Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Con Thuyền Đại Đạo

Monday, May 30, 201100:00(View: 30802)
Con Thuyền Đại Đạo
Reader's Comment
Sunday, November 5, 201713:35
Guest
Rất thích giọng tụng của thầy. Con cảm ơn thầy! A di đà Phật
Sunday, April 19, 201513:07
Guest
Nghe kinh thay long thanh than
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27865)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27408)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21084)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25408)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16311)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13991)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14164)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18579)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16980)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20217)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75476)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18992)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17988)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20453)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35621)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80014)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29721)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20697)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33772)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23537)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29294)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27006)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31445)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27012)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109810)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20681)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59789)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26447)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94898)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31624)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32752)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28262)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30912)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100791)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29161)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33135)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47652)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27147)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều