Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

5 PPP Số 599 | Bát Nhã Tâm Kinh

Saturday, August 3, 201906:20(View: 5394)
5 PPP Số 599 | Bát Nhã Tâm Kinh
Chương Trình: 5 Phút Phật Pháp
Số 599:
Bát Nhã Tâm Kinh

Video Pháp thoại này do HT Thích Đỗng Tuyên thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma ngày 02/8/2019.
Nghe và Download tất cả MP3 thuyết pháp của Đại Đứchttp://www.hoavouu.com/p82a42064/mp3-thuyet-phap-cua-dd-thich-hanh-tue
Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAbKgHqzD5KZR7CCKXPiGnA?sub_confirmation=1
Quý vị muốn Bảo trợ cho Chương Trình này, xin trực tiếp tại đây: https://hoavouu.com/a43353/bao-tro-chuong-trinh-5-phut-phat-phap


HT Dong Tuyen 599 Bat Nha Tam Kinh
Reader's Comment
Saturday, August 3, 201914:09
Guest
TÂM KINH
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
~~~oOo~~~
Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát,
Thực hành sâu về Bát nhã xong;
Thấy qua năm uẩn đều không,
Vượt qua ách nạn, ngoài vòng khổ đau.
Xá Lợi Tử! Không nào khác Sắc,
Tự Sắc này nào khác với Không;
Không là Sắc, Sắc là Không,
Thọ, Tưởng, Hành, Thức thảy đồng đều Không.
Xá Lợi Tử! Tướng Không các pháp,
Không giảm tăng, dơ sạch, diệt sanh;
Nên trong Không đó Trọn lành,
Không Sắc, Thọ, Tưởng, Thức, Hành mảy may.
Không Mũi, Lưỡi, Mắt, Tai, Thân, Ý,
Sắc, Thinh, Hương, Xúc, Vị, Pháp không;
Hoàn toàn Nhãn giới là Không,
Đến Ý thức giới cũng không tướng hình.
Vốn không có Vô minh, Già chết,
Cũng không hết Già chết, Vô minh,
Khổ, Tập, Diệt, Đạo Vô sinh,
Đó là sự thật, tướng hình đều không.
Không có Trí, cũng không có Đắc,
Vì vốn Không sở đắc điều chi;
Khi vì Bồ Tát hành y,
Đối cùng Bát nhã toàn tri thế này!
Tự Tâm chẳng trong ngoài chướng ngại,
Vì vốn không chướng ngại Tự tâm;
Nên không sợ hãi mê lầm,
Xa lìa mộng tưởng, Niết bàn an vui.
Các vị Phật ba đời thế cả,
Đã hành y Bát nhã Ma Ha;
Viên thành tựu quả Phật đà,
Tức Vô thượng giác Ngộ qua hoàn toàn.
Cho nên phải biết rằng Bát nhã,
Thật khó mà diễn tả, nghĩ bàn;
Vốn là loại Chú Đại Thần,
Là Đại Minh Chú toàn chân nhiệm mầu.
Là Vô thượng Chú cao tột bậc,
Khổ toàn trừ chân thật không ngoa;
Nói về Bát nhã Ma ha,
Tức là phải nói rõ ra Chú này:
Ngộ qua, ngộ qua,
Ngộ qua bờ kia;
Ngộ qua hoàn toàn,
Trọn lành giác ngộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
Chuyển ngữ Vọng Tâm
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 5279)
Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, California, Hoa Kỳ được tổ chức ngày 10/5/2020
(View: 5886)
Video Pháp thoại này do HT Thích Đỗng Tuyên thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Thiền Viện Chánh Pháp, Oklahoma ngày 03/8/2019.
(View: 5996)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Đổng Tuyên thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Như Lai Thiền Tự ngày 19/6/2019.
(View: 5757)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Đổng Tuyên thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Như Lai Thiền Tự ngày 18/6/2019.
(View: 9868)
Ngày 17/4/2018, tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ); Hòa thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng đề tài “Quán vô thường”
(View: 12087)
Do HT Thích Thái Siêu thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá ngày 02/12/2014
(View: 16612)
Do HT Thích Thái Siêu giảng dạy tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV từ ngày 29/5 đến 02/6/2014.
(View: 10681)
Lợi Ích Sống Viễn Ly Tu Học Một Ngày Đêm - HT Thích Thái Siêu giảng tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 1, California
(View: 11270)
Pháp thoại này do HT Thích Thái Siêu giảng Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida ngày 8/5/2007
(View: 10866)
Pháp thoại này do HT Thích Thái Siêu giảng Chùa Hải-Đức, Jacksonville, Florida ngày 8/5/2007
(View: 12710)
Giới Định Tuệ - HT Thích Thái Siêu giảng tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều