Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Hồng Danh Sám Hối

Saturday, May 26, 201200:00(View: 59558)
Kinh Hồng Danh Sám Hối
Reader's Comment
Saturday, October 3, 201515:32
Guest
Nghe thầy đọc rất rõ ràng .NAM MÔ A RI ĐÀ PHẬT
Thursday, May 28, 201507:50
Guest
a di da phat
Saturday, January 3, 201509:12
Guest
nghe kinh. TÂM d8ược thanh tinh.
Saturday, December 20, 201414:01
Guest
nam mô a di đà phật . cám ơn thầy . nam mô a di đà phật.
Thursday, December 11, 201413:05
Guest
Nge kinh ma long cam thay thanh tinh
Monday, December 8, 201417:25
Guest
Nam mo a di da phat .nghe thay tung con mot long ton kinh
Tuesday, August 26, 201402:17
Guest
nghe thay tam thanh tinh
Sunday, January 13, 201308:00
Guest
nghe nhe ca nguoiSunday, December 30, 201208:00
Guest
hayhayhay, niem phat tu day long hanh nhe @};- , ~O) uong nuoc cam lo nho duc phat day tu tam nhe "
Sunday, July 8, 201207:00
Guest
Đệ tử nguyễn xuân duy nguyện một lòng với phật
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 15473)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 28388)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 28072)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21764)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 26058)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16956)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14668)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14709)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 28290)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17242)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 19082)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17616)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20742)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 77398)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24887)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19611)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18598)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 21129)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 36298)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80984)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 31533)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 21402)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 34662)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 24048)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 30102)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27823)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32375)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27671)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 110883)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 21269)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 60615)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27149)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 96401)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32301)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33646)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29143)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31828)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29734)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 102729)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29970)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 34000)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 48585)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27814)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant