Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đức Phật là ai?

Sunday, October 3, 201000:00(View: 17773)
Đức Phật là ai?
Đức Phật là ai? - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
Đề tài sẽ giúp Phật tử hiểu rõ hơn về Đức Thích Ca Mâu Ni - vị Bổn sư của toàn thể nhân loại

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 17667)
Pháp cúng dường cao quý - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 13682)
Nuôi Dưỡng Mầm Xanh - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 14934)
Hiện Pháp Lạc Trú - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 18020)
Chữ tín trong pháp môn tịnh độ - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Tịnh thất Linh Quang – 821 Ridge Rd. – Telford – Pennsylvania – USA
(View: 17378)
Tìm nghe cái chân thật - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 17609)
Viên ngọc quý - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 12968)
Sự Có Mặt Của Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15090)
Hãy Hỏi Lại Mình - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 19338)
Chăm sóc cho nhau - thể hiện tình cảm yêu thươngchân giá trị của con người. Đó là đức từ bi mà mỗi người con Phật đều phải có.
(View: 22523)
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 21184)
Cái gì là trân quý - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 18332)
Đức Phật và năm biểu tướng - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 13931)
Thử Sống Với Tâm Bình Thường - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13770)
Duyên Khởi - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 23882)
Bí Ẩn Từ Nghịch Cảnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 18381)
Mấy mùa - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 18129)
Thiên long bát bộ - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 15150)
Niệm Sức Mạnh Quan Âm - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13320)
Thong Dong Đến Đi - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 21898)
Bát chánh đạoCon đường giác ngộ - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 15636)
Hạnh trẻ thơ - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 16794)
Sách tấn - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 13483)
Thực Tập Xả Ly - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12955)
Thiên Quốc Trong Trái Tim - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 19940)
Ai làm chủ vận mệnh chúng ta - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 14609)
Nhứt trần bất nhiễm - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 14358)
Niết-bàn hiện tại - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 14487)
Chậu Hoa Ngày Lễ Tạ Ơn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15819)
Tri Ân Vạn Loại - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15836)
Thiện duyênác duyên - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Tư Gia Phật Tử PHƯỚC HUỆ – 78 Storey Fairy Medow – Wollongon 2519 – Australia
(View: 15821)
Những niềm vui - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 16496)
Tâm bình thường là đạo - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 14588)
Trả Nợ Hay Quà Tặng - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11592)
Người Biết Lo Xa - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15424)
Tập làm chủ bát phong - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Tịnh Xá Ngọc Sơn – Portland – Oregan – USA
(View: 16039)
Thế nào là công quả - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 16521)
Thiện ác - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 12571)
Tập Thở và Tập Nhìn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11808)
Quà Tặng Của Cuộc Sống - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15530)
Trọng Nghĩa Khinh Tài - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 16887)
Về Lại Quê Xưa - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15990)
Tứ hoằng thệ nguyện - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 16479)
Tự độ độ tha - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 12104)
Ngộ Lý Khởi Tu - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11793)
Mời Tâm Về Ngự Trong Thân - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15366)
Tập đời sống thích nghi - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Đạo Tràng Liên Hoa – San Antonio – Texas – USA
(View: 22164)
Xâu chuỗi niệm Phật - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 18060)
Xây Dựng Tu Viện & Tu Tập - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12617)
Hạnh Phúc Trong Đời Sống - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15728)
Sống vì người tôi yêu - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 28256)
Ý nghĩa ba ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 16493)
Ý nghĩa của kinh - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 12462)
Hạnh Phúc Nuôi Dạy Con - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13670)
Hãy Tu Từng Hơi Thở - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 15881)
Ý thức về cuộc sống - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 15292)
Phổ môn vọng tiếng triều dâng - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 11934)
Phật Đản Sinh Trong Ta - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11058)
Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh Giảng tại Chùa Huệ Quang
(View: 14117)
Giá trị thời gian - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa Phổ Minh – Sacramento – California – USA
(View: 14696)
Năm sắc hào quang - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM