Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Con Đường Của Chúng Ta

Wednesday, August 1, 201200:00(View: 7063)
Con Đường Của Chúng Ta

Lê Kim Kha
CON ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TA
(Dành cho những Phật tử tại gia)
Nhà Xuất Bản Phương Đông 2012

Con Đường Của Chúng Ta

Ai Cũng Được Lên Thiên Đàng, Chỉ Cần “Làm Người Tốt!”
Làm Thế Nào Để Có Được Một Đời Sống Ấm No Về Vật Chất & An Lạc Về Tâm Linh?
Tài SảnChúng Ta Sẽ Mang Đi Sau Khi Từ Giã Trần Gian?

cho Mẹ, với Ba, anh, em đã khuất
Sabbadanam dhammadanam jinati
Món quà về Chân Lý là món quà cao quý nhất
Quyển sách này được in để ấn tống miễn phí và không được
sao in để bán, trừ một số ấn bản nếu có sự đồng ý của người viết.
Gia quyến Lê Kim Kha thành tâm ấn tống Liên hệ: 0903753550
“Nguyện cho công đức Pháp thí này được hồi hướng đến
những người thân quyến & tất cả chúng sinh”

 

Lời Đề Tặng

Quyển sách này được cố gắng viết để vừa tự học vừa tỏ lòng biết ơn đến những người thầy ở gần ở xa.
Kính tặng quyển sách này cho các thầy:
HT. Thích Thanh Từ
TT. Thích Thông Phương
,vì những hiểu biết học được theo sách vở, luận giảng và tấm gương tu hành của các thầy.

Kính tặng thầy Thích Trúc Thông Kim & các thầy từ Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt, như những người bạn tâm linh quý báu, đang hết lòng nhiệt thành gầy dựng khu Thiền Viện Trúc Lâm ở Tiền Giang để cho Phật tử ở Miền Tây về đó tu học.

Kính tặng các thầy Bảo Tú, Khế Định (Thiền viện Thường Chiếu), thầy Thái Phước (Thiền Viện Sùng Phúc) và thầy Thông Tịnh (Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt). Các thầy đã luôn khích lệ tôi trên bước đường học Phật và góp công làm Phật sự.

MỤC LỤC


Hồi Hướng Công Đức 3
Lời Đề Tặng 4
Lời Nói Đầu 5
Mục Lục 9
PHẦN I – HÃY LÀM NGƯỜI TỐT! 17
Chương I – Ai Cũng Được Lên Thiên Đàng 19
1. Thiên Đàng Hay Cõi Trời 20
2. Những Chú Giải 22
3. Nếu Chúng Ta Bị Tái Sinh Về Cõi Thấp Xấu 23
4. Nếu Chúng Ta Được Tái Sinh Về Cõi Trời 24
5. Niết-bàn Là Gì? 26
Chương II – Chỉ Cần Làm Người Tốt! 28
1. Lòng Rộng Lượng: “Bố Thí” 28
2. Sự Tuân Giữ Đạo Đức: “Giới Hạnh” 29
3. Tu Dưỡng Tâm: “Thiền Tập” 33
4. Chúng TaCần Phải Thờ Phụng Đức Phật? 36
5. Về Cơ Bản, Nghiệp Là Gì? 38
6. Làm Thế Nào Nếu Chúng Ta Đã Làm Điều Xấu Ác? 41
7. Chúng ta Có Thể Vượt Qua Hay Xóa Bỏ Nghiệp 44
Chương III – Đôi Điều Căn Bản Về Đạo Phật 47
1. Đức Phật 47
2. Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế) 49
3. Sự Thật 1: Khổ & Bất Toại Nguyện 49
4. Sự Thật 2: Nguyên Nhân Khổ & Bất Toại Nguyện 51
5. Sự Thật 3: Trừ Bỏ Khổ 52
6. Sự Thật 4: Cách Trừ Bỏ Khổ 53
7. Con Đường Tám Phần “Bát Chánh Đạo” 55
8. Ba Bản Chất Của Sự Sống: “Vô Thường, Khổ, Vô Ngã” 59
9. Tái Sinh 61
10. Kinh Điển Phật Giáo 64
11. Những Truyền Thống Phật Giáo 67
Chương IV – Thêm Nhiều Câu Hỏi & Trả Lời 72
1. Có Phải Nghiệp Giải Thích Tại Sao Có Quá Nhiều Khác Biệt Giữa Mọi Người Xung Quanh Ta? 73
2. Nếu Chúng Ta Không Thể Nhớ Gì Về Những Kiếp Sống Trong Quá Khứ 74
3. Nếu Có Tái Sinh, Tại Sao Con Người Không Nhớ Được Kiếp Quá Khứ Của Mình 75
4. Nếu Chúng Ta Không Thể Biết Gì Về Kiếp Sau 77
5. Có Bằng Chứng Khoa Học Nào Chứng Tỏ Có Sự Tái Sinh? 79
6. Phật GiáoMâu Thuẫn Hay Xung Đột Với Khoa Học Hiện Đại Hay Không? 80
7. Vì Sao Phật Giáo Không Có Niềm Tin Vào Đấng Sáng Tạo Tối Cao? 83
8. Phương Pháp “Thiền” Có Tạo Những Tâm Niệm Xấu Theo Như Một Số Người Bàn Tán Hay Không? 88
9. Phải Chăng Những Câu Chuyện Về Năng Lực Thần Thông Của Đức Phật Là Có Thật? 89
10. Những Người Đồng Tình Luyến Ái Có Phải Là Phật Tử Hay Không? 90
11. Hút Thuốc Lá Là Ngược Với Đạo Phật? 91
12. Phật Giáo Dạy Mọi Người Nên Luôn Hài Lòng Với Mọi Thứ Nhưng Nhiều Người Có Tham Vọng 92
13. Việc Ăn Chay Là Bắt Buộc Với Phật Tử? 94
14. Tại Sao Có Những Tu Sĩ Phật Giáo Ăn Thịt? 97
15. Tại Sao Lại Làm Thức Ăn Chay Giả Mặn? 99
16. Những Cõi Sống Khác Nhau Là Gì? 101
17. Những Danh Nhân Thế Giới Âu Mỹ Theo Đạo Phật, Khi Đạo Phật Đã Trở Nên Phổ Biến ở Những Nước Phương Tây 106
Chương V – Thực Hành Hàng Ngày 109
1. Nghi Thức Quy Y & Năm Giới Hạnh 109
2. Thiền Tập Hàng Ngày 112
3. Chia Sẻ Công Đức 115
4. Sự Chú Tâm (Chánh Niệm) 116
5. Học & Chia Sẻ Giáo Pháp 122
6. Sự Tử Tế 125
7. Về Vấn Đề “Tụng Kinh” Trong Phật Giáo 127
8. Lý Do Những Phật Tử Cần Tụng Kinh 131
9. Tính Chất Của Những Bài Kinh 133
10. Thái Độ Khi Đọc Tụng Kinh 140
11. Hướng Dẫn Kỹ Thuật “Thiền” Cơ Bản Dành Cho Phật Tử Tại Gia (được in trong PHẦN V ở cuối sách)
PHẦN II – ĐỂ CÓ MỘT ĐỜI SỐNG PHÚC LÀNH 143
Chương I – Một Đời Sống An Bình & Hạnh Phúc 150
1. Chuẩn Mực Đạo Đức 151
2. Gầy Dựng & Quản Lý Của Cải 156
3. Bảo Vệ Tài Sản & Của Cải 160
4. Bạn Thật & Bạn Giả 167
5. Bảo Vệ Những Mối Quan Hệ Tình Cảm Gia Đình, Bạn Bè & Xã Hội 173
6. Những Phẩm Chất Cần Có Để Thành Đạt 191
7. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 196
Chương II – Làm Thế Nào Để Tích Lũy Sự Giàu Có 197
1. Tích Lũy Sự Giàu Có về Vật Chất 198
2. Bốn Cách Để Tích Lũy Sự Giàu Có & Tiến Bộ về Vật Chất 198
3. Bốn Yếu Tố Dẫn Đến Sự Tiêu Tán Tài Sản & Sa Sút về Vật Chất 206
4. Bốn Yếu Tố Giúp Làm Ra Tài Sản & Tiến Bộ về Vật Chất 206
5. vTích Lũy Sự Giàu Có về Mặt Tâm Linh & Tinh Thần 208
6. Bốn Điều Để Bảo ĐảmAn Bình & Hạnh Phúc Trong Đời Sống Tương Lai 208
7. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 212
Chương III – Làm Thế Nào Để Tránh Sự Suy Đồi & Sa Sút 215
1. Sự Sa Sút về Vật Chất 215
2. Sự Suy Đồi về Đạo Đức 216
3. Sự Sa Sút về Tâm Linh 217
4. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 218
Chương IV – Để Có Một Đời Sống Phúc Lành 219
1. Nhóm Hạnh Phúc Căn Bản 223
2. Nhóm Hạnh Phúc Bổ Trợ 229
3. Nhóm Hạnh Phúc Cá Nhân 235
4. Nhóm Hạnh Phúc Cao Hơn 243
5. Nhóm Hạnh Phúc Tối Thượng 250
6. Sách & Tài Liệu Tham Khảo 274
7. Thay Lời Kết! 276
PHẦN III – Phụ Lục Những Chú Giải & Luận Giảng 281
1. Làm Thế Nào Ta Biết Điều Này Là Đúng Hay Sai? 283
2. Năm Điều Phúc Lành Khi Giữ Giới 287
3. Những Cảnh Giới Tái Sinh & Cõi Sống 288
4. Hiểu Về “Nghiệp” 290
5. Vấn Đề Địa Ngục 294
6. “Niết-Bàn” Là Gì? 297
7. “Bố Thí” Nghĩa Là Gì? 300
8. “Thiền” Là Gì? 303
9. Ý Nghĩa Việc Lễ Lạy & Cúng Dường Đức Phật 306
10. “Năm Uẩn” Cấu Tạo Nên Thân Thể 312
11. Thân Thể Của Chúng Ta 314
12. “Bát Chánh Đạo” Theo Cách Gọi Hiện Đại Bằng Động Từ Thực Hành 315
13. Tái Sinh 318
14. Phật Giáo Nguyên Thủy & Phật Giáo Đại Thừa 321
15. Những Nghiệp Quả Nếu Sống Không Giữ Giới 326
16. “Ta” Là Ai? 328
17. Đức Phật & Tăng Đoàn Đầu Tiên Có Ăn Thịt Không? 331
18. Công Nghệ Hiện Đại Nuôi Và Giết Mổ Gia Súc: Những Điều Ít Ai Ngờ 337
19. “Thiền Minh Sát” Là Gì? 345
20. Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức 348
21. Hơi Thở 353
22. Hạnh Phúc Là Khi Sống Trong Hiện Tại 355
23. Hãy Thôi Chờ Đợi! 356
24. Uống Rượu & Dùng Những Chất Độc Hại: Đáng Chê Trách & Đáng Tránh Bỏ 358
PHẦN IV – Phụ Lục Các “Kinh” Hướng Dẫn 363
1. Kinh “Lời Khuyên Dạy Sigala” (Sigàlovàda Sutta) 365
2. Kinh “Lời Khuyên Dạy Vyagghapajja” (Dighajanu Sutta) 387
3. Kinh “Nguyên Nhân Suy Đồi” (Parabhava Sutta) 396
4. Kinh “Điềm Lành” (Mangala Sutta) 401
5. Kinh “Lòng Từ” (Metta Sutta) 409
PHẦN V –Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thiền 413
1. Hướng Dẫn Kỹ Thuật “Thiền” Cơ Bản Dành Cho Phật Tử Tại Gia 413
2. Thiền Quán Chú Tâm Vào Hơi Thở Ra Vào 432
3. Thiền Quán Tâm Từ 441

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 17253)
Vượt qua một cây cầu dài và hơi bị rung lắc, bắc qua sông Falgu, chúng tôi đến khu vực được ngành du lịch Ấn Độ giới thiệu là làng Sujātā.
(View: 39004)
"Heartwood of the Bodhi tree" (Cốt lõi của cội Bồ-đề) - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
(View: 22109)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh - Pháp sư Tịnh Không - Thích Phước Sơn dịch
(View: 22179)
Những Truyện Cổ Việt Nam Mang Màu Sắc Phật Giáo - Lệ Như Thích Trung Hậu, Sưu tầm & giới thiệu
(View: 70148)
Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Ngài đản sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt chính của Bậc Đại Nhân...
(View: 39005)
Phước thiện thuộc về danh pháp (nāmadhamma) hay thuộc về thiện tâm, không phải vật chất, nên khó thấy, khó biết, chỉ có bậc có trí tuệ, có thần thông mới có thể biết người nào có phước thiện.
(View: 44298)
Thiền dạy cho ta KHÔNG BIẾT, để lắng lòng tỉnh thức trước mọi tình huống cám dỗcon người nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn, không thể nào vượt thoát sanh tử luân hồi...
(View: 44420)
Giáo pháp Thiền giống như một cánh cửa sổ. Trước nhất chúng ta mới nhìn vào chỉ thấy bề mặt phản ánh lờ mờ. Nhưng khi chúng ta tu hành thì khả năng nhìn thấy trở nên rõ ràng.
(View: 43152)
Khi buông hết tất cả, quý vị có thể tin tưởng vào Tự tánh của mình 100%. Lúc ấy tâm của quý vị trong sáng như hư không, như tấm gương trong suốt...
(View: 44714)
Không phải chúng ta hành thiền để được người khác mến phục, kính nể nhưng để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Chúng ta làm theo những lời dạy của Ðức Phật...
(View: 23228)
Ở đây lời khuyên của Đức Phật đưa ra cho chúng ta là hãy sống thiện, chuyên cần và hành động một cách hiểu biết nếu chúng ta muốn giải quyết những vấn đề của chúng ta.
(View: 39500)
Đức Phật dạy Bốn Thánh Đế này cho chúng ta để đắc chứng Niết-bàn, Thánh Đế Thứ Ba, chấm dứt hoàn toàn tái sanh và do đó cũng chấm dứt luôn Khổ.
(View: 21869)
Nhìn chiếc cổng tre hai cánh mở bám đầy rêu xanh, an nhiên giữa tuyết sương, năm tháng - bất chợt, người con nhớ đến một câu thơ của ai đó: Cửa sài hai cánh mở...
(View: 42728)
Trí tuệ Phật giáo là một khả năng, một phẩm tính của tâm thức, tượng trưng cho một sự hiểu biết, nhưng là một sự hiểu biết chuyên biệt, được định hướng rõ rệt...
(View: 35885)
Đạo Bụt có một nền tảng nhân bản vững chắc, giúp ta biết sống có trách nhiệm, có từ bi với chính mình và mọi loài chung quanh. Người Phật tử con của Bụt là người biết bảo vệ môi sinh.
(View: 46828)
Nếu muốn đạt được sự giải thoát, trước hết chúng ta phải quán xét thật cẩn thận những gì chung quanh ta, hầu quán nhận được bản chất đích thật của chúng...
(View: 30398)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 2, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(View: 31058)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 1, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
(View: 26374)
Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Trọn bộ 2 tập), tác giả Thích Nữ Giới Hương, Nhà xuất bản Hồng Đức 2012
(View: 20533)
Chúng ta phải tạo ra cho mình một thứ tình thân ái mới mẻ hơn để giao tiếp với thiên nhiên. Trước đây chúng ta đã không làm tròn được bổn phận đó.
(View: 25790)
Đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đời sống văn hóatâm linh của người Úc... Thích Nguyên Tạng
(View: 18635)
Vào nhà của đức Như-Lai, mặc áo của đức Như-Lai, ngồi chỗ của Như-Lai... HT. Thích Trí Quang
(View: 17273)
Nguyên tác: "Buddha The Healer", Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka; Dr. Ananda Nimalasuria; Phạm Kim Khánh dịch
(View: 41027)
“Đường về Cực Lạc” là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Cũng chính là “Pháp môn Tịnh độ”...
(View: 21884)
"Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng" được phóng tác từ một câu chuyện lịch sử trong quyển "Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong"... Thích Như Điển
(View: 26184)
Sự phân tích về cái chết không phải là để trở nên sợ hãi mà là để biết trân quý kiếp sống này, trân quý kiếp người mà qua đó bạn có thể thực hành những pháp tu quan trọng.
(View: 41600)
Truyện kể về những bậc thánh siêu phàm trong Phật Giáo - Tác giả: Ngô Trọng Đức; Dịch giả: Từ Nhân
(View: 25052)
Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.
(View: 23979)
Sự Tích Phật A-di-đà và Bảy vị Bồ-tát là một tác phẩm ngắn, giới thiệu về cuộc đờihạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa, được tạp chí Từ Bi Âm biên soạn...
(View: 15182)
Nếu như những tôn giáo khác chú trọng quyền năng của đấng Sáng thế, đòi hỏi sự tuân phục và niềm tin tuyệt đối, thì Phật giáo, từ ngàn xưa, luôn đẫm tinh thần dân chủ.
(View: 20137)
Bằng kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã học được phương pháp hữu hiệu nhất để vượt qua khủng hoảng là sự tiếp xúc chặt chẽ và trao đổi giữa những người có niềm tin khác nhau...
(View: 38117)
Có thể nói nguyên nhân sâu xathen chốt nhất của sự biến mất truyền thống Tăng bảo trong Phật giáo Nhật Bản hiện tạibản thể giới luật của Tăng không được coi trọng.
(View: 19227)
Ngõ Thoát - tức Phương Trời Cao Rộng 3, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1996
(View: 17908)
Bụi Đường - tức Phương Trời Cao Rộng 2, truyện dài của Vĩnh Hảo, Chiêu Hà xuất bản tại California, Hoa Kỳ năm 1995, tái bản năm 1996
(View: 23703)
Núi Xanh Mây Hồng - Truyện vừa của Vĩnh Hảo, Khởi viết tại Sài Gòn 1980, hoàn tất tại Long Thành 1982
(View: 36656)
Pháp hành thiền không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay cho những người trong thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại vào tất cả mọi thời đại và ở khắp mọi nơi.
(View: 40612)
Tăng bảo, nương vào phần tự giác của pháp làm cơ sở để kiến lập xã hội hòa bình, nhân gian Tịnh độ... Thích Đồng Bổn
(View: 19658)
Đây là một trong số ba-mươi bài kinh trong tập Trung A Hàm do Christian Maes tuyển chọn để dịch thẳng từ tiếng Pa-li sang tiếng Pháp... Hoang Phong dịch
(View: 21883)
Ở trên khuôn viên của núi Mihintale hiện còn có một hang động và người ta cho rằng hang động ấy là nơi mà Tôn giả Mahinda đã ở lại đấy trong lần đầu tiên ngài đến Mihintale.
(View: 46473)
"Hộ-Niệm" đúng Chánh Pháp, hợp Lý Đạo, hợp Căn Cơ. Thành tựu bất khả tư nghì! ... Cư Sĩ Diệu Âm
(View: 36224)
Cốt Nhục Của Thiền là một tác phẩm ghi lại 101 câu chuyện về thiền ở Trung Hoa và Nhật Bản - Trần Trúc Lâm dịch
(View: 28930)
Tác phẩm này là công trình nghiên cứu mang tính khoa học, nhưng nó có thể giúp cho các nhà nghiên cứu về Phật giáo tìm hiểu thêm về lịch sử Phật giáo...
(View: 29215)
Nguyễn Du cho chúng ta thấy rằng Cụ không những là một người am hiểu sâu xa về Phật giáo mà còn là một hành giả tu tập Thiền tông qua Kinh Kim Cương... Đại Lãn
(View: 32507)
Đức Phật khi còn tại thế đã luôn luôn từ chối việc dùng giáo lý để thỏa mãn khao khát kiến thức con người... Nguyễn Điều
(View: 26592)
‘Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới’ được tuyển dịch từ những bài viết và pháp thoại của nhiều bậc Tôn túc và các học giả Phật Giáo nổi tiếng thế giới...
(View: 33645)
Những lúc vô sự, người góp nhặt thường dạo chơi trong các vườn Thiền cổ kim đông tây. Tiêu biểu là các vườn Thiền Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
(View: 24252)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ IV được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
(View: 24984)
Qua ký sự, tác giả giới thiệu những vùng đất tâm linh của Phật giáo đồng thời nói lên niềm cảm khái của mình trước các vùng đất thiêng liêng, và cảm xúc của ông về thế giới hiện đại.
(View: 54830)
Muốn thực sự tiếp xúc với thực tại, cho dù đó bất cứ là gì, chúng ta phải biết cách dừng lại trong kinh nghiệm của mình, lâu đủ để nó thấm sâu vào và lắng đọng xuống...
(View: 20069)
Lửa trong Cái Trí là một quyển sách của sự thâm nhập quan trọng được hướng dẫn bởi Krishnamurti, Ông Không dịch
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant