Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Cúng Thí Thực

Thursday, February 21, 201300:00(View: 55446)
Cúng Thí Thực

Cúng Thí Thực

Giọng Huế


Quý vị có thể Right Click trên bài muốn nghe và Save Link As... để tải về máy của mình
[1]

Reader's Comment
Sunday, March 15, 202007:36
Guest
Kính mong quý Thầy cho con xin bài tụng này. Con nguyện sẽ làm bài tụng có chữ để tất cả có thể tụng theo . A DI ĐÀ PHẬT .
Monday, December 18, 201707:52
Guest
Qúy Thầy nào có bài này xin hoan hỷ bố thí gửi file bản đọc bài cúng này cho con với ạ!
Sunday, July 10, 201607:20
Guest
Chan lý phật Đà lấy nhân quả làm gốc...ko có sớ điệp và giấy tiền vàng mã đau.đó gọi là tà kiến đó
Saturday, July 11, 201512:49
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật
Saturday, July 11, 201501:30
Guest
Nam Mo A Di Da Phat. Con Cam on Su Thay.
Sunday, January 4, 201510:16
Guest
cam on thay
Friday, October 24, 201415:05
Guest
nam mô a di đa Phật
Tuesday, May 20, 201414:24
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. XIN QUÝ THẦY HOAN HỶ CHỈ BÀY THÊM CHO PHẦN SỚ ĐIỆP CÔNG VĂN AK.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27408)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21084)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25408)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16310)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13991)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14164)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18579)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16980)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20217)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75475)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18992)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17988)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20453)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35621)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80014)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29721)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20697)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33772)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23537)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29294)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27006)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31444)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27012)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109810)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20681)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59789)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26447)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94897)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31624)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32752)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28262)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30912)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100791)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29161)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33135)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47652)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27147)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều