Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Lăng Nghiêm

Tuesday, November 29, 201100:00(View: 30188)
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011

Reader's Comment
Thursday, September 4, 201412:50
Guest
na mo a di da phat, thay tung hay con nge con da thuc ca dem con nge di nge lai ma con dat vui a di da phat
Thursday, March 14, 201307:00
Guest
nho nhung bai sam tung cua cac Thay, con rat tinh tan tu hoc. Nguong nguyen cau xin Chu Phat gia ho cho cac Thay tang dien phuoc tho, hoang phap do sanh. Nam Mo A Di Da Phat
Friday, May 4, 201207:00
Guest
that la hay khi duoc nghe cac thay tung kinh, no giup minh song tot hon va lam nhieu viec thien hon mong cho dan chung duoc an lanh va hanh phuc.mong ch oha binh se den voi moi nguoi tren the gioi nay
Wednesday, September 19, 201207:00
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạch trên Thầy. Đây là lần đầu tiên con được nghe Quý Thầy tụng thời Chú Lăng Nghiêm bằng phần nghĩa thay vì phần âm Hán và con rất hoan hỷ. Con cảm niệm công đức của Thầy.
Monday, December 17, 201208:00
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con nghe thầy tụng CHÚ LĂNG NGHIÊM hay quá
Friday, April 13, 201207:00
Guest
kinh nay nghe rat hay va lam cho minh co luc nhin lai nhung gi minh quen vi cuoc song qua ban ron va nhieu phien nao ,rat cam on ai da chia se .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27407)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21082)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25407)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16306)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13985)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14163)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18578)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16979)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20216)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75462)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18989)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17986)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20452)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35619)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80004)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29714)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20693)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33771)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23535)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29288)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26998)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31436)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27008)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109805)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20677)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59784)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26444)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94892)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31623)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32748)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28260)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30905)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100788)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29158)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33133)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47649)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27144)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều