Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đời Mạt Pháp

Sunday, July 17, 201100:00(View: 41502)
Đời Mạt Pháp
Reader's Comment
Tuesday, March 31, 201521:58
Guest
Nam mo a di phat
Monday, June 17, 201307:00
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,phật pháp vô biên rất nhiệm mầu,chúng con cám ơn đức Phật thật hạnh phúc khi sinh ra đời này chúng con có được Phật,giáo lý của Ngài là hành trang cho chúng con trong cuộc đời này,cám ơn đức Phật từ ân Ngài như suối nguồn vô biên và vô lượng an lành cho chúng con nương tựa. Xin cho con được về với Ngài khi hoàn thành sứ mệnh ở trần hồng này.Nam Mô A Di Đà Phật.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56128)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54096)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58918)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50075)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55021)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34322)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91688)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28130)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22346)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39131)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31142)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40417)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25456)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24374)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19234)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18204)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20725)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48030)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27405)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM