Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lễ Húy Nhật HT Thích Trí Thủ 2016

Saturday, April 9, 201618:29(View: 8056)
Lễ Húy Nhật HT Thích Trí Thủ 2016
Lễ Húy Nhật HT Thích Trí Thủ

Tại Niệm Phật Đường Fremont ngày 9/4/2016

Do Chư Tôn Đức và Quý Cư sĩ Thân Hữu Già Lam tổ chức

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 32675)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26570)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28583)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33733)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 59522)
Source: nghethuatphatgiao.com
(View: 42290)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 88479)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33575)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM