Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đức Phật là ai?

Sunday, October 3, 201000:00(View: 17777)
Đức Phật là ai?
Đức Phật là ai? - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
Đề tài sẽ giúp Phật tử hiểu rõ hơn về Đức Thích Ca Mâu Ni - vị Bổn sư của toàn thể nhân loại

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 12402)
Hãy Sống Thật Sự - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12483)
Phật Tổ & Phật Ngọc - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12312)
Thiền Đường Ngọc Sáng - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 11586)
Như Nước Chảy Mau - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12405)
Father's Day - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12532)
Hạt Nước Mắt Không Thật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12817)
Đạo Tràng Liên Trì - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12616)
Chùa Phật Tổ - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17989)
Buồn Vui Không Ở Lại - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12615)
Không Đến Không Đi - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11886)
Những Bà Mẹ (Lễ Mẹ) - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 19700)
Chùa Từ Bi - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13692)
Kinh Phước Đức - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12264)
Phật Đản Làng Mộc Lan - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11895)
Phật Đản Chùa Từ Liên - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11565)
Ngàn Mảnh Tim - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13143)
Đại Trí - Đại Hạnh - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14662)
Niêm Hoa Vi Tiếu - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14525)
Con Đường Ta Đi - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 16125)
Giải Oan Kiết - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13375)
Thiền Tập Giữa Đời Thường - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12976)
Khai mạc khóa tu - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14215)
Phật Pháp vấn đáp - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14643)
Ra Mắt Kinh 42 Chương - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12660)
Nguồn Xưa - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13945)
Tâm Bản Nhiên - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13400)
Thập Bát La Hán - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15497)
Lục Độ - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12151)
Mưa Tháng Bảy - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12281)
Quà Tặng Của Núi Rừng - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13569)
Ta Đang Làm Gì? - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 16692)
Lục hòa - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14168)
Cuộc đời của Đức Phật - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14577)
Ghi Vào Lòng - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13428)
Đường Đi & Điểm Đến - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 14909)
Bồ Tát Chuẩn Đề - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14225)
Hành Trạng Bồ Tát Quán Thế Âm - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14242)
Phật Đản Chùa Văn Thù - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15117)
Đức Phật Giữa Nhân Gian - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 16215)
Công Đức Lễ Phật - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15100)
Chánh Kiến - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15957)
Một Cành Triêu Nhan - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 16570)
Trân Quý Từng Hơi Thở - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 18861)
Tình Người Tâm Phật - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 18441)
Giới thiệu Lương Hoàng Sám - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17888)
Ba mươi ba cõi luân hồi - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13131)
Rải Lòng Thương - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 14530)
Mắt Thương Nhìn Đời - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15152)
Nợ trước bốn ơn, Thân sau ba cõi - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13640)
Xá Lợi Phật - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13937)
Không Nhưng Mà Có - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13100)
Người Thợ Vẽ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 17385)
Thiện Và Ác - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 13558)
Phẩm Pháp Sư - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13828)
Sức Mạnh Của Lòng Từ - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15699)
Trăng Giữa Trời Không - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 17377)
Từ Tấm Lòng Biểu Hiện - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13625)
Vấn đề chết trùng - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13370)
Chân Hạnh Phúc - Giảng sư: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 12383)
Làm Mới Từng Ngày - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM