Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Báo Hiếu

Thursday, July 4, 201300:00(View: 106799)
Kinh Báo Hiếu

Kinh Báo Hiếu

ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng

Reader's Comment
Sunday, July 9, 201701:05
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Wednesday, June 8, 201601:05
Guest
Nam mo bon su thich ca mau phat.
Sunday, November 22, 201512:58
Guest
Khi nghe kinh con cảm thấy tâm của mình thật nhẹ nhỏm và an lạc. A mi đà phật
Tuesday, October 6, 201509:34
Guest
Nghe kinh phật bất kỳ lúc nào cũng thấy lòng thật nhẹ
Tuesday, September 22, 201509:28
Guest
con xin duoc cam on TAM BAO da khai thi cho con rat nhieu NAM MO A DI DA PHAT
Saturday, August 22, 201509:35
Guest
Nam mo a di da phat. Con rat thich di le chua va nghe tung kinh. Moi lan nghe thay tung kinh con thay long that la nhe nhom quen het uu phien.
Saturday, January 17, 201516:28
Guest
Con thich kinh phat tung.luc buon hay vui con deu muon nghe.Nam Mo A Di Da Phat
Sunday, January 4, 201503:40
Guest
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để Download kinh Báo Hiếu này Hoặc tất cả......dow khác . Quý Đạo hưu nên download phần mền trình duyệt CốcCốc Tại địa chỉ WEB :http://coccoc.com/ Tại Trình duyệt này cho phép đow tất cả cac s video hay mp3 .Bằng cách Nhất chuột vào phần download của trình duyệt này ở góc trên bên phải màng hình (phần màu xanh Có mùi tên đi xuống) A Di Đà Phật Chúc quý đạo hữu thành công P/s: Huệ Hòa
Tuesday, December 16, 201420:39
Guest
Muốn kinh để lòng mình thanh thản và nghĩ lại những việc làm có lỗi với gia đình người thân
Thursday, November 20, 201417:21
Guest
Mỗi đêm không ngủ đc là tôi lại nghe đọc kinh như vậy tôi cảm thấy lòng mình Thanh thản dễ ngủ hơn.!!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14816)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27408)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21084)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25408)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16310)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13991)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14164)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18579)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16980)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20217)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75476)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18992)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17988)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20453)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35621)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80014)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29721)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20697)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33772)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23537)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29294)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27006)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31445)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27012)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109810)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20681)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59789)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26447)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94898)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31624)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32752)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28262)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30912)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100791)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29161)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33135)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47652)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27147)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều