Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

Saturday, May 25, 201300:00(View: 37388)
Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

nammuoinamnhinlai-01-bia2


Dẫn Nhập
Mục lục
 
■ Chương Một - TỘI TỔ TÔNG; Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
1- Ngô Đình Diệm trong Liên minh Mỹ - Vatican…………………………………….……… ….Nguyễn Mạnh Quang
2- Hồng y Francis Spellman và Chiến tranh Việt Nam ………………………………………….Trần Thị Vĩnh Tường
3- Khi nước Mỹ chọn Đồng minh …………………………………………………………………………Nguyên Diệu
4- Giáo hội trong cơn bảo bùng (Chương 3 - Thập giá và Lưỡi gươm) ……………………...........Trần Tam Tỉnh
5- Nghĩ về hai Dòng họ Thông gia Huế ………………………………………………………….Nguyễn Hạnh Hoài Vy
6- Bát cơm Bảo hộ của Ngô Đình Khôi…………………………………………………………..Vũ Ngự Chiêu sưu tầm
7- Thư Ngô Đình Thục gửi Đô đốc Jean Decoux, Toàn quyền Đông Dương…………………... …..Ngô Đình Thục
8- Jean Baptiste Ngô Đình Diệm - Thời kỳ chưa nắm quyền …………………………………………..…….Chính Đạo
 
■ Chương Hai – BẢY MỐI TỘI ĐẦU; Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng …
9- Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………………..…Trần Lâm
10- Sự Thiên vị Thiên Chúa giáo về Phương diện Pháp lý ………………………………………….…….Vũ Văn Mẫu
11- Danh từ “Công giáo”: Chữ và Nghĩa ………………………………………………………….…..Nguyễn Hy Thần
12- Trầm tư của một tên tội tử hình ………………………………………………………………………..Hồ Hữu Tường
13- Ông Diệm dung dưỡng gián điệp Việt Cộng nhưng lại triệt hạ lực lượng chống Cộng……….. Cao Thế Dung
14- Tuyên ngôn của 18 nhân vật thuộc nhóm “Tư do Tiến bộ gửi Tổng thống Diệm, ……..…“Nhóm Caravelle”
15- Đảng Cần Lao ………………………………………………………………………………..…………Lê Xuân Nhuận
16- Đảng Cần Lao và các Tổ chức ngoại vi ……………………………………………………………… Trần Văn Đôn
17- Vài Vụ Thủ Tiêu Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm ……………………………………………………..Virtualarchivis
18- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền và Thế quyền ………………………………...…………O.V.V
19- Chín Hầm, địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………Ngô Diệp
20- Những điều ít biết về Tử ngục Chín Hầm …………………………………………….……………..Nguyễn Phương
21- Trường hợp gia đình Phan Lạc Tuyên ………………………………………………………..Phan Lạc Giang Đông
22- Vợ của Sĩ quan vụ Binh biến 1960 bị An ninh Diệm xâm phạm tình dục, ………….……...Trần Ngọc Nhuận
23- Một điển hình tàn ác của nhà Ngô ………………………………………………………………………..Võ Văn Sáu
24- Dạy Sử dưới thời Diệm ……………………………………………………………………….……….Nguyễn Hiến Lê
25- Chuyện Thể thao thời Ngô Đình Diệm …………………………………………………………...…………Huyền Vũ
26- Báo chí thời Ngô Đình Diệm…………………………………………………………………………….……..Vũ Bằng
27- Tôi không chủ trường hợp tác với ông Diệm ………………………………………………...…….Phan Quang Đán
28- Giải tỏa Bí mật về Cái chết của Tướng Trịnh Minh Thế…………………………………...….….Tạp chí Góp Gió
29- Tại sao Ngô Đình Diệm không cho Tướng Lê Quang Vinh chết toàn thây………………….…….. Trịnh Bá Lộc
30- Những khẳng định chết người ……………………………………………………………………….……Phạm Tưởng
31- Ngô Đình Diệm và Dollar Mỹ ……………………………………………………………………..…...Virtualarchivis
32- Những nhân vật Việt Nam nhận tiền của CIA …………………………………………………...…….Bobby Ghosh
33- Chế độ Ngô Đình Diệm và Vấn đề Buôn bán Nha phiến…………………………………………Phạm Trọng Luật
34- Đại học Huế tranh đấu chống chế độ cũ (Phỏng vấn giáo sư Lê Tuyên, Bách Khoa),……….…Nguiễn Ngu Í
35- Gia đình Sử gia Tạ Chí Đại Trường và Chế độ Ngô Đình Diệm ………………………………Virtualarchivis
36- Nhớ về Nhất Linh ……………………………………………………………………………….….Nguyễn Hữu Phiếm
37- Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh,45 năm trướ………………………………..……….., Khúc Hà Linh
38- Tưởng niệm Nhất Linh 7.7.1963 – 7.7.2008……………………………………………………Nguyễn Tường Tâm
39- Bài văn Truy điệu Văn hào Nhất Linh ……………………………………………………….…..Vũ Hoàng Chương
40- Tổng thống Diệm và Quân đội Mỹ …………………………………………….Ngô Đắc Triết và Lý Đương Nhiên
41- Từ Đồng minh với Mỹ đến Thỏa hiệp với Cộng ………………………………………………Hoành Linh Đỗ Mậu
42- Ngô Đình Diệm muốn dâng miền Nam Việt Nam cho Cọng sản ……………………………… Lê Chân Nhân
■ Chương Ba - BÁNH XE LỊCH SỬ: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa
43- Nam Việt Namtồn tại được không ? (Is South Vietnam viable?)……………….…...Nguyễn Thái
44- Nhận xét về Hiến pháp Đệ Nhất Cọng Hòa ………………………………………………...……Nguyễn Văn Bông
45- Ngày tàn của nền Độc tài Công giáo (Vietnam - Why Did We Go?)………….…... Avro Manhattan
46- Cuộc Cách mạng 1-11-1963 …………………………………………………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
47- Cuộc Cách mạng ngày 1-11-1963 (Nguyệt san Minh Tân 25-11-1963)…………... Hội Khổng học Việt Nam
48- Cuộc đảo chánh 1-11-1963 và cái chết của ông Diệm ……………………………………………..Lê Mạnh Hùng
49- Hai yếu tố “Công giáo” và “Mỹ” trong biến cố 1-11-1963 …………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
50- Khúc quanh Lịch sử ………………………………………………………………………………….……Nguiễn Ngu Í
51- Thăng trầm của “Rồng Phu nhân” Trần Lệ Xuân …………………………………………….………..Peter Brush
52- Bà Nhu và Luân hồi quả báo …………………………………………………………………………………….KHHB
53- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Nhiều tham vọng nhiều cay đắng …………………………...…… Văn Thư
54- Vài nét về Cụ Diệm ………………………………………………………………………….……….Trần Chung Ngọc
55- Cách mạng rồi lại Cách mạng ……………………………………………………….…………Nhật báo Chính Luận
56- Trích đoạn Hồi ký lần ra Huế …………………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
57- Nhân sĩ và Hội đồng Nhân sĩ ………………………………………..……Nguyễn Hữu Ngư / Nguyễn Văn Trung
■ Chương Bốn - MA GIỮA BAN NGÀY: Những ngụy biện và tráo trở lịch sử của tàn dư chế đô Diệm
58- Bề trái chiếc Mề đay ………………………………………………………………………………….…………Phan Ký
59- Trả lại sự thật cho lịch sữ ………………………………………………………………………….……..Vtruong2602
60- Phát biểu vềBiến động Miền TrungHuế ơi ! Oan nghiệt”…………..... Định Nguyên/Bảo Quốc Kiếm
61- Phá hoại Tăng bảo: Thủ đoạn cũ của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới …………………..………Minh Thạnh
62- Gian xảo trong khi dịch để xuyên tạc tịch sử ………………………………………...….……Lê Xuân Nhuận
63- Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử, Đại úy James Scott…………………………………..Trần Lâm
64- Minh Xác:Làm Sáng TỏhayXuyên tạc, bịa đặt ? ’ ……………………..……Chính Đạo Vũ Ngự Chiêu
65- Ví dụ về Xuyên tạc Lịch sử đề “rửa mặt”cho Ngô Đình Diệm ………………………..…….. Lê Xuân Nhuận
66- Bàn về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên tri” ………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
67- Niềm tinTâm thần ………………………………………………………………………..………..Nguyên Diệu
68- Nhận xét về bài viết “Cần thẩm định lại của Tôn Thất Thiện ……………………….…… Nguyễn Mạnh Quang
69- Lại là Thầy Thích Không Tánh ………………………………………………………………….…..Nguyễn Trí Cảm
70- Lại Dụ số 10 ……………………………………………………………………………………………..Trần Gia Phụng
71- Sự thật về Chế độ Diệm: Những xuyên tạc của KV Phúc và Nguyễn Văn Lục …………...… Lý Nguyên Diệu
72- Ai là người đề tựa sách “NĐD và Bang giao Mỹ-Việt” của Phạm Văn Lưu ………..… Nguyễn Phan Hoàng
73- Chuột chạy cùng sào ………………………………………………………………………………..…Nguyễn Trí Cảm
74- Cuộc Chiến … dấu Sự thật ……………………………………………………………….………………..Lloyd Phạm
75- Chung quanh loạt bài “Những Xuyên tạcNgộ nhận về Phật giáo Việt Nam” ……………...….…Lê Quân
■ Chương Năm – KIM CƯƠNG BẤT HOẠI: Hoa sen trong biển lửa
76- Đàn áp Tôn giáo và các cuộc Tự Thiêu (Vietnam – Why Did We Go?, Chương 14). …….… Avro Manhattan
77- Tại sao có cuộc tranh đấu của Phật Giáo? ……………………………………………………...……Vũ Ngự Chiêu
78- Kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Diệm ………………………………………………………………………….Vũ Tài Lục
79- Cuộc vận động chống đàn áp Phật giáo năm 1963 …………………………………………….……..Nguyễn Lang
80- Lễ Phật Đản 8/5/1963 tại Huế ……………………………………………………………………………..Erich Wulff
81- Mùa Phật đản đẫm máu ……………………………………………………………………………….……..Chính Đạo
82- Mục tiêu Công bằng Xã hội nhìn từ Phong trào Phật giáo 1963,……………………………...……. Lê Cung
83- Phù Đổng 63 ………………………………………………………………………………….…Hoàng Nguyên Nhuận
84- Sen đồng và Nắng Hạ 63 ……………………………………………………………………………. Trần Kiêm Đoàn
85- Tường trình tại Liên Hiệp Quốc (9/1963)……………………………………………..………..Erich Wulff
86- Giới thiệu sách”Sáu tháng Pháp nạn 1963”của Minh Không Vũ Văn Mẫu,……………..…… Minh Nguyện
87- Quách Thị Trang - Vì sao sang ……………………………………………………………….Hàn Phương Quốc Vũ
88- Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn …………………………………………………………………… Lương Hữu Định
89- Sinh viên và Học sinh đứng dậy …………………………………………………………..……………..Nguyễn Lang
90- Thăm đài Thánh Tử Đạo bên bờ sông Hương ……………………………………………...………..Quang Thái
91- Viết về Cố Hòa thượng Mãn Giác và anh Hoàng Văn Giàu …………………………...………Cao Hữu Điền
92- Phật đản 1964 trong Ký ức người dân Sài Gòn …………………………………………………….……Nguyên Ly
93- Những ngày tháng không quên…………………………………………………………………………..Thái Kim Lan
94- Cuốn sách bị bỏ quên của Nhà báo Thanh Thương Hoàng: Phật giáo đấu tranh …………..... Đào Văn Bình
95- Nhìn lại cuộc Tranh đấu Phật giáo 1963 ……………………………………………………...….Trần Chung Ngọc
96- Bàn thêm về “Phong trào Phật giáo 1963” trong giáo trình Lịch sử Việt Nam Hiện đại ………….. Lê Cung
97- Vài điều căn bản về Phong trào Phật giáo …………………………………………………………Cao Huy Thuần
 
■ Chương Sáu - LỬA TỪ BI: Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
98- Lời Dặn Dò ngày 10 tháng 6 năm 1963 của Hòa Thượng Thích Quảng Đức,……………. lichsuvietnam.info
99- Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức ………………………………………………Phạm Quý Vinh
100- Từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………………………………………Nguyễn Quốc Tuấn
101- Dư luậnCảm phục của Thế giới ……………………………………………………Minh Không Vũ Văn Mẫu
102- Sức mạnh Bất bạo động nhìn từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………..… Lê Cung
 
■ Chương Bảy - GỬI LẠI NGHÌN SAU: Suy nghiệm về một số bài học lịch sử
103- Bất đắc dĩ khơi đống tro tàn ………………………………………………………………….……Lê Nguyên Long
104- Xin đừng tiếp tục lừa dối lịch sử nữa ………………………………………………….. Quang Phục Võ Văn Sáu
105- Sáng mai chim hót ……………………………………………………………….……………………….…Quán Như
106- Chế độ NĐD, chế độ Ngược lòng dân và Phản thời đại ………………………………………..…. Nguyễn Kha
107- Giai đoạn khởi thủy sự Sụp đổ Đệ nhất Cọng hòa …………………………………………… Trần Văn Thưởng
108- Ngô Đình Diệm, Bảy nguyên nhân Thất bại ………………………………………………………………..Bùi Kha
109- CIA và Việt Nam Cọng Hòa ……………………………………………..Thomas Ahern, Jr / Nguyễn Kỳ Phong
110- Toàn trị và Ngoại thuộc …………………………………………………………….………….……Cao Huy Thuần
111- Ngô đình Diệm, Một số đánh giá …………………………………………………..Sưu tầm của Lê Xuận Nhuận
112- Tên “Ngô Đình Diệm” trong danh sách 100 kẻ Bạo ngược trong Lịch sử nhân loại,…… Nigel Cawthorne
113- Cảm nghĩ về sự Cáo chung của một Chế độ Độc tài …………………………………………...…Tiểu Dân
114- Tháng Mười Một, chợt nhớ đến vài bài thơ thời Diệm ……………………………….………… Phùng Quân
115- Quy luật của Tháng Tám định mệnh ………………………………………………..……………...Nguyên Diệu

■ Chương Tám – 100 CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ : Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Võ Văn ÁI ● Tăng Xuân AN ● Trần Văn ÂN ● Nguyễn Tường BÁCH ● Nguyễn Văn BÌNH ● Phạm Văn BÌNH ● Phan Bá CẦM ● Thích Tâm CHÂU ● Hoàng Văn CHÍ ● Từ CHUNG ● Phạm Hữu CHƯƠNG ● Trần Văn CHƯƠNG ● Vũ Hoàng CHƯƠNG ● NCD ● Nguyễn Đôn DƯ ● Bảo ĐẠI ● Phan Quang ĐÁN ● Kiêm ĐẠT ● Tôn Thất ĐÍNH ● Trần Văn ĐÔN ● Vương Văn ĐÔNG ● Thường ĐỨC ● Bùi Ngọc ĐƯỜNG ● Thích Hộ GIÁC ● Trường GIANG ● Võ Văn HẢI ● Huỳnh Phú HẢI ● Thích Nhất HẠNH ● Trần Sĩ HUÂN ● Minh HUY ● Nguyễn Ngọc HUY ● Trần Văn HƯƠNG ● Nguiễn Ngu Í ● Trần Văn KHIÊM ● Lê Bá KÔNG ● Võ Ngọc KHUÊ ● Nguyễn Cao KỲ ● Lưu Kỳ LINH ● Chu Bằng LĨNH ● Thành Nam Nguyễn LONG ● Đồ Hoa LƯ ● Trần Phổ MINH ● Đào Mộng NAM ● Phan Nhật NAM ● Trần Bình NAM ● Vũ Thế NGỌC ● Lý Đại NGUYÊN ● Trần Nhã NGUYÊN ● Hạo Nhiên Trần Thế NGỮ ● Nguyễn Khắc NGỮ ● Nguyễn NHO ● Lê Quang OÁNH ● Nguyễn Hữu PHIẾM ● Lê PHỔ ● Quang PHỤC ● Thiên Nhất PHƯƠNG ● Trần Kim QUAN ● Lê QUÂN ● Phạm Nam SÁCH ● SÁNG Dội Miền Nam (tuần báo) ● Doãn Quốc SĨ ● Ngô Quốc SĨ ● Lê Văn SIÊU ● Trương Bảo SƠN ● Lê TÁ ● Trương Như TẢNG ● Phạm Công TẮC ● Trần Công TÂMTừ TÂM ● Nguyễn TÂN ● Quách TẤN ● Nguyễn THÁI ● Lê Văn THÁI ● Vũ Văn THÁI ● Đoàn THÊM ● Nguyễn Chánh THI ● Nghiêm Xuân THIỆN ● Nhật THỊNH ● Huỳnh Sanh THÔNG ● Cụ Bà Đức THỤ ● Nguyễn Đình THUẦN ● Nhật TIẾN ● Hoàng Đồng TIẾU ● TIỂU Ban Nghiên Cứu Đồng Minh (Tạp Chí Cứu Nước) ● Nguyễn Hữu TRÍ ● Nguyễn Thế TRUYỀN ● Lê Minh TRỰC ● Tôn Thất TUỆ ● TỰ Do ( Nhật Báo) ● Dương Tấn TƯƠI ● Trần TƯƠNG ● Lê Văn TỴ ● Bảo VÂNVIỆT Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ● Lý Khôi VIỆT ● Nguyễn Thành VINH ● Nguyễn VỸ ● Vân XƯA ● Phan XỨNG ● Huỳnh Minh Ý

Reader's Comment
Friday, April 10, 202008:29
Guest
Xin download cuốn sách nay!
Monday, February 18, 201902:43
Guest
Cho tôi xin download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013 (tập 1+2+3). Xin chân thành cám ơn
Tuesday, November 20, 201801:37
Guest
Xin tải về
Sunday, April 29, 201800:01
Guest
cho tôi download quyển sách này
Sunday, October 22, 201718:02
Guest
Cho tôi được tải về cuốn "Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013"
Tuesday, October 17, 201702:15
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Sunday, October 1, 201708:51
Guest
Cho tôi được download quyễn sách : 50 NĂM NHÌN LẠI
Friday, December 16, 201617:18
Guest
XIn được download
Thursday, October 20, 201615:51
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Tuesday, May 31, 201603:43
Guest
cho tôi download quyển sách này
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 209)
Một buổi sáng mùa thu năm 1976, tụng xong phẩm Dược Vương bổn sự của kinh Pháp Hoa, bước xuống tầng cấp chánh điện chùa Già Lam thì tôi gặp thầy tôi, Hòa thượng Trí Thủ, chống chiếc ba toong đứng tựa người vào thành lan can của sàn nhà hóng mát thấp lè tè nối liền với bàn chờ của tầng cấp dẫn lên điện Phật.
(View: 279)
Ôn Già Lam, chỉ ba tiếng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng bao lớp tăng sinh của các Phật học viện: Báo Quốc – Huế, Phổ Đà – Đà Nẵng, Hải Đức – Nha Trang, Già Lam – Sài Gòn. Ba tiếng nói ấy như trái tim của Mẹ ấp ủ đàn con qua suốt quãng đời dãi dầu mưa nắng.
(View: 208)
Hòa Thượng Thích Trí Thủ là vị Thầy của nhiều thế hệ học tăng của các Phật học viện Báo Quốc Huế, Phổ Đà – Đà Nẵng, Hải Đức – Nha Trang, Quảng Hương Già Lam – Sài Gòn.
(View: 644)
Có phải bạn rất đỗi ngạc nhiên về tiêu đề của bài viết này? Có thể bạn nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này, bởi vì lịch sử về cuộc đời của đức Phật xưa nay không hề thấy nói đến chuyện đức Phật đi tới Châu Âu và Châu Phi. Bạn nghĩ không sai.
(View: 1118)
Khi sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này mỗi người đều mang trong mình một huyết thống mà tổ tiên bao đời đã hun đúc, giữ gìntruyền thừa qua nhiều thế hệ.
(View: 10350)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 4585)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 26270)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 1655)
Viết về lịch sử là một việc làm quan trọng, vì nếu khôngquá khứ thì sẽ không có hiện tại, mà hiện tại không có thì chắc rằng vị lai cũng sẽ không.
(View: 13356)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 9170)
Chúng tôi cho phổ biến bài báo này, không ngoài mục đích chỉ muốn cung cấp thêm một sử liệu hiếm quý về một Thích Trí Quang...
(View: 10823)
Bài Thuyết Trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần Thứ 10 tại Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Canada ngày 07 – 09 tháng 10, 2016
(View: 15214)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 16361)
Năm mươi năm qua, Cố HT Thích Thiên Ân, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, và nhiều tăng, ni và cư sĩ Phật Giáo Việt Nam khác đã nỗ lực không ngừng đem Phật Pháp đến với người Mỹ bản xứ...
(View: 13316)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 9114)
Bài này được trích dịch từ tài liệu có tên “Những Giới Hạn Trong Các Vùng Biển” (Limits In The Seas) mang số 143 với tựa đề “Trung Quốc: Tuyên Bố Chủ Quyền Biển Trong Biển Nam Trung Hoa
(View: 15047)
Mùa Thu năm 334 trước Tây Lịch (TTL), vua A-Lịch-Sơn Đại-Đế (Alexander the Great) của nước Hy-Lạp bắt đầu cuộc chinh phạt Đông tiến. Nhà vua thấy nhà hiền triết Aristotle...
(View: 16472)
Vào đầu thế kỷ XV, ngụy tạo danh nghĩa diệt Hồ phù Trần, nhà Minh sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh đem quân đánh chiếm nước ta.
(View: 29391)
Tăng đoàn bắt đầu hoạt động rộng rãi và có ảnh hưởng kể từ khi Phật niết bàn... Thích Nữ Trí Nguyệt dịch
(View: 20370)
Phật Giáo còn được phân chia thành hai nhánh khác nhau là Tiểu Thừa (Hinayana) và Đại Thừa (Mahayana)... Nguyên tác: Ajahn Chan; Hoang Phong chuyển dịch
(View: 45567)
Có thể nói, không có một Tôn giáo nào, một hệ tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như là đạo Phật... HT Thích Minh Châu
(View: 9843)
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử - HT Thích Nhất Hạnh
(View: 9602)
Tập sách “Hồ Sơ Mật 1963 - Từ các nguồn Tài liệu của Chính phủ Mỹ”... Nhóm Thiện Pháp thực hiện, Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức Publications 2013
(View: 11313)
CUỐN TỰ ĐIỂN HÁN - VIỆT THẾ KỶ 19; Việt Nam thời xưa có các sách khải mông hay tự biểu được dùng để dạy chữ Hán cho trẻ đồng ấu... Nguyễn Đình Hòa - Trần Trọng Dương dịch
(View: 19621)
Phật giáo Huế là cái nôi của sự giữ gìn truyền thống thống nhất Phật giáo trong cả nước... Thích Hải Ấn
(View: 9930)
Đức Phật đến trong cuộc đời là một con người bằng xương bằng thịt, vui những nỗi vui của trần gian, đau những nỗi đau của con người. Để từ đó Ngài vươn lên và vực dậy giấc trường mộng Nam Kha... HT Thích Nhật Quang
(View: 11142)
Lược Sử Phật GiáoHồi Giáo Tại Afghanistan - Nguyên tác: Alexander Berzin, Người dịch: Thích nữ Tịnh Quang
(View: 29878)
Sự khai triển của Phật giáo Đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(View: 15227)
Phật giáo được truyền đến Sri Lanka từ thế kỷ thứ III trước Tây lịch. Và phần lớn thời gian trong suốt hơn 2.000 năm, Phật giáo được xem quốc giáo tại đảo quốc này... Thích Nguyên Lộc
(View: 30402)
Tập truyện này không nhắm dẫn chúng ta đi vào chỗ huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy đất trời cao rộng vô cùng.
(View: 12741)
Cuốn sách Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản vào năm 1964... Nam Thanh
(View: 22971)
Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc (Từ thế kỷ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X) - Tác giả Viên Trí
(View: 14318)
50 năm qua Phật Giáo chịu nhiều thăng trầm vinh nhục, nhưng không phải vậy mà 50 năm tới Phật Giáo có thể được an cư lạc nghiệp để hoằng pháp độ sinh...
(View: 23173)
Năm 623 trước Dương lịch, vào ngày trăng tròn tháng năm, tức ngày rằm tháng tư Âm lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lumbini) xứ Ấn Độ...
(View: 16782)
Quyển 50 Năm Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam do HT Thích Thiện Hoa biên soạn là một tài liệu lịch sử hữu ích.
(View: 21676)
Phật Giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của nó luôn luôn gắn liền với dòng sinh mệnh của dân tộc... Trần Tri Khách
(View: 28883)
Sự khai triển của Phật giáo đại thừa kết hợp với các dân tộc có nền văn hóa khác nhau đưa đến sự xuất hiện nhiều trình độ hiểu biết Phật giáo rất đặc sắc.
(View: 31385)
Tịnh độ giáo là một tông phái thuộc Phật giáo Đại thừa, tín ngưỡng về sự hiện hữu của chư Phật và tịnh độ của các Ngài; hiện tại nương nhờ lòng từ bi nhiếp thụ của Phật-đà...
(View: 25884)
Chùa Linh Mụ đẹp quá, nên thơ quá. Nói vậy cũng chưa đủ. Nó tịnh định, cổ kính, an nhiên, trầm mặc. Nói vậy cũng chưa đủ.
(View: 68724)
Đức Bồ Tát Thái tử Siddhattha kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Khi Ngài đản sinh ra đời có đầy đủ 32 tướng tốt chính của Bậc Đại Nhân...
(View: 24815)
Đây là cuốn sách đầu tiên ghi lại lịch sử Phật Giáo ở Úc Châu và ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đời sống văn hóatâm linh của người Úc... Thích Nguyên Tạng
(View: 39530)
Tăng bảo, nương vào phần tự giác của pháp làm cơ sở để kiến lập xã hội hòa bình, nhân gian Tịnh độ... Thích Đồng Bổn
(View: 27561)
Tác phẩm này là công trình nghiên cứu mang tính khoa học, nhưng nó có thể giúp cho các nhà nghiên cứu về Phật giáo tìm hiểu thêm về lịch sử Phật giáo...
(View: 40320)
Đức Phật là người đầu tiên xướng lên thuyết Nhân bản, lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết mọi vấn đề bế tắc của thời đại. Cuộc đời Ngài là cả một bài thánh ca trác tuyệt...
(View: 23532)
Tinh thần Bồ tát giới, không những được đề cao ở các kinh điển Bắc Phạn mà ngay ở trong kinh điển Nam Phạn hay Pàli cũng hàm chứa tinh thần này.
(View: 22538)
Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật.
(View: 32864)
Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt, vì sức làm việc phi thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, hi sinh suốt đời cho văn hóa...
(View: 23829)
Ðức Thế Tôn muốn cho thầy vun trồng thêm niềm tin nên Ngài mới dạy thêm rằng: Này Upakàjivaka, những người hết phiền não trong thế gian này là người thắng hóa trong mọi nơi.
(View: 33284)
Đây là phần thứ 2 trong 3 phần chính của cuốn Zen no Rekishi (Lịch Sử Thiền) do giáo sư Ibuki Atsushi soạn, xuất bản lần đầu tiên năm 2001 tại Tôkyô.
(View: 27234)
Trong tiếng Phạn (Sanskrit), từ "Thiền" có ngữ nguyên là dhyâna. Người Trung Hoa đã dịch theo âm thành "Thiền na". Ý nghĩa "trầm tư mặc tưởng" của nó từ xưa trong sách vở Phật giáo lại được biểu âm bằng hai chữ yoga (du già).
(View: 31633)
Cho đến nay Phật giáo đã tồn tại hơn 2.500 năm, và trong suốt thời kỳ này, Phật giáo đã trải qua những thay đổi sâu xa và cơ bản. Để thuận tiện trong việc xem xét, lịch sử Phật giáo có thể được tạm chia thành bốn thời kỳ.
(View: 25278)
Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô lượng mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giài thoát.
(View: 14513)
Nhìn thấy rõ tướng vô thường và khổ đau đang bủa xuống quanh cuộc sống, đêm rằm tháng hai âm lịch, Thái tử lên ngựa Kiền-trắc (Kanthaka) cùng với người hầu cận...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM