Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Dạo Bước Vườn Thiền

Wednesday, February 15, 201200:00(View: 32200)
Dạo Bước Vườn Thiền

DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN

(333 Câu Chuyện Thiền)

 tức GÓP NHẶT CÁT ĐÁ Hiệu Đính và Bổ Sung

Đỗ Đình Đồng góp nhặt


Cùng người dịch:

 Đã in:
Góp Nhặt Cát Đá Thiền sư Muju

 Milarepa, Con Người Siêu Việt Rechung

 Gửi Lại Trần Gian Milarepa

 Ca Ngợi Cô Đơn Kahlil Gibran

 Ba Trụ Thiền (1991) Philip Kapleau

 Ấn bản điện tử (e-book):

 Dạo Bước Vườn Thiền Đỗ Đình Đồng góp nhặt

 Tiếng Sáo Thép (100 công án Thiền) Như Huyễn Thiên Khi

 Ba Trụ Thiền (2011) Philip Kapleau

 Đang dịch:

 Trung Luận Bồ-tát Long Thọ

 

 daobuocvuonthien-dodinhdong-content

  Tự Tùng Nhất Kiến Đào Hoa Hậu

 Trực Chí Như Kim Bất Cánh Nghi.


“Từ khi chợt thấy hoa đào nở

Cho đến giờ đây hết cả ngờ.”


Phụ bản: Thơ Ngộ của Linh Vân khi thấy Hoa Ðào Nở

(Tranh của Kano Motonobu, đầu thế kỷ 16)


TỰA

Những lúc vô sự, người góp nhặt thường dạo chơi trong các vườn Thiền cổ kim đông tây. Tiêu biểu là các vườn Thiền Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Trong khi dạo, thấy hoa lá cây cỏ cát đá núi sông biển cả hư không đất liền người vật... đều để mắt ngắm nhìn. Có lúc ngắm lâu, có khi đến mười, hai mươi, ba mươi năm... một hạt cát, một lá cây, một cọng cỏ, một giọt sương, một phiến đá..., có lúc chỉ thoáng nhìn giây lát. Nhưng dù ngắm lâu hay chỉ thoáng nhìn, tất cả lưu ảnh đều rơi vào cái túi vô hình không đáy của người góp nhặt. Một khi đã vào túi không đáy rồi, mỗi mỗi đều rơi chỗ ấy, không rơi chỗ khác; và tất cả đèu là chân thật bất hư. Cứ như thế đã mấy chục năm qua. Gần đây, bỗng nhiên hứng khởi, liền dùng mắt lửa tròng vàng của Tôn Hành Giả làm cho người vật trong túi kia hiện ra chốc lát để người cùng sở thích liếc mắt xem qua, tùy duyên lựa ngắm. Sau khi ngắm qua, ảnh có lưu lại hay không là tùy người ngắm.

Nếu có người hỏi:

- Người vật hoa lá trong các vườn ấy là giống hay là khác? Mỗi vườn có đặc điểm gì?

 Xin đáp rằng:

- Giống thì chẳng giống, khác cûng chẳng khác. Trái chín ở vườn Tàu, cây phát triển ở vườn Nhật, hạt nảy mầm ở vườn Mỹ. Vườn Tàu và vườn Việt là vườn thiên đàng, có Tam Tạng, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng...sinh hoạt. Vườn Nhật là vườn địa đàng, có thêm ông A-đam, bà E-và, con rắn và quả táo... hành tác. Vườn Mỹ lại có thêm máy điện tử cạnh tranh.

- Tôi nghe nói có các Thiền sư làm chủ vườn. Họ đâu cả rồi?

- Tịch cả rồi!

- Sao lại tịch hết? Tịch hồi nào ?

- Khi anh bắt đầu hỏi, họ liền tịch.

- ? ? ? !

- Ðừng lo. Khi nào hoa vườn nhà anh tự nở, tất cả sẽ sống lại.

 Lại hỏi: 

-Hình ảnh từ trong túi không đáy của anh do mắt lửa tròng vàng hiện ra có thật không?

- Ảnh chỉ giống hình, chẳng phải vật thật. Mỗi ảnh chỉ cho thấy một khía cạnh, chẳng phải toàn thể, chẳng phải vật thật. Muốn được vật thật, hãy trở lại vườn nhà mình, nhìn vào trong, không để gián đoạn, đến kỳ hoa vườn nhà mình sẽ tự nở ra, liền là hoa thật, chẳng có chi khác với hoa xưa trong các vườn kia.

- Anh nói nhìn vào trong là nhìn như thế nào?

- Hãy nhìn như người đàn bà trong câu chuyện sau đây:

 Một hôm, một người đàn bà, tên gì không ai biết, đến nghe Bạch Ẩn thuyết pháp. Trong bài pháp, có đoạn sư nói, “Tịnh tâm Tịnh độ, Phật ở nơi mình: một khi Phật hiện, mọi vật trên thế gian liền chiếu hào quang. Nếu ai muốn thấy được như thế, hãy quay vào tâm mình, nhất tâm tìm kiếm.”

 “Vì là Tịnh tâm Tịnh độ, làm sao Tịnh độ được trang nghiêm? Vì là Phật ở nơi mình, Phật có tuớng tốt gì?”

Nghe vậy, người đàn bà suy nghĩ, “Cái đó có khó gì lắm đâu.” Trở về nhà, bà nhìn vào đó ngày đêm, mang nó trong lòng, dù thức hay ngủ. Rồi một hôm, trong lúc đang rửa nồi, bỗng nhiên bà thông suốt.

Ném cái nồi sang một bên, đến gặp Bạch Ẩn, bà nói: “Tôi đã qua đến ông Phật trong chính thân tôi đây. Mọi vật đều chiếu sáng. Kỳ diệu quá! Thật là kỳ diệu!” Bà sung sướng nhảy múa vì vui.

Bạch Ẩn nói, “Ðó là bà nói, còn cái hầm chứa phân thì thế nào?”

Bà liền bước lên tát Bạch Ẩn một cái, nói, “Cái lão này chưa thông rồi.”

Bạch Ẩn cười rống lên.

 (Dạo Bước Vườn Thiền, trg. 23)

Rồi nếu có ai hỏi:

- Thế nào là Thiền?

Xin đáp rằng:

- Đi đường thấy đèn đỏ, chớ vượt qua.

- Cái đó ai chẳng biết.

- Biết mà vẫn phạm.


Xin thêm một lời. Ða số các câu chuyện trong túi không đáy vốn không có tên, nhưng khi quí vị đọc liền thấy mỗi mỗi đều có tên, ấy là do người góp nhặt thêm vào cho tiện gọi. Thường là lấy từ trong câu chuyên ra. Các tài liệu dùng lấy ảnh, phần lớn bằng tiếng Anh, phần nhỏ là tiếng Việt, chút ít là chữ Hán. Cuối mỗi chuyện có ghi xuất xứ, và cuối sách có thư mục.

Sách này phát xuất từ Sa Thạch Tập (Shaseki-shu) của Thiền sư Vô Trụ (Muju), người Nhật sống vào thế kỷ mười ba. Vào năm 1971, người góp nhặt đã dịch sách này lần đầu tiên, lấy tên là Góp Nhặt Cát Ðá, do nhà Lá Bối ấn hành tại Sài Gòn. Rồi từ khi nhiều đồng bào rời quê hương đi khắp ta bà thế giới, đến đâu có điều kiện, họ liền cho in lại để đọc. Nay trước khi làm ấn bản điện tử (e-book), thấy có đôi chỗ sai, liền dịch lại toàn bộ, sửa chỗ sai, bỏ cũ một phần, thêm mới bội phần. Tinh thần vẫn vậy nhưng nội dung thay đổi nhiều, nên không tiện giữ tên của Thiền sư Vô Trụ nữa và tên sách cũng thay đổi, mong độc giả lượng thứvui lòng chỉ cho những chỗ sai lạc để có thể sửa lại khi có dịp. Xin đa tạ.

 Frederick, ngày 20 Tháng 03 Năm 1999

 Đỗ Đình Đồng

 Đọc sách dạng PDF

 

  MỤCž LỤC

 Tựa,

 Mục Lục

1. Ðường Vào Cổng Thiền, trg. 18

2. Một Tách Trà, 18

3. Không Biết, 19

4. Biết Ðể Làm Gì?, 19

5. Cây Bách, 20

6. Mây Trắng, 21

7. Bát Nhã, 21

8. Mẹ của Chư Phật, 22

9. Tịnh Tâm Tịnh Độ, 23

10. Uống Trà Ði!, 24

11. Im Lặng, 24

12. Vô Ngôn Thông, 25

13. Mỗi Ngày Là Một Ngày Tốt, 26

14. Trồng Tùng, 26

15. Hoa Núi Nở Như Gấm, 27

16. Không Sinh Không Tử, 27

17. Mặt Trăng Lặn Chẳng Lìa Bầu Trời, 28

18. Núi Là Núi, Nước Là Nước, 28

19. Ðược Viên Kim Cương Trên Quãng Ðường Lầy, 29 

20. Thế À?, 31

21. Vâng Lời, 32

22. Không Chút Từ Bi, 33

23. Ðại Ba, 33

24. Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng, 34

25. Kệ Phó Pháp của Hoshin, 35

26. Người Trung Hoa Hạnh Phúc, 36

27. Một Ông Phật, 37

28. Ðoạn Ðường Lầy, 38 

29. Shoun và Mẹ, 38

30. Không Xa Phát Tánh, 40

31. Hà Tiện Lời Dạy, 40

32. Ngụ Ngôn, 42

33. Lâu Ðài Cát, 42

34. Ðệ Nhất Ðế, 43

35. Lời Khuyên của Mẹ, 44

36. Tiếng Vỗ Một Bàn Tay, 44

37. Tim Tôi Bừng Cháy Như Lửa, 46

38. Eshun Qua Ðời, 47

39. Tụng Kinh, 47

40. Ba Ngày Nữa, 48

41. Cuộc Ðối Thoại Mặc Cả Chỗ Ở, 48

42. Giọng Nói của Hạnh Phúc, 50

43. Không Nước Không Trăng, 50

44. Danh Thiếp, 51

45. Miếng Nào Cũng Ngon Nhất, 51

46. Bàn Tay của Mặc Tiên, 52

47. Nụ Cười Trong Ðời, 52

48. Mọi Phút Thiền, 53

49. Mưa Hoa, 53

50. Xuất Bản Kinh, 54

51. Việc Làm Trong Ðời Gisho, 55

52. Ngủ Ngày, 56

53. Trong Cõi Mộng, 56

54. Thiền của Triệu Châu, 57

55. Người Chết Trả Lời, 57

56. Thiền Trong Nếp Sống Ăn Mày, 58

57. Ăn Cắp Trở Thành Ðệ Tử, 58

58. Ðúng và Sai, 59

59. Cỏ Cây Giác Ngộ Thế Nào?, 60

60. Nghệ Sĩ Bần Tiện, 61

61. Ðiểm Cân Ðối Chính Xác, 62

62. Ông Phật Mũi Ðen, 63

63. Ryonen, 63

64. Diệu Nhân, 64

65. Vị Tương Chua, 66

66. Ánh Sáng Có Thể Biến Mất, 66

67. Người Cho Phải Cảm Ơn, 67

68. Di Chúc và Ước Mong, 67 

69. Trà Sư và Kẻ Ám Sát, 68

70. Chánh Ðạo, 69

71. Cửa Thiên Ðàng, 70

72. Bắt Ông Phật Ðá, 70

73. Những Người Lính của Lòng Nhân Từ, 71

74. Con Ðường Hầm, 72

75. Ngu Ðường và Hoàng Ðế, 73

76. Sinh Từ Ðâu Ðến, Chết Ði Về Ðâu?, 74

77. Trong Bàn Tay Ðịnh Mệnh, 75

78. Sát Sinh, 75

79. Mồ Hôi Kasan, 76

80. Hàng Phục Ma, 76

81. Những Ðứa Con của Ðức Hoàng Thượng, 77

82. Ngươi Làm Gì Vậy? Thầy Nói Gì Vậy?, 78

83. Một Nốt Nhạc Thiền, 79

84. Ăn Lời Trách Mắng, 80 

85. Vật Có Giá Trị Nhất Trên Thế Gian, 80

86. Học Im Lặng, 81

87. Lãnh Chúa Ðầu Bò, 81

88. Mười Người Thừa Kế, 82

89. Sự Cải Hóa Chân Thật, 82

90. Tánh Tình, 83 

91. Cái Tâm Ðá, 84

92. Không Vướng Bụi Trần, 84

93. Giữ Mình Trong Sạch, 85

94. Sự Phát Ðạt Chân Thật, 86

95. Cái Lư Hương, 87

96. Phép Lạ Chân Thật, 88

97. Hãy Ngủ Ði, 88

98. Không Có Gì Hiện Hữu, 89

99. Bắt Chim, 89

100. Ðã Ðến Lúc Chết, 90

101. Ông Phật Sống và Người Ðóng Thùng Gỗ, 91

102. Ba Loại Ðệ Tử, 91

103. Bốn Hạng Người Tu, 92 

104. Ðối Thoại Thiền, 92

105. Cái Cốc Cuối Cùng, 93

106. Thiền Chiếc Kẹp Gắp Than, 94

107. Thiền của Người Kể Chuyện, 94

108. Lá Thư Gửi Người Hấp Hối , 95

109. Lời Dạy Tối Hậu, 95

110. Không Ràng Buộc, 96

111. Dấm của Tosui, 97

112. Ngôi Chùa Im Lặng, 98

113. Thiền của Phật, 98

114. Niệm Phật, 99

115. Cảm Ơn Lòng Tốt, 99

116. Mây Trên Trời, Nước Trong Bình, 100

117. Thế Nào Là Diệu Pháp, 100

118. Kho Báu Trong Nhà, 101

119. Nếu Biết Ðèn Là Lửa, 101

120. Thế Nào Là Ðạo?, 103

121. Tìm Thầy Học Ðạo, 103

122. Giận Dữ Là Của Quí Trong Nhà, 105 

123. Khi Gặp Cảnh Sống Chết Thì Sao?, 105

124. Tôi Không Muốn Chêt, 106

125. Một Giọt Nước, 106

126. Không Lãng Phí, 107

127. Lạc Thú Trong Núi Sâu, 108

128. Vẽ Rồng, 109

129. Ông Không Ho Ðấy Chứ?, 110

130. Lễ Bái, 111

131. Phước Ðức Trong Ðời, 111

132. Hai Con Thuyền, 112

133. Lông Trắng Phơi Dòng Biết, 113

134. Dự Tiệc, 114

135. Cảnh Cáo, 114

136. Còn Mùi Thiền, 115

137. Cẩn Thận! Cẩn Thận!, 115

138. Sao Chẳng Nói Con Biết, 116

139. Người Trí Không Ngộ Ðạo, 116

140. Chớ Phỉ Báng Tiên Sư Tôi, 117

141. Dạy Con Hồi Nào?, 118

142. Dùng Hằng Ngày Nhưng Chẳng Biết, 119

143. Chỉ Tệ Bằng Một Nửa, 119

144. Ai Trói Ông, 120

145. Ðói Ăn, Mệt Ngủ, 120

146. Ngộ Rồi Ðồng Chưa Ngộ, 120

147. Hãy Về Nhà Ðóng Cửa Lại, 121

148. Ông Tăng Thất Bại, 122

149. Hãy Xem Con Ong, 123

150. Ngộ Không Phải Là Mặt Trời, 124

151. Khuyến Cáo Các Thiếu Nữ, 124

152. Bất Cứ Quyền Hạn Nào, 125

153. Hãy Nói Chuyện Từ Bi Trước Ðã, 125

154. Tôi Không Mua Chuyện Nghiệp Này Ðâu, 127 

155. Phân Trâu Cũ Ði Ðâu Cũng Vậy, 128

156. Tại Sao Tôi Phải Ngồi Thiền, 129

157. Ðêm Qua Tôi Là Khách, 129

158. Chúng Ta Hãy Cứ Như Vậy Ði, 130

159. Lời Mời của Ðịa Ngục, 130

160. Ðàn Bà Là Kho Tàng của Phật Giáo, 131

161. Tôi Không Muốn Nữa, Cảm Ơn, 132 

162. Nếu Anh Thật Yêu Tôi, Hãy Ôm Tôi Ði, 132

163. Cái của Bổn Ni Sâu Không Có Ðáy, 133

164. Công Án của Shosan, 134

165. Gốc của Sanh Tử, 134

166. Làm Sao Dứt Bỏ Ðam Mê Tình Dục, 135

167. Người Tu Không Nên Gần Ðàn Bà, 136

168. Thật Là Một Thử Thách Gian Nan, 136

169. Ði Chơi Ðêm, 137

170. Ở Hoàn Cảnh Nào Cũng Ngộ Ðược, 137

171. Ông Có Cô Con Gái Khá Sắc Sảo Ðấy, 138

172. Ðam Mê và Giải Thoát, 139

173. Thể Hiện Cái Dụng của Phật Tánh, 140 

174. Bài Học Từ Bi, 141

175. Hoa Sen Ðêm, 143

176. Ðôi Khi Con Nghĩ Kinh Nghiệm Tình Dục Còn Thực Hơn Kiến Tánh, 149

177. Không Là Gì?, 156 

178. Ðọc về Ngộ Cũng Như Gãi Ngứa Ngoài Giày, 157

179. Ðọc Hay Không Ðọc, 158

180. Nếu Tôi Nói Thiền, Ðấy Chẳng Phải Là Thiền Tôi Nói, 162

181. Tại Sao Các Thiền Sư Trả Lời Bằng Giọng Khó Ưa?, 163

182. Cái Gì Thực Sự Có?, 164 

183. Thế Nào Là Phật Tâm?, 165

184. Không Có Thiền Sư, 165

185. Thiền Ðịnh Siêu Việt: Ai Siêu Việt Cái Gì?, 167

186. Máy Ðiều Khiển Tâm Sinh Lý: Thiền Ðiện Tử?, 169

187. Tôi Có Thể Vừa Tu Thiền Vừa Là Tín Ðồ Do Thái (hay Ky-tô) Giáo Tốt Không?, 171

188. Thế Nào Là Ngộ?, 173

189. Lão Sư Ðã Ngộ Chưa?, 173

190. Ngộ Giống Cái Gì?, 174

191. Thế Nào Là Ngã Mạn?, 174

192. Tám Gió Thổi Chẳng Ðộng, 175

193. Bà Lão Hay Khóc, 176 

194. Tôi Ðã Diệt Hết Tật Xấu Rồi, 177

195. Con Nhện và Thiền Tăng, 177

196. Giàu và Nghèo, 178

197. Núi Tu Di Chứa Trong Hạt Cải, 179

198. Trúc Cao Trúc Thấp, 179

199. Tôi Không Có Gì Dấu Ông, 180

200. Không Ta Không Người, 181

201. Vì Có Tôi Ở Ðây, 181

202. Tiếng Mưa Rơi, 182

203. Trở Về Tay Không, 182

204. Ði Trong Mưa, 183

205. Có và Không, 183 

206. Theo Dòng Mà Ði, 184 

207. Tới Lui Ðều Khó, 185

208. Không Bằng Thằng Hề, 185 

209. Cái Gì Chẳng Phải Phật Pháp?, 186

210. Bắt Hư Không, 187

211. Ðường Ðến Nết Bàn, 187

212. Lạnh Khi Lạnh, Nóng Khi Nóng, 188

213. Nơi Không Sinh Tử, 188 

214. Ai Biết Cô?, 189 

215. Ba Cân Gai, 189

216. Tuyết Rơi Mảnh Mảnh, 190

217. Cầu Ðá Triệu Châu, 191

218. Rửa Chén Ði!, 191

219. Triệu Châu Hỏi Ðường, 192

220. Ðiểm Cái Tâm Nào?, 192

221. Anh Có Phải Là Phật Tử Không?, 193

222. Vì Tôi Là Y Sĩ, 194

223. Không Cầu Không Mong, 195

224. Sống Ư? Chết Ư?, 196

225. Chỉ Mặt Trăng, 197

226. Khỉ Trong Chuồng, 197

227. Vô Tâm, 198

228. Ðứa Trẻ Ba Tuổi Cũng Biết, 199

229. Tôi Chỉ Ðứng Ðây Thôi, 200

230. Trên Ðỉnh Cô Phong, 201

231. Ðan Hà Ðốt Tượng Có Ý Gì ?, 201

232. Cười Với Ðất Trời, 202

233. Hương Nghiêm Leo Cây, 202

234. Ý Kinh Và Ý Tổ, 203

235. Nhìn Mà Không Thấy , 203

236. Tâm Bình Thường, 203

237. Cậu Bé Bính Ðinh Ðến Xin Lửa, 204

238. Hư Không Có Ðể Mắt Nhìn Hoàng Thượng Không?, 205

239. Ông Biết Bắn Không?, 206

240. Bay Mất Ðược Sao?, 207

241. Phật Mặt Trời, Phật Mặt Trăng, 207

242. Qui Củ Thiền Ðường của Bách Trượng, 208

243. Ma Ngôn Ngữ, 209

244. Triệu Châu Ðội Dép Rơm, 210

245. Bị Lừa Ðá , 210

246. Cớ Sao Lại Có Bụi, 211

247. Chỗ Có Phật Chớ Ðứng Lại, 212

248. Không Mắt Tai Mũi Lưỡi, 212

249. Nước Con An Ổn, 214

250. Không Chỗ Nào Không Ðến, 216

251. Là Người Hay Là Phật, 216

252. Ðầy Mắt Núi Xanh, 217

253. Tấm Lòng Trong Sạch, 218

254. Thiền và Thuật Trị Nước, 218

255. Giấy Ði Cầu, 219

256. Tỉnh Ngộ, 219

257. Gan Ruột, 220

258. Chớ Lo Lắng, 220

259. Ẩn Cư, 222

260. Ðẹp Hơn Hoa, 222

261. Hét Trống Ðịa Ngục, 223

262. Lời Cuối Cùng, 224

263. Kinh Một Chữ của Ðại Giác, 225

264. Kinh Không Chữ của Phật Quang, 225

265. Ðịa Tạng Nguyên Hình, 226

266. Tham Vấn Ban Ðêm, 227

267. Bức Tranh Người Ðẹp, 229

268. Tiếng Hét của Toden, 229

269. Thanh Kiếm Giấy, 231

270. Ðất Trời Tan Vỡ, 231

271. Vẽ Tánh, 232

272. Bản Sao, 233

273. Bài Pháp của Ni Sư Shido, 234

274. Tổ Sư Hiệp Sĩ Từ Phương Tây Ðến, 234

275. Thiền Một Chiếc Áo của Ðại Giác, 235

276. Thiền Cái Khố của Phật Quang, 236

277. Ðịa Tạng Ra Khỏi Chánh Ðiện, 237

278. Vây Rồng, 238

279. Vật Dưới Rốn của Thời Tông, 239

280. Cổng Ra Vào Thế Giới Chư Phật, 240

281. Chiếc Y Niệm Phật, 241

282. Thuyết Pháp, 242

283. Múa Thương Tay Không, 242

284. Ðánh Chuông, 243

285. Sao Không?, 244

286. Ăn Cá Thịt Làm Sao Thành Phật?, 245

287. Mưa Ðêm, 246

288. Thiền Sư Thông Thái, 247

289. Ông Phật Say, 247

290. Ðại Sư Vi Tế, 250

291. Phật Trong Ðời Này, 251

292. Ấn Khả Quá Sớm, 252

293. Ðại Sự, 253

294. Sai Lầm, 255

295. Một Ngày Không Làm, Một Ngày Không Ăn, 256 ` 

296. Yêu Hoa, 257

297. Cỏ Thơm, Hoa Rụng, 258

298. Ba Chuyển Ngữ, 259

299. Ai Ở Trong Giếng, 259

300. Nên Cười Hay Nên Khóc, 260

301. Tổ Phật Lừa Người, 261

302. Dứt Bỏ Thế Tình Mê Hoặc, 262

303. Lưới Tình Thế Gian Không Có Ngày Dứt, 262

304. Gọi Trâu Ði Tắm, 263

305. Hai Mảnh Ngọc Hợp, 264

306. Ăn Cơm Mặc Áo, 265

307. Ai Là Kẻ Không Cùng Muôn Pháp Làm Bạn, 266 

308. Câu Hỏi Nhất Thừa Ðã Mất, 267 

309. Cư Sĩ Có Ðây Không?, 267

310. Một Câu Sau Cùng Chẳng Ai Nói Ðược, 270

311. Làm Sao Quên Ðược, 270

312. Hãy Còn Câu Thứ Nhì, 272

313. Ai Nhờ May Mà Thua, 272

314. Lão Già Ganh Tị, Chẳng Phân Tốt Xấu, 273

315. Bàng Cư Sĩ Ðọc Kinh, 274

316. Mai Ðã Chín Chưa?, 274

317. Một Câu Cũng Chẳng Cần, 275

318. Miệng Câm Mắt Mù, 276

319. Ðường Ấy Ði Ðâu?, 276

320. Chuyển Y Công Ðức, 277

321. Bàng Cư Sĩ Cùng Vợ Và Con Gái , 277

322. Kẻ Không Hiểu Là Ai?, 278

323. Bởi Vì Tôi Coi Ðó Là Kẻ Thù, 279

324. Vướng Mắc Thân Tâm, 279

325. Thoát Lạc Thân Tâm, 280

326. Ðọc Ngữ Lục Thiền Ðể Làm Gì?, 281

327. Tìm Ngộ, 282

328. Ngộ Là Gì?, 282

329. Bằng Chứng, 283

330. Hãy Ở Trong Tâm Phật Bất Sanh , 283

331. Còn Gì Ðể Truyền, 284

332. Ông Núi, 285

333. Ông Tăng Trì Ðộn, 285

 Thư Mục, 287
Reader's Comment
Thursday, November 8, 201208:00
Guest
kinh gui anh DO DINH DONG, co the cho em xin email khong . em la nguoi quen cu o xom nha duong ray xe lua , em o ke gan nha mo Ba LOng, mo cua anh . Em mong duoc lien lac voi anh de hoi tham tin tuc gia dinh Mo'. Phung
Wednesday, February 15, 201208:00
Guest
120. THẾ NÀO LÀ ĐẠO?

Triệu Châu Tòng Thẩm là một Thiền sư sáng ngời của Trung quốc. Một hôm có ông tăng hỏi, “Thế nào là Đạo?” Triệu Châu liền đáp, “Ngoài hàng rào đó.” Đạo ư? Ồ vâng, kìa, nó đó! Ngoài hàng rào đó. Nhưng về phía ông tăng--đó chẳng phải cái mà tôi đang hỏi, con đường nhỏ ngoài hàng rào. Ông tăng nói, “Cái gì thế, con muốn nói Đại Đạo kià.” Ông ta muốn nói Đại Đạo của vũ trụ.

Bây giờ Triệu Châu nói: “Đại đạo đến Trường an.”

Đại đạo ư? Nếu là đại đạo mà ông muốn nói, đó là con đường dẫn đến kinh đô Trường an. Đây sẽ là xa lộ chính và trong thời hiện đại này chúng ta có thể đi đến kinh đô bằng tàu suốt. Đại đạo đến Trường an, đó là câu trả lời của sư.

GS001: Nói chuyện đạo mà ba xàm như thế này thì ghi nhớ làm cái gì? Lợi ích gì? Trí tuệ để ở đâu mà ca ngợi những chuyện ba xàm như thế này?
Wednesday, February 15, 201208:00
Guest
ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG: Cái học hàn lâm chẳng phải là bát nhã, tích lũy kiến thức chẳng phải là bát nhã, tất cả những gì do học mà có chẳng phải là bát nhã.

GS001: Kiến thức nào có CHÁNH KIẾN (đúng với sự thật) ví dụ LUẬT NHÂN QUẢ, thì vẫn thuộc về BÁT NHÃ.


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG: Mặt khác, có thể hiểu bát nhã bằng thái độ ngược lại, nghĩa là, bằng cách gột sạch tất cả kiến thức đã có. Hành động tinh thần và thể xác đặt căn bản trên trực giác bản hữu là bát nhã. Chẳng hạn như một người bị đánh kêu, “Ui cha!” -- không nghĩ tốt hay xấu, chỉ “Ui cha!” thôi. Đây là bát nhã.

GS001: Thế với các bậc đã giải thoát như PHẬT hay các vị A LA HÁN, khi nhập DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH, không kêu lên UI CHA! thì các ngài không có BÁT NHÃ sao?
Wednesday, February 15, 201208:00
Guest
3. KHÔNG BIẾT

Khi Bồ-đề Đạt-ma (532 d.l.), Thiền Tổ thứ nhất, từ Ấn độ đến Trung quốc, Lương Vũ Đế (502-550 d.l.) muốn gặp Tổ. Hoàng đế hỏi Tổ, “Thế nào là nghĩa tột cùng của Thánh Đế?” Tổ đáp, “Rỗng thênh, không thánh.”

Hoàng đế lại hỏi, “Ai đang ở trước trẫm đây.”

Tổ đáp, “Không biết.”

Một bậc giác ngộ làm gì có câu trả lởi như "KHÔNG BIẾT" giống kẻ u mê như thế. Tổ phải trả lời rằng: "KHÔNG LÀ AI CẢ". Đó mới khế hợp với sự giác ngộ VÔ NGÃ của những bậc giải thoát. Kẻ nào kể lại câu chuyện như trên là đã phỉ báng tổ ĐẠT MA.
Wednesday, February 15, 201208:00
Guest

Thiền sư Đạo Nguyên (1200-1253) nói:

1. Học Phật pháp là học chính mình.

2. Học chính mình là quên chính mình.

3. Quên chính mình là trở thành một với Đại Tâm vô biên.

GS001:

Câu số 1, ĐÚNG!

Câu số 2, SAI! (Học chính mình để thấy mình không có, VÔ NGÃ).

Câu sô 3, SAI! Rơi vào ĐẠI NGÃ của Bà la Môn.
Wednesday, February 15, 201208:00
Guest
ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG: - Thế nào là Thiền?

Xin đáp rằng:

- Đi đường thấy đèn đỏ, chớ vượt qua.

- Cái đó ai chẳng biết.

- Biết mà vẫn phạm.


GS001: Qúi vị biến Đạo Phật như trò chơi của những kẻ trà dư tửu hậu. Qúi vị chỉ biết bắt chước những ông thiền sư Tàu và Nhật nói những lời vô nghĩa. Đức Phật xa xưa khi ra đi từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ đâu phải chỉ để tìm được những thứ rởm đó. Nó chả giúp gì để cho cuộc đời bớt khổ đau một chút nào cả.

Hãy vào trong nhà thương để thấy những rên la đau đớn của bao nhiêu người để xem mấy thứ thiền mà quí vị đã học có áp dụng được chút nào không? Ngoại trừ khi quí vị cho rằng "BÌNH THƯỜNG TÂM LÀ ĐẠO" để che dấu một sự ĐẦU HÀNG trước những khổ đau của cuộc đời, thì tôi khỏi cần bàn cải nữa.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 16415)
Vượt qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông Falgu, chúng tôi đến khu vực được ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujātā.
(View: 37034)
"Heartwood of the Bodhi tree" (Cốt lõi của cội Bồ-đề) - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
(View: 21097)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh - Pháp sư Tịnh Không - Thích Phước Sơn dịch
(View: 21238)
Những Truyện Cổ Việt Nam Mang Màu Sắc Phật Giáo - Lệ Như Thích Trung Hậu, Sưu tầm & giới thiệu
(View: 68084)
Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Ngài đản sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt chính của Bậc Đại Nhân...
(View: 6000)
Ý tưởng về quyển sách này có từ việc tôi tình cờ đọc qua một quyển sách nhỏ có tên là “Món Quà Mang lại Bình An & Hạnh Phúc”
(View: 37507)
Phước thiện thuộc về danh pháp (nāmadhamma) hay thuộc về thiện tâm, không phải vật chất, nên khó thấy, khó biết, chỉ có bậc có trí tuệ, có thần thông mới có thể biết người nào có phước thiện.
(View: 42201)
Thiền dạy cho ta KHÔNG BIẾT, để lắng lòng tỉnh thức trước mọi tình huống cám dỗcon người nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn, không thể nào vượt thoát sanh tử luân hồi...
(View: 42465)
Giáo pháp Thiền giống như một cánh cửa sổ. Trước nhất chúng ta mới nhìn vào chỉ thấy bề mặt phản ánh lờ mờ. Nhưng khi chúng ta tu hành thì khả năng nhìn thấy trở nên rõ ràng.
(View: 41436)
Khi buông hết tất cả, quý vị có thể tin tưởng vào Tự tánh của mình 100%. Lúc ấy tâm của quý vị trong sáng như hư không, như tấm gương trong suốt...
(View: 42864)
Không phải chúng ta hành thiền để được người khác mến phục, kính nể nhưng để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Chúng ta làm theo những lời dạy của Ðức Phật...
(View: 22260)
Ở đây lời khuyên của Đức Phật đưa ra cho chúng ta là hãy sống thiện, chuyên cần và hành động một cách hiểu biết nếu chúng ta muốn giải quyết những vấn đề của chúng ta.
(View: 37624)
Đức Phật dạy Bốn Thánh Đế này cho chúng ta để đắc chứng Niết-bàn, Thánh Đế Thứ Ba, chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luôn Khổ.
(View: 20899)
Nhìn chiếc cổng tre hai cánh mở bám đầy rêu xanh, an nhiên giữa tuyết sương, năm tháng - bất chợt, người con nhớ đến một câu thơ của ai đó: Cửa sài hai cánh mở...
(View: 40863)
Trí tuệ Phật giáo là một khả năng, một phẩm tính của tâm thức, tượng trưng cho một sự hiểu biết, nhưng là một sự hiểu biết chuyên biệt, được định hướng rõ rệt...
(View: 34410)
Đạo Bụt có một nền tảng nhân bản vững chắc, giúp ta biết sống có trách nhiệm, có từ bi với chính mình và mọi loài chung quanh. Người Phật tử con của Bụt là người biết bảo vệ môi sinh.
(View: 44984)
Nếu muốn đạt được sự giải thoát, trước hết chúng ta phải quán xét thật cẩn thận những gì chung quanh ta, hầu quán nhận được bản chất đích thật của chúng...
(View: 28881)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 2, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(View: 29597)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 1, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(View: 25459)
Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Trọn bộ 2 tập), tác giả Thích Nữ Giới Hương, Nhà xuất bản Hồng Đức 2012
(View: 19688)
Chúng ta phải tạo ra cho mình một thứ tình thân ái mới mẻ hơn để giao tiếp với thiên nhiên. Trước đây chúng ta đã không làm tròn được bổn phận đó.
(View: 24445)
Đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đời sống văn hóatâm linh của người Úc... Thích Nguyên Tạng
(View: 17636)
Vào nhà của đức Như-Lai, mặc áo của đức Như-Lai, ngồi chỗ của Như-Lai... HT. Thích Trí Quang
(View: 16406)
Nguyên tác: "Buddha The Healer", Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka; Dr. Ananda Nimalasuria; Phạm Kim Khánh dịch
(View: 39413)
“Đường về Cực Lạc” là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Cũng chính là “Pháp môn Tịnh độ”...
(View: 20933)
"Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng" được phóng tác từ một câu chuyện lịch sử trong quyển "Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong"... Thích Như Điển
(View: 24426)
Sự phân tích về cái chết không phải là để trở nên sợ hãi mà là để biết trân quý kiếp sống này, trân quý kiếp người mà qua đó bạn có thể thực hành những pháp tu quan trọng.
(View: 40498)
Truyện kể về những bậc thánh siêu phàm trong Phật Giáo - Tác giả: Ngô Trọng Đức; Dịch giả: Từ Nhân
(View: 23958)
Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.
(View: 22691)
Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đờihạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa, được tạp chí Từ Bi Âm biên soạn...
(View: 14450)
Nếu như những tôn giáo khác chú trọng quyền năng của đấng Sáng thế, đòi hỏi sự tuân phục và niềm tin tuyệt đối, thì Phật giáo, từ ngàn xưa, luôn đẫm tinh thần dân chủ.
(View: 19172)
Bằng kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã học được phương pháp hữu hiệu nhất để vượt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc chặt chẽ và trao đổi giữa những người có niềm tin khác nhau...
(View: 36389)
Có thể nói nguyên nhân sâu xathen chốt nhất của sự biến mất truyền thống Tăng bảo trong Phật giáo Nhật Bản hiện tạibản thể giới luật của Tăng không được coi trọng.
(View: 18414)
Ngõ Thoát - tức Phương Trời Cao Rộng 3, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1996
(View: 16826)
Bụi Đường - tức Phương Trời Cao Rộng 2, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1995, tái bản năm 1996
(View: 22674)
Núi Xanh Mây Hồng - Truyện vừa của Vĩnh Hảo, Khởi viết tại Sài Gòn 1980, hoàn tất tại Long Thành 1982
(View: 34801)
Pháp hành thiền không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay cho những người trong thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại vào tất cả mọi thời đại và ở khắp mọi nơi.
(View: 39148)
Tăng bảo, nương vào phần tự giác của pháp làm cơ sở để kiến lập xã hội hòa bình, nhân gian Tịnh độ... Thích Đồng Bổn
(View: 18711)
Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp... Hoang Phong dịch
(View: 21032)
Ở trên khuôn viên của núi Mihintale hiện còn có một hang động và người ta cho rằng hang động ấy là nơi mà Tôn giả Mahinda đã ở lại đấy trong lần đầu tiên ngài đến Mihintale.
(View: 44853)
"Hộ-Niệm" đúng Chánh Pháp, hợp Lý Đạo, hợp Căn Cơ. Thành tựu bất khả tư nghì! ... Cư Sĩ Diệu Âm
(View: 34469)
Cốt Nhục Của Thiền là một tác phẩm ghi lại 101 câu chuyện về thiền ở Trung Hoa và Nhật Bản - Trần Trúc Lâm dịch
(View: 27124)
Tác phẩm này là công trình nghiên cứu mang tính khoa học, nhưng nó có thể giúp cho các nhà nghiên cứu về Phật giáo tìm hiểu thêm về lịch sử Phật giáo...
(View: 27784)
Nguyễn Du cho chúng ta thấy rằng Cụ không những là một người am hiểu sâu xa về Phật giáo mà còn là một hành giả tu tập Thiền tông qua Kinh Kim Cương... Đại Lãn
(View: 30998)
Đức Phật khi còn tại thế đã luôn luôn từ chối việc dùng giáo lý để thỏa mãn khao khát kiến thức con người... Nguyễn Điều
(View: 25120)
‘Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới’ được tuyển dịch từ những bài viết và pháp thoại của nhiều bậc Tôn túc và các học giả Phật Giáo nổi tiếng thế giới...
(View: 23402)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
(View: 24013)
Qua ký sự, tác giả giới thiệu những vùng đất tâm linh của Phật giáo đồng thời nói lên niềm cảm khái của mình trước các vùng đất thiêng liêng, và cảm xúc của ông về thế giới hiện đại.
(View: 52879)
Muốn thực sự tiếp xúc với thực tại, cho dù đó bất cứ là gì, chúng ta phải biết cách dừng lại trong kinh nghiệm của mình, lâu đủ để nó thấm sâu vào và lắng đọng xuống...
(View: 19041)
Lửa trong Cái Trí là một quyển sách của sự thâm nhập quan trọng được hướng dẫn bởi Krishnamurti, Ông Không dịch
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM