Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển

Friday, April 12, 201300:00(View: 28297)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển

Tọa Thiền Và Công Phu Khuya

Tại Chùa Phật Quang, Thụy Điển trong chuyến Hoằng Pháp Âu Châu ngày 12/4/2013

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 14826)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27876)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27423)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21092)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25416)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16317)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14008)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14172)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27634)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16641)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18584)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16986)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20222)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75495)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24130)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19005)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17997)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20463)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35633)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80026)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29742)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20707)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33779)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23545)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29302)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27025)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31453)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27031)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109826)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20686)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59793)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26453)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94920)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31631)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32763)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28275)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30931)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29017)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100805)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29175)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33143)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47664)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27155)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều