Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,087,723
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)

Thursday, November 18, 201000:00(View: 105743)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)
Reader's Comment
Wednesday, September 26, 201806:34
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát Ma Ha Tát!
Friday, June 29, 201807:43
Guest
Xin hoan hi cho duoc nghe tiep tung kinh phap hoa tu 14 den pham 28 .Thay Thich Tri Thoat tung
Tuesday, January 17, 201723:04
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Thưa Thầy,con tên là duong cảnh long con rat thich đc nghe tụng,con muốn theo thầy học đạo Tràng,hoc cánh tu như Thầy.con phải làm cách nào thưa Thầy ?
Tuesday, January 17, 201722:55
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Con rất thich nghe Thầy tụng.
Monday, March 7, 201611:24
Guest
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả , đệ tử vâ chúng sanh đều trọn thành phật đạo. Xin quí Ngày hoan hỷ !
Thursday, October 29, 201503:04
Guest
Thầy ơi,sao con không tải về máy được.
Wednesday, October 28, 201515:08
Guest
Con xin cam on thay rat nhieu
Thursday, July 30, 201506:01
Guest
trang nay rat co ich cho chung toi moi biet ve dao phat
Tuesday, July 7, 201517:51
Guest
Nam Mo Bon Su Thich Cs Mau Ni Phat
Monday, June 22, 201516:10
Guest
Phẩm thứ 5 bị lỗi rồi. Các bạn vào đây nghe nè https://www.youtube.com/watch?v=tKlMxun9tiw
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 41952)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27780)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 24842)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29413)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 25192)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 24709)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 90606)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30019)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30490)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26076)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28592)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27091)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 96939)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 27189)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30626)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ