Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,441,230
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

Saturday, December 25, 201000:00(View: 15401)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà

HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 34613)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 4119)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11010)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 45107)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 23130)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 42941)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 27552)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 25640)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28455)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 25818)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 27536)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18170)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 104807)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17151)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 18575)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 68252)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 19394)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 57351)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ