Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

Xin Đừng Phụ Mình

Saturday, October 15, 201613:07(View: 8556)
Xin Đừng Phụ Mình
Xin Đừng Phụ Mình

Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 4 Tại Chùa Phật Ân, ngày 14/10/2016.
Xem và nghe thêm những bài thuyết pháp của Thượng Tọahttp://www.hoavouu.com/p78/tt-thich-thong-triet
TT-Thong-Triet-XindungPhuminh
Reader's Comment
Wednesday, April 11, 201810:29
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật ! Con một lòng thành tâm đảnh lễ Thầy Thông Triết .Con chỉ có duyên được gặp Thầy một lần nhưng con nhớ mãi hình bóng Thầy.Con ước mong được ở bên cạnh hằng ngày tu tập cùng Thầy,giờ đây con đang đi trên con đường của Phật dạy, một lòng chuyên Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ! Một lòng con cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.Con thành tâm cung kính xin Thầy nhờ đức hạnh tu hành cao lớn của Thầy truyền bá Pháp môn Niệm Phật A Di Đà cứu giúp chúng sanh còn đang trôi lăn trong vòng lục đạo.Con thành kính đảnh lễ ân đức của Thầy.Hẹn gặp Thầy ở Tây Phương Cực Lạc! Đê tử cụt tay ở gần nhà Lê Ri ở VN thành kính đảnh lễ Thầy! Nam Mô A Di Đà Phật !
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 978)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/11/2019.
(View: 2075)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 12/10/2019.
(View: 1218)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 11/10/2019.
(View: 1521)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 10/10/2019.
(View: 1305)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 09/10/2019.
(View: 1408)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 20/9/2019
(View: 829)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 17/9/2019.
(View: 1271)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 20/9/2019
(View: 1853)
Video Pháp thoại này do thầy TT Thích Thông Triết thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 12/6/2019.
(View: 1745)
Video Pháp thoại này do thầy TT Thích Thông Triết thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 11/6/2019.
(View: 1754)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Đôn Hậu, Trodheim, Na Uy ngày 02/6/2019.
(View: 1737)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Đôn Hậu, Trodheim, Na Uy ngày 01/6/2019.
(View: 1623)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Phật Ân, Minnesota ngày 13/10/2018.
(View: 4298)
Video Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng Tại Chùa Phật Ân, ngày 15/10/2016
(View: 14952)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 10782)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Giác Trí thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fremont 07/12/2014
(View: 8504)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose ngày 03/12/2014
(View: 10320)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 8717)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 10212)
Bài pháp được TT Thích Thông Triết giảng tại Chùa Phật Ân Trong Khóa Tu Học Phật Pháp lần thứ I
(View: 10457)
Tâm Phật Ở Đâu - TT Thích Thông Triết giảng tại Chùa Viên Giác - Hannover, Đức Quốc 2013
(View: 11769)
Do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại chùa Linh Thứu, Đức Quốc ngày 27/4/2013
(View: 14859)
Giảng tại Chùa Phật Quang - Thụy Điển - Ngày 14/4/2013
(View: 12110)
Tu Ngay Hiện Đời do TT Thích Thông Triết giảng tại Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 12166)
Thiền Tịnh Gặp Nhau do TT Thích Thông Triết giảng tại Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 13492)
TT Thích Thông Triết - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng chung tại Chùa Đôn Hậu 2013
(View: 17804)
Tìm người chân thật - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 14642)
Bài Pháp Xuân Bính Tuất - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 17794)
Bên Kia Cuộc Sống - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 15384)
Công Đức Quy Y Phật - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 17277)
Công Đức Thọ Bát Quan Trai - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 14198)
Công Đức Xuất Gia - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 12077)
Con Người Chân Thật - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 12871)
Danh Lợi Thế Gian - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 12791)
Đoạn Trừ Tam Độc - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 15398)
Đối Trị Sân Hận - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 15460)
Khổ Vui Do Tâm - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 13839)
Kinh Bát Đại Nhân Giác - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 14920)
Mê Và Ngộ - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 17163)
Nhân Quả Sai Biệt - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 14490)
Thiền Giữa Đời Thường - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 18710)
Tìm Hiểu Các Loại Thiền - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 18256)
Vu Lan Báo Hiếu - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 15897)
Xả Ái Đắc Đạo - TT Thích Thông Triết giảng
(View: 17474)
Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen - TT Thích Thông Triết giảng
Quảng Cáo Bảo Trợ