Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà 15/12/2019

Monday, December 16, 201910:30(View: 3578)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà 15/12/2019
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà
San Diego, California ngày 15/12/2019
Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu
Video: SC Thích Nữ Hạnh TừSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 31973)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26100)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28013)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33026)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 58630)
Source: nghethuatphatgiao.com
(View: 41662)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 87575)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33114)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều