Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lời dạy của HT. Thích Thanh Từ tại giỗ Tổ lần thứ 31

Wednesday, January 26, 201100:00(View: 13617)
Lời dạy của HT. Thích Thanh Từ tại giỗ Tổ lần thứ 31
Lời dạy của HT. Thích Thanh Từ tại giỗ Tổ lần thứ 31 - Lễ giỗ HT. Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29749)
Ái Là Gốc Sinh Tử Luân Hồi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 23304)
Ba con rắn độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Cần Thơ
(View: 22002)
Bài pháp kỳ diệu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 20203)
Bát Đại Nhân Giác - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 25202)
Bát nhã tâm kinh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 19235)
Bích Nham Lục - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 19947)
Biệt nghiệpđồng nghiệp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 20586)
Biết ơnđền ơn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 19243)
Bỏ tất cả được tất cả - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 19303)
Bội Giác Hiệp Trần - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18800)
Bốn Núi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18879)
Cá Nhảy Khỏi Lưới - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 21635)
Cách Báo Hiếu Lâu Dài - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 16308)
Cái vui nào tạm bợ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 16799)
Chánh kiếntà kiến - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 20342)
Chấp là gốc của đau khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 28985)
Chìa Khóa Học Phật - Giảng sư: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(View: 14625)
Chỗ đồng và khác giữa Phật học và khoa học - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 18006)
Chỗ gặp nhau giữa Thiền tôngTịnh độ tông - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 19484)
Chữ "Không" trong kinh Bát Nhã - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại chùa Hà Ngọc
(View: 17951)
Chữ hiếu trong đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 19434)
Chữ Tu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17120)
Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 17319)
Chúng ta sau khi chết còn hay hết - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 18095)
Chúng Ta Tu Không Khéo Bị Mất Gốc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 15820)
Cội gốc đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội
(View: 19514)
Cội Nguồn Phật Pháp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 23277)
Con NgườiLinh Hồn Hay Không - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 21562)
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 16074)
Cuộc đờimâu thuẫn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 19348)
Diệt Trừ Tam Độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13544)
Đãi cát tìm vàng - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 13038)
Đạo Phật bình đẳngtự do tuyệt đối - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 17935)
Đạo Phật Chỉ Thẳng Lẽ Phải - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17991)
Đạo Phật Là Đạo Của Tất Cả Mọi Người - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17860)
Đạo Phật Là Đạo Diệt Khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17821)
Đạo Phật Là Đạo Như Thật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17968)
Đạo PhậtĐạo Từ Bi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18007)
Đạo Phật Là Sức Sống Vươn Lên - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18014)
Đạo Phật Rất Tôn Trọng Tự Do - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17968)
Đạo Phật Thấy Nói Đúng Đừng Tránh Né - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 24366)
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13898)
Đức Phật Giác Ngộ Cái Gì - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18430)
Đức Phật Là Người Vì Mọi Người - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18622)
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi Còn Đi Học Đạo - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 19722)
Đường Lối Tu Thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 19045)
Giải Nghi Chân Không Tánh Không - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 18864)
Giảng Một Chữ Xả - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 21108)
Giảng Về 3 Con Rắn Độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 14496)
Giảng về Mộng - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17909)
Hệ Thống Tu Thiền Của Chúng Ta - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 14184)
Hình tượng Đức Quán Thế Âm - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Chùa Hương Tích, Hoa Kỳ
(View: 14470)
Hoa và rác - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 18691)
Học Phật Và Tu Theo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 17655)
Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
(View: 15401)
Khám phá được Ông chủ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 21193)
Kiến Tánh Thành Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 21593)
Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13283)
Lời khai thị đầu năm của HT Thích Thanh Từ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 12443)
Mỗi bước tiến tu đều an lạc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại nước ngoài
(View: 14045)
Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi lục đạo - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 12559)
Nhà Như Lai_Áo Như Lai_Tòa Như Lai - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại trường hạ tỉnh Tây Ninh
(View: 13568)
Pháp trị gốc rễ tâm bệnh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(View: 12868)
Phương pháp cứu khổ của đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 13659)
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Phần 1/2 - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 13041)
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Phần 2/2 - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 13404)
Tại sao chúng ta phải tu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 14520)
Tập nghiệp của chúng sanh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 14551)
Thuyết luân hồi của đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 13894)
Tìm ngọc như ý - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 14631)
Trí TuệTừ Bi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13942)
Tu ba nghiệp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13678)
Tu là điều phục tâm - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 12812)
Tu là hết khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 12896)
Tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(View: 20379)
Tu Thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(View: 13062)
Tu trong mọi hoàn cảnh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 14735)
Vô sư trí vi tôn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 14254)
Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(View: 14251)
Ý nghĩa ngày lễ Vu lan - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM