Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nuôi dưỡng Tâm Bồ-đề

Friday, January 7, 201100:00(View: 15088)
Nuôi dưỡng Tâm Bồ-đề
Nuôi dưỡng Tâm Bồ-đề - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại chùa Từ Hiếu, Huế


Reader's Comment
Saturday, August 6, 201614:16
Guest
Kính thưa các bậc minh sư cũng toàn thể thiện tri thức ! Theo bần đạo được biết trong Pháp Bảo Đàn Kinh , có vị tăng đọc bài kệ của Thiền sư Ngọa Luân ( Ngọa Luân có nghề khéo / Năng đoạn trăm tư tưởng / Đối cảnh tâm không khởi / Bồ Đề ngày tăng trưởng. ) Ngài Lục Tổ Huệ Năng nghe xong , nói : " Kệ này chưa tỏ tâm địa, nếu y kệ này tu càng thêm trói cột. Nhân đây Tổ đọc bài kệ : Huệ Năng không nghề khéo / Chẳng đoạn tăm tư tưởng / Đối cảnh tâm cứ khởi / Bồ Đề không tăng trưởng ." Như vậy Tổ nói : Bồ Đề Không Tăng Trưởng, ở đây lại là bài pháp thoại Nuôi Dưỡng Tâm Bổ Đề??? Bần đạo có chút băn khoăn rằng đã Không Tăng Trưởng thì làm sao Nuôi Dưỡng ??? Kính mong được giải đáp ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Thursday, May 21, 201507:45
Guest
Mong được nghe Pháp
Wednesday, March 30, 201107:00
Guest
Một bầu không khí đầy đạo đức khi đến với Phật Pháp thông qua trang Web! Tôi rất biết ơn tất cả các vị sư đã mang đến đạo lành cho chúng tôi.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 19423)
Bí Quyết An Lạc Trong Cuộc Sống - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại tu viện Làng Mai
(View: 13411)
Bữa cơm đoàn tụ sau 40 năm - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn
(View: 13487)
Tưới tẩm hạt giống lành - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại chùa Từ Hiếu, Huế
(View: 12889)
Tuổi trẻ - Tình yêu - Lý tưởng - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại chùa Bồ-đề, Hà Nội
(View: 13884)
Đi như một dòng sông - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại chùa Từ Hiếu, Ngày 9/3/2005
(View: 16002)
Ái ngữ và lắng nghe - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh - Giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Tp.HCM
(View: 17859)
Bốn Câu Thần Chú - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh
(View: 18344)
Bốn Loại Xúc Thực - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh
(View: 19191)
Trịnh Công Sơn - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh
(View: 17850)
Lâm Tế Ngữ Lục - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh
(View: 15353)
Quan Âm Thị Kính - Giảng sư: HT Thích Nhất Hạnh
(View: 18767)
Nghệ Thuật Nói Chuyện - Thiên Thần Bảo Hộ - HT Thích Nhất Hạnh giảng ngày 12/12/1996
(View: 16409)
Ai Là Tri Kỷ - HT Thích Nhất Hạnh giảng ngày 19/12/1996 tại Xóm Mới trong khóa ACKH Mùa Đông
(View: 16562)
Thiền là gì? - HT Thích Nhất Hạnh giảng ngày 24/11/1994 trong khóa An Cư Kiết Đông
(View: 15884)
Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền - HT. Thích Nhất Hạnh giảng ngày 18/12/1994 tại Xóm Hạ của Khóa tu Mùa Đông
(View: 22832)
Nghệ thuật ngồi yên tịnh tâm - HT. Thích Nhất Hạnh giảng ngày 23/01/1997 tại Xóm Mới khóa An cư Mùa Đông
(View: 16441)
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc - HT. Thích Nhất Hạnh giảng ngày 9/01/1997
(View: 18314)
Hơi Thở Chánh Niệm - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 18912)
Chánh Niệm - Cửa vô sinh mở rồi - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 24838)
Bước Đi Trong An Lạc - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 22299)
Thực Tập Chánh Niệm - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 23534)
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 21675)
Chế Tác Hạnh Phúc - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 21863)
Quán Chiếu Khi Lạy - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 20165)
Đạo Bụt Ứng Dụng - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 20257)
Như Lý Tác Ý - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 19513)
Con Người Ý Thức Với Pháp Thân Mầu Nhiệm - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 19438)
Bản Chất Của Cảm Xúc Trong Đạo Bụt - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 21824)
Ngồi Thiền - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 20604)
Ăn UốngThực Tập Ngon Lành - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 16257)
Kinh Người Áo Trắng - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 13368)
Cách Học Phật - HT Thích Nhất Hạnh giảng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM