Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Lăng Nghiêm

Tuesday, November 29, 201100:00(View: 30399)
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011

Reader's Comment
Thursday, September 4, 201412:50
Guest
na mo a di da phat, thay tung hay con nge con da thuc ca dem con nge di nge lai ma con dat vui a di da phat
Thursday, March 14, 201307:00
Guest
nho nhung bai sam tung cua cac Thay, con rat tinh tan tu hoc. Nguong nguyen cau xin Chu Phat gia ho cho cac Thay tang dien phuoc tho, hoang phap do sanh. Nam Mo A Di Da Phat
Friday, May 4, 201207:00
Guest
that la hay khi duoc nghe cac thay tung kinh, no giup minh song tot hon va lam nhieu viec thien hon mong cho dan chung duoc an lanh va hanh phuc.mong ch oha binh se den voi moi nguoi tren the gioi nay
Wednesday, September 19, 201207:00
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạch trên Thầy. Đây là lần đầu tiên con được nghe Quý Thầy tụng thời Chú Lăng Nghiêm bằng phần nghĩa thay vì phần âm Hán và con rất hoan hỷ. Con cảm niệm công đức của Thầy.
Monday, December 17, 201208:00
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con nghe thầy tụng CHÚ LĂNG NGHIÊM hay quá
Friday, April 13, 201207:00
Guest
kinh nay nghe rat hay va lam cho minh co luc nhin lai nhung gi minh quen vi cuoc song qua ban ron va nhieu phien nao ,rat cam on ai da chia se .
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6762)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6134)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 39009)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7449)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 13607)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 48525)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26328)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 50330)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30006)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 28960)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28323)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30436)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20741)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 110689)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18753)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17233)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20425)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 76211)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20893)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 60036)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM