Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Các bài sám về cha mẹ

Sunday, November 21, 201000:00(View: 34133)
Các bài sám về cha mẹ
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng

Reader's Comment
Tuesday, August 29, 201713:07
Guest
Nghe kinh phat
Wednesday, October 5, 201605:04
Guest
Từ ngày mẹ ra đi , hàng đêm con thường nghe thầy tung . khi nghe thầy tung con cam nhận bao nhiêu hình ảnh ngày xưa , lời nói cua cha mẹ dành cho mình mà giờ đây chỉ là ky niệm .... .con biết rồi một ngày nào đó con cũng sẽ trở về bên cha mẹ ....dù cho có vạn kiếp con cũng xin làm con của cha mẹ . con cám ơn thầy rất nhiều
Wednesday, September 26, 201207:00
Guest
thay tung hay qua
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 23941)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21001)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23728)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM