Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức

Tuesday, May 17, 201100:00(View: 37324)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức


Reader's Comment
Sunday, February 9, 202002:25
Guest
THAM CẦU
...rằng tôi đánh mất cái Tâm
Loay-hoay lẫn-quẫn nhớ gần quên xa
Nhớ những chuyện trăm năm qua
Quên bao tiền-kiếp trong ta hiện-tiền
Bởi quên. Đối mặt nghịch-duyên
Sân-Si Lục-Tặc triền-miên Nghiệp trần
Lạy Trời xin được ban ân
Cho con ra khỏi Quả Nhân Luân-Hồi
Để Tôi tận tuyệt mất Tôi
„Diệt Vô Lão Tử Tận“ * lời Tâm-Kinh.
(* Bát Nhã Ba La Mật Đa )
Rằm Thượng-Ngươn Canh Tý – Tháng Hai 2020
Tuesday, December 10, 201912:59
Guest
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đạ Bi Quán Thế Âm Bồ tát. Nam mô Chư Phật mười Phương ba tận hư không khắp pháp giới xin cho con thành kính đảnh lễ và xin thỉnh tiềng đại hồng chung nghe để tâm được an lạc.Con xin chân thành cảm ơn và xin phép tu viên cho cn được tải tiêng Đại Hồng Chung !!!
Monday, October 1, 201820:57
Guest
A Di Đà Phật. Cho con xin tải tiến chuong Đại Hồng Chung. Cảm ơn.
Monday, November 27, 201714:56
Guest
Nam mô a di đà phật.
Con xin qúy thầy Tu viện Quảng Đức cho phép con xin thỉnh âm thanh Đại hồng chung, hàng ngày con nghe âm thanh huyền diệu tâm con được an lạc.
Nam mô a di đà phật.
Sunday, August 27, 201701:44
Guest
Con xin duoc tai tieng chuong Dai Hong .
Sunday, April 10, 201616:10
Guest
Con xin ₫uoc tai tieng chuong ve ₫e ₫uoc nghe a.da,con xin nha chua hoan hy cho con.
Monday, October 13, 201415:45
Guest
Mệt-nhoài khi lao-lực
Ngồi nghỉ tưởng Hồng Chung
Hồng Chung mang an-trú
Bao lụy-phiền nhân-gian

Một ngày tận lao-tâm
Đêm nằm vọng Hồng Chung
Hồng Chung từ thơ dại
Triêu ân-niệm không cùng

Lạy Trời đừng mất tiếng chuông
trong con từ thuở lạc đường đến đây
trăm năm cợt-nhả chốn nầy
Giựt mình dụi mắt mới hay bụi trần
Friday, September 5, 201420:43
Guest
Nam-Mô A-Di-Đà-Phật. Chân thành cám-tạ sự trợ-giúp của Quý Thầy Tu-Viện Quảng-Đức cho việc tĩnh tâm của chúng con qua Hồi Đại Hồng Chung của Tu-Viện. Rất ước mong Tu-Viện cho hồi chuông dược dài hơn so với thời-lượng hiện nay. Được nghe Đại Hồng Chung càng nhiêu, càng lâu thì sẽ giúp chúng con không bị loạn tâm & thất niệm. Nam-Mô A-Di-Đà-Phật.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27407)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21082)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25407)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16306)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13985)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14163)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18578)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16979)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20216)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75462)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18989)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17986)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20452)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35619)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80004)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29714)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20693)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33771)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23535)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29288)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26998)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31436)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27008)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109805)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20677)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59784)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26444)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94892)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31623)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32748)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28260)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30905)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100788)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29158)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33133)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47649)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27144)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều