Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15

Friday, January 1, 201610:41(View: 10998)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15
letterhead-khoatu-2015
logo-khoatu-2015
khoa-tu-hoc-phat-phap-uc-chau-ky-15-tai-sydney
1. Ban Điều Hành Khóa Tu Học
2. Danh Sách CTĐ Tăng Ni
3. Danh Sách lớp học Người Lớn
4. Danh Sách Lớp Thiếu Nhi A
5. Danh Sách Lớp Thiếu Nhi B
6. Lịch giảng Pháp Khóa Tu Học

Hình ảnh Lễ Khai Mạc:
Ngày 1:
Ngày 2:
Ngày 3:
Ngày 4:Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 32687)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26579)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28589)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33748)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 59543)
Source: nghethuatphatgiao.com
(View: 42302)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 88493)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33593)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM