Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Ngày 16/6

Saturday, June 17, 201709:34(View: 2022)
Ngày 16/6
Khóa An cư kiết hạ năm 2017
Tại Niệm Phật đường Fremont, California, Hoa Kỳ
Ngày 16 tháng 6 năm 2017

 

Thuyết giảng cho chư Tăng, Ni:

         TT. Thích Đồng Trí giảng: “Về nhà”

Chư Tăng, Ni thảo luận: “An bần thủ đạo duy tuệ thị nghiệp”

         Chủ tọa:        TT. Sakya Minh Quang

         Thuyết trình: ĐĐ. Thích Huệ Cảnh

                            ĐĐ. Thích Quảng Hiếu

                            ĐĐ. Thích Quảng Văn

                            ĐĐ. Thích Tuệ Phát

Thuyết giảng cho Phật tử:

         HT. Thích Kim Đài giảng: “Tâm Bồ Đề”

         SC. Thích Nữ Huệ Thảo giảng: “Từ bi trong đời sống”

 

Ảnh: Võ Văn Tường

 Thuyết Giảng Cho Chư Tăng - Ni

 Thuyết Giảng Cho Phật Tử


Quá Đường Kinh Hành Niệm Phật


Tụng Kinh 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 25283)
Truyện tranh: Phú Lâu Na
(View: 31985)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26105)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28021)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33037)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 41674)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 87594)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33144)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều