Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Công Phu Khuya

Wednesday, September 22, 201000:00(View: 31845)
Công Phu Khuya

Reader's Comment
Wednesday, May 3, 201705:32
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Thursday, October 22, 201516:43
Guest
A Di Đà Phật
Friday, December 19, 201415:55
Guest
Nam Mo A Di Da Phat. Trong coi Vo thuong nay, con luon thanh tam phat nguyen tho tri Niem Phat cau nguyen su giai thoat bao doi kiep truoc va kiep hien tai gay ra cac nghiep chuong nang ne. Hieu qua trong Duyen den voi Phat Phap va co nhung tin hieu ket qua An Lac. Con thuong nghe Thay tung kinh Vo Luong Tho, A Di Da, kinh Thu Lang Nghiem rat hay. Nghe mai con cam ung duoc nhung am huong loi kinh khi nghe Thay tung. Nam mo A Di Da Phat!
Saturday, October 4, 201414:46
Guest
thu Su ! con rat co duyen voi dao Phat, nhung sao con the doc kinh Phat thuoc va nhap tam kinh Phat ! xin Su chia xe voi con chut chut, duoc khong ? Phap danh cua con la "Chon Nhon".
Saturday, March 9, 201308:00
Guest
NAM MO A DI DA PHAT thay oi thay tung qua hay con da nghe nhieu va nghe mai ma khong muon thoi NAM MO A DI DA PHAT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 45082)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29588)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27294)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31761)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27247)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 110176)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26670)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 95452)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33078)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28520)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31241)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29253)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 101468)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29452)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33442)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM