Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Vô thường – Một vài nhận định

Saturday, September 25, 201000:00(View: 22412)
Vô thường – Một vài nhận định
Vô thường (無常; sa. anitya; pi. anicca) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là một trong ba tính chất (Tam pháp ấn, sa. trilakṣaṇa) của tất cả sự vật. Vô thườngđặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại không (sinh, trụ, dị, diệt) . Từ tính vô thường ta có thể suy luận ra hai đặc tính kia là Khổ (sa. duḥkha) và Vô ngã (sa. anātman)...
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 17762)
Biến ước mơ thành sự thật - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 16540)
Tỉnh cơn mê - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa Pháp Hoa – El Momonte – California – USA
(View: 17720)
Nhân DuyênNghiệp Duyên - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa HOẰNG PHÁP – 16 Arthur St. Albans VIC 3021 – Australia
(View: 20378)
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả - Giảng sư: Đại đức Thích Hạnh Tuệ - Tại Đạo tràng Chùa Hải Đức - Jacksonville, Florida, ngày 2/5/2009
(View: 14370)
Phật pháp tại thế gian - Giảng sư: Đại đức Thích Hạnh Tuệ - Tại Đạo Tràng Mắt Thương Nhìn Đời - Trung tâm Sangha 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648 Ngày chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2009
(View: 14066)
Phương tiện trong kinh Phật - Giảng sư: Đại đức Thích Hạnh Tuệ - Tại Đạo Tràng Mắt Thương Nhìn Đời - Trung tâm Sangha 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648 - Ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 4 năm 2009
(View: 14510)
Tâm Hiếu - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng - Tại Chùa Bát Nhã - 803 Sullivan St Santa ANA, CA 92704 - Ngày 23/8/2009
(View: 21134)
Tứ Diệu Đế - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 17398)
Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Đề tài sẽ giúp Phật tử hiểu rõ hơn về Đức Thích Ca Mâu Ni - vị Bổn sư của toàn thể nhân loại
(View: 17589)
Tham áinguyên nhân đau khổ - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa Cổ Lâm – Seattle – Washington – USA
(View: 23036)
Tìm hiểu vô minhtrí tuệ trong đạo Phật - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa Bát Nhã – Santa Ana – California – USA
(View: 17966)
Phá chấp mê lầm - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến Chùa Lâm Viên – San Jose – California – USA
(View: 17727)
Làm chủ bản thân - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 19097)
Đức tin trong đạo Phật - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 20985)
Đạo Lý Thầy Trò - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 21496)
Để trở thành Phật tử - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến
(View: 28496)
Chìa Khóa Học Phật - Giảng sư: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(View: 34134)
Tỳ Ni Nhật Dụng - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 33033)
Từ Huệ Khả đến Hoằng Nhẫn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 21420)
Thập Nguyện Phổ Hiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 24487)
Quy Sơn Cảnh Sách - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 20293)
Kinh Phổ Môn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 19318)
Huệ Năng Vị Tổ Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 32442)
Bồ Đề Đạt Ma - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
(View: 25262)
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 20931)
Cận Tử Nghiệp - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 22013)
Con Đường Giải Thoát - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 20780)
Công Đức Xuất Gia - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18979)
Học Và Tu - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 21923)
Kinh Bách Dụ - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16251)
Kinh Đại Phương Quảng - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17641)
Lịch sử Phật giáo Việt Nam - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17271)
Phật nói kinh Bồ Tát - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16437)
Sơ lược về Bồ Tát giới - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 21213)
Thập Địa Bồ Tát - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17035)
Thờ cúng lễ bái; Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17159)
Tình yêu - Từ bi - Thù hận; Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17269)
Vô thường - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16801)
Hành hương Ấn Độ - Giảng sư: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 18749)
Nhục thân và xá lợi Phật - Giảng sư: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 19825)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân) - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM