Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Hồng Danh Sám Hối

Saturday, May 26, 201200:00(View: 58894)
Kinh Hồng Danh Sám Hối
Reader's Comment
Saturday, October 3, 201515:32
Guest
Nghe thầy đọc rất rõ ràng .NAM MÔ A RI ĐÀ PHẬT
Thursday, May 28, 201507:50
Guest
a di da phat
Saturday, January 3, 201509:12
Guest
nghe kinh. TÂM d8ược thanh tinh.
Saturday, December 20, 201414:01
Guest
nam mô a di đà phật . cám ơn thầy . nam mô a di đà phật.
Thursday, December 11, 201413:05
Guest
Nge kinh ma long cam thay thanh tinh
Monday, December 8, 201417:25
Guest
Nam mo a di da phat .nghe thay tung con mot long ton kinh
Tuesday, August 26, 201402:17
Guest
nghe thay tam thanh tinh
Sunday, January 13, 201308:00
Guest
nghe nhe ca nguoiSunday, December 30, 201208:00
Guest
hayhayhay, niem phat tu day long hanh nhe @};- , ~O) uong nuoc cam lo nho duc phat day tu tam nhe "
Sunday, July 8, 201207:00
Guest
Đệ tử nguyễn xuân duy nguyện một lòng với phật
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 56112)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54081)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50041)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55006)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34309)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 91600)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41483)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28103)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22332)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39108)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31124)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40397)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25446)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24360)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19216)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18194)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20708)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 48009)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27391)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM