Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh, Pháp Quốc 1979

Monday, October 5, 202019:28(View: 3285)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh, Pháp Quốc 1979
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc
vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979 và lá thư mời Phật Tử của cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm gửi ngày 1.3.1979.
ChuaKhanhAnh-LeDatDaHT Minh Tam & HT Nhu Dien 1HT Minh Tam & HT Nhu Dien 2HT Minh Tam & HT Nhu Dien 3HT Minh Tam & HT Nhu Dien 4HT Minh Tam & HT Nhu Dien 5HT Minh Tam & HT Nhu Dien 6HT Minh Tam & HT Nhu Dien 7HT Minh Tam & HT Nhu Dien 8HT Minh Tam & HT Nhu Dien 9
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 31985)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26105)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28021)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33037)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 58673)
Source: nghethuatphatgiao.com
(View: 41674)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 87594)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33144)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều