Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Phổ Môn

Wednesday, May 18, 201100:00(View: 31192)
Kinh Phổ Môn

Reader's Comment
Tuesday, March 17, 201510:12
Guest
NGHE THAY TUNG KINH LONG CON CAM THAY THANH THAN NHE NHAN . CON XIN THANH TAM SAM HOI VA NGUYEN TU NAY NGHE KINH PHAT VA THANH TAM SUA MINH DE TU HANH THEO PHAT DAY .NAM MO LINH CAM QUAN THE AM BO TAT .XIN DUC QUAN THE AM BO TATCUU DO LINH HON CON PHO HO CHO CON DUOC MANH KHOE VA KIEN TAM TU HANH .
Wednesday, October 1, 201409:01
Guest
Ccon nghe thay tung lac la hay
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 20635)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33212)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19600)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27379)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30511)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM