
Do TT Thích Minh Dung tổ chức tại Chùa Quang Thiện Ontario, California, Hoa Kỳ ngày 28/6/2014
(View: 10136)
Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân năm 1963 tại thành phố Sài Gòn để cứu nguy cho Phật Giáo trong một giai đoạn lịch sử nhiều thách đố và cam go.
(View: 12697)
156 vị Tăng Ni đã về Phật Học Viện Quốc Tế từ ngày 15 để bắt đầu cho khóa An cư vào lúc 5 giờ sáng ngày mai, 16 tháng 06 năm 2014.
(View: 8011)
Quyết Nghị này gồm 10 điểm đã được toàn thể Đại Hội, đồng biểu quyết thông qua lúc 6 giờ 30 chiều ngày 16/6/2014 tại Phật Học Viện Quốc Tế.
(View: 5740)
V/v Cung thỉnh/ kính mời tham dự Đại Hội Thường Niên lần thứ 2 Nhiệm Kỳ II GHPGVNTNHK, Cầu siêu cho Cố Huynh Trưởng Cấp Tấn Lê Thị Tuyết Mai -PD Đồng Xuân
(View: 8881)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 được tổ chức tại Town and Country Rerort Hotel, San Diego, California, Hoa Kỳ từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2014
(View: 7689)
Hình ảnh chụp tất cả đại chúng Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 từ ngày 39/5 đến ngày 02/6/2014
(View: 8933)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2014
(View: 6326)
Được tổ chức vào ngày 01/6/2014 tại San Diego, Hoa Kỳ
(View: 7249)
Hình ảnh lưu niệm của Chư Tôn Đức và Phật tử các đạo tràng, Tự viện tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV.
Quảng Cáo Bảo Trợ