Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)

Thursday, November 18, 201000:00(View: 110176)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)
Reader's Comment
Wednesday, September 26, 201806:34
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát Ma Ha Tát!
Friday, June 29, 201807:43
Guest
Xin hoan hi cho duoc nghe tiep tung kinh phap hoa tu 14 den pham 28 .Thay Thich Tri Thoat tung
Tuesday, January 17, 201723:04
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Thưa Thầy,con tên là duong cảnh long con rat thich đc nghe tụng,con muốn theo thầy học đạo Tràng,hoc cánh tu như Thầy.con phải làm cách nào thưa Thầy ?
Tuesday, January 17, 201722:55
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Con rất thich nghe Thầy tụng.
Monday, March 7, 201611:24
Guest
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả , đệ tử vâ chúng sanh đều trọn thành phật đạo. Xin quí Ngày hoan hỷ !
Thursday, October 29, 201503:04
Guest
Thầy ơi,sao con không tải về máy được.
Wednesday, October 28, 201515:08
Guest
Con xin cam on thay rat nhieu
Thursday, July 30, 201506:01
Guest
trang nay rat co ich cho chung toi moi biet ve dao phat
Tuesday, July 7, 201517:51
Guest
Nam Mo Bon Su Thich Cs Mau Ni Phat
Monday, June 22, 201516:10
Guest
Phẩm thứ 5 bị lỗi rồi. Các bạn vào đây nghe nè https://www.youtube.com/watch?v=tKlMxun9tiw
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 45082)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29588)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27294)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31761)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27247)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26670)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 95452)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31846)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33078)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28520)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31241)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29253)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 101468)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29452)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33442)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM