Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Ánh Sáng Từ Bi

Monday, May 30, 201100:00(View: 40395)
Ánh Sáng Từ Bi
Reader's Comment
Thursday, March 14, 201307:00
Guest
Kính chào ban quản trị mạng!
Chúng con rất hoan hỉ khi nghe được các bài tụng kinh của thầy Thích Huệ Duyên,cho con được phép có ý kiến mong ban quản trị mạng thêm bài kinh"Chú Đại Bi" được không vậy? bởi vì không ai tụng được bằng thầy Huệ Duyên.Con xin cảm ơn ban quản trị.Mô Phật!
Wednesday, February 1, 201208:00
Guest
con dang co tam trang buon con nghe thay tung kinh con thay long minh thanh than va con muon uoc ji con cung dc di len chua de tung kinh niem phat thay oi
Wednesday, September 26, 201207:00
Guest
Conxin cam on Thay da ban phuoc cho chung con duoc nghe bai tung nay cua Thay hay qua... Tam con dang buon phien vi canh gd tan nat ma duoc nghe loi Thay tung lam tam honcon tinh giac va an lac hon . Con Xin cam on Thay va kinh chuc Thay luon manh khoe de ban cho chung con nhieu bai Kinh tung huu ich ..

Conphap danh Giac Hanh Ai .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56111)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54081)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58893)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50041)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91599)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39107)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31124)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24360)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19216)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18193)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20708)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48009)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27391)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM