Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh A Di Đà

Tuesday, May 17, 201100:00(View: 27380)
Kinh A Di Đà

Reader's Comment
Wednesday, November 26, 201410:11
Guest
NGHE KINH A DI DA LONG CON CAM THAY THANH THAN VA NHE NHANG. CON THANH TAM QUY TRUOC DUC PHAT XIN NGUOI TU BI HI XA CHO CON . CON XIN THANH TAM XAM HOI VA QUY Y PHAT . CON XIN QUY Y PHAP . CON XIN QUY Y TANG . CON KINH LAY CHU PHAT XIN ON TREN PHO HO CHO CON DUOC MANH KHOE VA CO DAY DU NGHI LUC TU HANH THEO PHAT DAY . CON NGUYEN PHAN DOI CON LAI SE DI THEO ANH SANG DAO VANG CUA DUC PHAT .XIN DUC PHAT BAN CHO CON LONG KIEN TRI VA NHAN NAI .NAM MO A DI DA PHAT.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 20635)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33212)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19602)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31193)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30511)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM