Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

5 PPP Số 548 | Cánh Đồng Hoang Sinh Tử

Thursday, May 16, 201919:11(View: 1691)
5 PPP Số 548 | Cánh Đồng Hoang Sinh Tử
Chương Trình: 5 Phút Phật Pháp
Số 548:
Cánh Đồng Hoang Sinh Tử

Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 16/5/2019.
Mời quý vị Nghe tất cả những bài thuyết pháp của Hoà Thượng:https://hoavouu.com/p73/ht-thich-nguyen-sieu
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Đại Đứchttp://www.hoavouu.com/p82a42064/mp3-thuyet-phap-cua-dd-thich-hanh-tue
Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAbKgHqzD5KZR7CCKXPiGnA?sub_confirmation=1
Quý vị muốn Bảo trợ cho Chương Trình này, xin trực tiếp tại đây: https://hoavouu.com/a43353/bao-tro-chuong-trinh-5-phut-phat-phap


HT Nguyen Sieu 548 Canh Dong Hoang Sinh Tu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8410)
Sống Chánh Hạnh - Pháp Cú 168 & 169 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8102)
Nỗi Khổ và Niềm Vui - Pháp Cú 201 & 202 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8716)
Hãy Là Thiên Nga - Pháp Cú 174 & 175 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 9798)
Thất thánh tài - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7512)
Vì pháp quên bệnh - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 12443)
Về Lại Nhà - Pháp Cú 146 & 147; Khóa Hư Lục - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 10536)
Tiếp Xúc Sự Thật - Pháp Cú 148 & 149 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8157)
Lang Thang & Dừng Lại - Pháp Cú 153 & 154 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8183)
Bảy pháp đoạn trừ phiền não - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7168)
Hoằng pháp lợi sinh - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7707)
Nhìn Thân Như Thật - Pháp Cú 150 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7199)
Nhận Diện Gốc Khổ - Pháp Cú 251 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7629)
Những Người Bạn - Pháp Cú 78 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7366)
Tạm biệt lục đạo luân hồi - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 6629)
Vui buồn mùa xuân - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8391)
Hải Đảo Tự Thân - Pháp Cú 235 & 236 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8440)
Hai Cách Sống - Pháp Cú 244 & 245 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7433)
Kết Tràng Hoa - Pháp Cú 53 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 6933)
Tu như trồng cây - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 6440)
Tìm cầu hạnh phúc - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8572)
Tâm Dính Mắc - Pháp Cú 286 & 47 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 10530)
Tu Tập Thiện Nghiệp - Pháp Cú 219 & 220 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12222)
Bước Dần Vào Đạo - Pháp Cú 239 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7553)
Tẩy trần - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8526)
Quên quá khứ để vui sống - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 14193)
Xả Ly Tham Đắm - Pháp Cú 186 & 187 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7778)
Quán Chiếu Tu Tập - Pháp Cú 34 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8232)
Hãy Tin Mình Làm Được - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 6468)
Nuôi dưỡng tâm hổ thẹn - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7200)
Nụ cười Di Lặc - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7787)
Phòng Hộ Miệng và Ý - Pháp Cú 281 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 13529)
Vượt Thoát Lưới Ma - Pháp Cú 174 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8055)
Làm Chủ Đời Ta - Pháp Cú Thứ 42 & 43 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7989)
Ngu si sinh tử - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 6735)
Mừng Phật đản 2549 - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 7962)
Nỗi Sợ Trước Cái Chết - Pháp Cú Thứ 41 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 18586)
An Định Thân Tâm - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7775)
Phòng Hộ Tâm - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7116)
Mục đích đến chùa - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 6607)
Lời nguyện đầu năm - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 10201)
Chảy Mãi Không Dừng - Pháp Cú 38 & 39 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 9713)
Trân Quý Sự Sống - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8731)
Thử Điều Phục Ý - Pháp Cú Thứ 38 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7588)
Công đức niệm Phật - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8559)
Chuyển hóa khổ đau - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8379)
Đường Quen Của Ý - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8206)
Khéo Hộ Trì Các Căn - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 11436)
Tự Xét Mình - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7295)
Ảnh hưởng của tha lực - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 9361)
Giả - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8320)
Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 12989)
Vui Hạnh Độc Cư - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7570)
Nhìn Các Pháp Như Thật - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7875)
Tu là tiến - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 6859)
Trang nghiêm thanh tịnh - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 8075)
Niềm Vui Của Thiện Pháp - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 8435)
Khó Chế Phục Tâm - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 10063)
Giải Trừ Niềm Hận - Pháp Cú Thí Dụ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 7389)
Nhân duyên tu tịnh độ - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
(View: 10878)
Phật pháp cứu đời tôi - Giảng sư: TT Thích Chân Tính
Quảng Cáo Bảo Trợ